NAF

NAF: - Folk i distriktene fortsatt skeptiske til elbil

Del

Nye tall fra NAF viser at folk som bor i distriktene fortsatt er skeptisk til elbil. – Det er foreløpig ingen tegn til at distriktene er i ferd med å ta igjen elbil-gapet til sentrale strøk, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal.

Forskjellene mellom by og land allerede er store. Elbil som andel av bilparken er på over 20 prosent i de mest sentrale kommunene i landet, men under fem prosent i distriktene. Det er ingenting som tyder på at denne forskjellen vil bli noe mindre i årene som kommer. (Foto: NAF)
Forskjellene mellom by og land allerede er store. Elbil som andel av bilparken er på over 20 prosent i de mest sentrale kommunene i landet, men under fem prosent i distriktene. Det er ingenting som tyder på at denne forskjellen vil bli noe mindre i årene som kommer. (Foto: NAF)

Fire av ti personer bosatt i distriktene sier nei til elbil. Det er dobbelt så stor andel som i de mest sentralt plasserte kommunene. Det er fasit etter at NAF har spurt over 4000 personer i hele Norge om de vil ha elbil neste gang de kjøper bil. Undersøkelsen er utført av Kantar på vegne av NAF, som en del av Trafikantbarometeret som utgis senere i år.

Over halvparten av folk i sentrale strøk sier at deres neste bil blir elbil. Tilsvarende tall for distriktene er om lag det halve.

- Det er fortsatt stor motstand mot elbiler i distriktene. Det er en stor utfordring for regjeringen som vil at nybilsalget i 2025 skal være utelukkende nullutslippsbiler, sier Sødal.

- Vi vet at forskjellene mellom by og land allerede er store. Elbil som andel av bilparken er på over 20 prosent i de mest sentrale kommunene i landet, men under fem prosent i distriktene. Det er ingenting som tyder på at denne forskjellen vil bli noe mindre i årene som kommer, snarere tvert imot, sier han.

- Tallene våre peker mot at elbil-forskjellen mellom sentrale og usentrale strøk bare vil øke. Det er fortsatt folk i byene som er mest interessert i å skaffe seg elbil. Om få år vil det sannsynligvis være en enda større todeling mellom by og land, med de konfliktene og dilemmaene dette medfører på bompenger og avgiftsfritak, sier Sødal.

- Det viktigste myndighetene kan gjøre nå er to ting, sier Sødal. - For det første må de sørge for at det finnes et oppegående hurtigladenettverk langs norske veier, slik at alle er trygge på å få ladet langs veien, slik Stortinget har bestemt.

- Det andre er å ha is i magen på momsfritaket for elbiler. Å starte innføringen av elbilmoms i 2022 vil selvsagt bremse elbilsalget i distriktene. Skal politikerne nå sitt eget mål om elbilsalg er det alt for tidlig med moms på elbiler fra 2022, avslutter Nils Sødal.

Tabell:

Spørsmål: Jeg vil at min neste bil skal være en elbil

Sentralitetsindeks
Mest sentrale 2 3 4 5 Minst sentrale
Svært enig 20 % 21 % 14 % 16 % 10 % 7 %
Enig 31 % 29 % 24 % 20 % 16 % 20 %
Verken enig eller uenig 18 % 23 % 24 %

24 %

28 %

24 %
Uenig 11 % 10 % 15 % 17 % 23 % 17 %
Svært uenig 6 % 8 %  10 % 12 % 16 % 21 %
Vet ikke 13 % 9 % 11 % 10 % 6 % 10 %

Andel respondenter på spørsmålet «Jeg vil at min neste bil skal være en elbil», etter hvor sentral kommune de bor i (SSBs sentralitetsindeks 1-6 er benyttet). N = 4085. Spørsmålene er tatt opp januar 2021.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forskjellene mellom by og land allerede er store. Elbil som andel av bilparken er på over 20 prosent i de mest sentrale kommunene i landet, men under fem prosent i distriktene. Det er ingenting som tyder på at denne forskjellen vil bli noe mindre i årene som kommer. (Foto: NAF)
Forskjellene mellom by og land allerede er store. Elbil som andel av bilparken er på over 20 prosent i de mest sentrale kommunene i landet, men under fem prosent i distriktene. Det er ingenting som tyder på at denne forskjellen vil bli noe mindre i årene som kommer. (Foto: NAF)
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom