NAF

NAF: - Folk i byene er dobbelt så positive til elbil

Del

Halvparten av alle som bor i de større byene og sentrale strøk sier nå at deres neste bil blir en elbil. Det er dobbelt så høy andel som de som bor i distriktene. - Flere partier vil innføre moms på elbiler, så folk i distriktene risikerer å komme for sent til bordet, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

At elbil passer best i byen og ikke på landet, er en myte. Lengre rekkevidde, større biler og hengerfeste taler til elbilens fordel. Og flere har tilgang på lading hjemme i distriktene enn i storbyene. (Foto: NAF/Motor)
At elbil passer best i byen og ikke på landet, er en myte. Lengre rekkevidde, større biler og hengerfeste taler til elbilens fordel. Og flere har tilgang på lading hjemme i distriktene enn i storbyene. (Foto: NAF/Motor)

Andelen som sier at deres neste bil blir en elbil er nå på 50 prosent i storbyer som Oslo, Drammen, Bergen og Trondheim. Det er om lag dobbelt så høy andel som i distriktskommuner, hvor andelen er på 26-27 prosent. Landsgjennomsnittet er til sammenlikning på 43 prosent.

Sødal advarer mot at myndighetene planlegger å gjøre den avgiftsfrie elbilen gradvis dyrere i årene som kommer.

- Det er ingen tvil om at vi snart ser slutten på den helt avgiftsfrie elbilen. - Mange velger å vente med elbil. Å vente for lenge kan imidlertid komme med en ekstra prislapp, sier han.

Stadig flere partier tar til orde for å starte med moms på de dyreste bilene først, og deretter fase inn mer og mer moms på stadig flere elbiler. NAF har advart mot å innføre moms på elbiler før den er konkurransedyktig, og anbefalt myndighetene med å vente til 2024.

- Vi håper Arbeiderpartiet, som har gått i front for å innføre moms på de dyreste elbilene, ser verdien av å vente et par år med innfasing av moms på elbiler. Mange av elbilene som koster mest, er også de som har lengst rekkevidde, og dermed de bilene som er mest aktuell for folk som bor utenfor de sentrale strøkene, sier Sødal.

Sødal mener at årsakene til at folk i storbyene er mer positive til elbiler enn andre kan være sammensatte.

– Noen mener at elbilen ikke passer i distriktene, med lange avstander og dårlige hurtigladevilkår. Dette er en sannhet med store modifikasjoner. Flere i distriktene enn i storbyene kan lade hjemme, og elbilen får stadig lengre rekkevidde, blir større og kan trekke henger, sier han. – I 2020 lå gjennomsnittlig rekkevidde på nye elbiler på 400 kilometer, og de neste årene vil vi se flere biler med rekkevidde på 500 kilometer og mer, sier Nils Sødal.

Undersøkelsen er utført av Kantar på vegne av NAF våren 2021. Antall spurte er 4 087 personer.

Tabell

Svar på påstanden «Jeg vil at min neste bil skal være en elbil», etter bokommunenes sentralitet

Kilde: NAFs trafikantbarometer 2021. De som svarer «svært enig» og «enig» regnes som positive til elbil, mens de som svarer «uenig» eller «svært uenig» regnes som negative til elbil.

Total Mest sentrale kommuner 2 3 4 5 Mins sentrale kommuner
Svært enig 17 % 20 % 21% 14% 16% 10% 7 %
Enig 26 % 31 % 29% 24% 20% 16% 20 %
Verken enig eller uenig 23 % 18 % 23% 24% 24% 28% 24 %
Uenig 14 % 11 % 10% 15% 17% 23% 17 %
Svært uenig 10 % 6 % 8% 10% 12% 16% 21 %
Vet ikke 10 % 13 % 9% 11% 10% 6% 10 %

Fakta:
I tabellen bruker vi SSBs sentralitetsindeks for å sortere norske kommuner etter hvor sentrale de er. Indeksen er en standard basert på nærhet til arbeidsplasser og servicefunksjoner. Gruppe 1 dekker blant annet Oslo, Bærum, Lillestrøm og andre kommuner like utenfor Oslo. Gruppe 2 dekker en rekke andre store byer i Norge, som Bergen, Trondheim og Stavanger samt østlandsbyer som Drammen, Fredrikstad, Moss og Sarpsborg. Gruppe 5 og 6 dekker kommuner som Kinn, Senja, Hustadvika, Balsfjord, Frøya, Luster og Andøy.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

At elbil passer best i byen og ikke på landet, er en myte. Lengre rekkevidde, større biler og hengerfeste taler til elbilens fordel. Og flere har tilgang på lading hjemme i distriktene enn i storbyene. (Foto: NAF/Motor)
At elbil passer best i byen og ikke på landet, er en myte. Lengre rekkevidde, større biler og hengerfeste taler til elbilens fordel. Og flere har tilgang på lading hjemme i distriktene enn i storbyene. (Foto: NAF/Motor)
Last ned bilde
I figuren bruker vi SSBs sentralitetsindeks for å sortere norske kommuner etter hvor sentrale de er. Indeksen er en standard basert på nærhet til arbeidsplasser og servicefunksjoner. Gruppe 1 dekker blant annet Oslo, Bærum, Lillestrøm og andre kommuner like utenfor Oslo. Gruppe 2 dekker en rekke andre store byer i Norge, som Bergen, Trondheim og Stavanger samt østlandsbyer som Drammen, Fredrikstad, Moss og Sarpsborg. Gruppe 5 og 6 dekker kommuner som Kinn, Senja, Hustadvika, Balsfjord, Frøya, Luster og Andøy.
I figuren bruker vi SSBs sentralitetsindeks for å sortere norske kommuner etter hvor sentrale de er. Indeksen er en standard basert på nærhet til arbeidsplasser og servicefunksjoner. Gruppe 1 dekker blant annet Oslo, Bærum, Lillestrøm og andre kommuner like utenfor Oslo. Gruppe 2 dekker en rekke andre store byer i Norge, som Bergen, Trondheim og Stavanger samt østlandsbyer som Drammen, Fredrikstad, Moss og Sarpsborg. Gruppe 5 og 6 dekker kommuner som Kinn, Senja, Hustadvika, Balsfjord, Frøya, Luster og Andøy.
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

NAF: Ladeplassene må bli som bensinstasjoner16.9.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

I august valgte syv av ti nybilkjøpere elbil. Så langt i år har det rullet nær 300 nye elbiler ut på veiene hver eneste dag. – Skal folk oppleve elbil som et godt alternativ må det bli enklere og mer komfortabelt å lade bilen. Folk vil ha et servicetilbud og litt komfort når de lader. Noe så enkelt som et tak over ladestasjonen bør være et minstekrav, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom