LO

Nærmere norsk lønn i norske farvann

Del

I dag fikk regjeringen en anbefaling som går langt i å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. – Her har vi fått svært viktige gjennomslag etter mange års kamp, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det Stortingsoppnevnte Holmefjordutvalget, også kjent som det maritime utvalget, leverte i dag sin anbefaling til Regjeringen.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-for-a-styrke-norsk-maritim-kompetanse-sysselsetting-og-konkurransekraft/id2839058/

Hessen Følsvik har sammen med Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund deltatt aktivt i utvalget, som skulle fremme forslag om å styrke norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft.

https://nsof.no/innhold/skipsfart-sikkerhet-og-rammevilkaar/norske-loenns-og-arbeidsvilkaar/kampen-for-norske-loenns-og-arbeidsvilkaar-fortsetter/

– Svært viktig at arbeidsgiverne er med

At arbeidsgiverorganisasjonene og rederiene også er med, styrker anbefalingen:

  • Det er svært viktig at arbeidsgiverne er med. Vi har kommet fram til veldig viktige kompromiss etter en lang kamp. Vi har i mange år presset regjeringa for å hindre sosial dumping i norske farvann. Nå er vi mye nærmere målet om at man skal kunne bo og leve i Norge av lønna man tjener langs kysten og på sokkelen vår, sier LO-lederen.

I dag utføres for eksempel bare en fjerdedel av transportarbeidet i innenriks godstransport av skip med norske lønns og arbeidsbetingelser. For eksempel går det sandfraktebåter i indre Oslofjord, som knapt har forlatt norske fjæresteiner, registrert i Saint Kitts og Nevis. Disse båtene følger karibisk lov, uten krav til norske lønns- og arbeidsvilkår. 

Forventer rask politisk handling

LO-familien har i et drøyt tiår jobbet aktivt og målrettet for et arbeidsmarked til sjøs der de som bor her i landet ikke skyves ut av jobb på grunn av sosial dumping.

Det kan være at det ikke blir mulig å returnere til sin tidligere jobb, men heller få seg en ny, kanskje med lavere lønn. Det ville vært svært vanskelig dersom dagpengene var høyere enn den nye lønnen. Mange ville da gått unødig lenge på dagpenger.

  • Konklusjonene og anbefalingene danner et godt grunnlag for både å sikre en stabil og konkurransedyktig refusjonsordning, og ikke minst legge til rette for at det innføres krav om norske lønns og arbeidsvilkår i norske farvann, sier Johnny Hansen leder i Norsk Sjømannsforbund.

- Utvalgsarbeidet har vært et krevende, men konstruktivt, sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.

Han understreker at det er viktig at man i tillegg til å sikre arbeidsplasser for dagens norske sjøfolk også ser framover.

- Vi skal bygge en maritim næring for framtiden. For at Norge også i framtiden skal bevare sitt hegemoni som en førende sjøfartsnasjon er det av avgjørende betydning at det legges til rette for norske sjøfolks operative kompetanse opprettholdes og videreutvikles.

LO forventer en rask oppfølging fra politisk hold.

  • Nå er det opp til Regjeringen og stortingspolitikerne å føre ballen i mål ved å lage regler og lover som sikrer arbeidsforhold langs kysten og på sokkelen, avslutter leder i LO Peggy Hessen Følsvik.

Kontaktperson: Forbundsleder Johnny Hansen, Norsk Sjømannsforbund

Tlf +47 91185577

Kontakter

Om LO

LO
LO
Torggata 12
0181 Oslo

23 06 10 00http://www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Over 970 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO.

Følg saker fra LO

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra LO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra LO

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom