Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsministeren mottok utredning om bærekraftig utvikling av norske reisemål

Del
Reisemålsutvalget overleverte i dag sin rapport til næringsminister Jan Christan Vestre. Utvalget har vurdert handlingsrommet kommunene har for å kunne styre besøk og finansiere fellesgoder.
Næringsministeren fikk overrekt rapporten av utvalgsleder Trine Skei Grande under pressekonferansen i Oslo rådhus. Foto: NFD/Emil Bremnes
Næringsministeren fikk overrekt rapporten av utvalgsleder Trine Skei Grande under pressekonferansen i Oslo rådhus. Foto: NFD/Emil Bremnes

– Regjeringen er opptatt av å legge til rette for et mer bærekraftig og lønnsomt reiseliv. Reiselivsnæringen trenger gode og stabile rammer for å skape helårlige arbeidsplasser over hele landet. Jeg ser frem til å sette meg inn i utvalgets anbefalinger for hvordan vi sammen kan utvikle et mer bærekraftig reiseliv i Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Foreslår 39 tiltak

I rapporten fremhever utvalget at reiselivet må utvikles på en måte som skaper attraktive lokalsamfunn for både lokalbefolkningen og de besøkende.

Utvalget foreslår 39 tiltak som kan bidra til en bærekraftig reisemålsutvikling. Anbefalingene omhandler disse problemstillingene:

 1. Besøksforvaltning knyttet til natur- og kulturressurser
 2. Reisemålsledelse og samarbeid på reisemål
 3. Finansiering og forvaltning av fellesgoder
 4. Tilgjengelighet og transport
 5. Regulering av cruisetrafikk
 6. Klimarisiko

Handlingsplan for reiselivet

Regjeringen arbeider med en handlingsplan for reiselivet som fokuserer på bærekraftig utvikling, helårlige arbeidsplasser, kompetanse, markedsføring, destinasjonsutvikling og verdiskaping over hele landet.

Handlingsplanen vil konkretisere regjeringens reiselivssatsinger, inkludert pilotprosjekter for besøksbidrag, godkjenningsordning for guider og prosjektet Reiseliv 2030.

– Utvalget har gjort en bred og faglig gjennomgang av utfordringene som norske reisemål står overfor. Rapporten vil bidra til utformingen av regjeringens handlingsplan for reiselivet og gi et viktig grunnlag for reisemålsutviklingen i norske kommuner, sier næringsministeren.

Skal på høring

Utredningen sendes nå på høring. Fristen for å sende innspill er 30. juni.

– Jeg gleder meg til å få mange gode innspill fra reiselivsnæringen. I tillegg vil jeg snakke med mine regjeringskolleger om hvordan de vurderer tiltakene som retter seg mot deres ansvarsområder. Vi skal lytte til innspillene fra høringsrunden før vi vurderer forslagene nærmere, sier Vestre.

Om utvalget

Utvalget ble oppnevnt i statsråd 26. august 2021 for å foreta en helhetlig gjennomgang av relevante rammevilkår for utviklingen av reiselivsaktivitet i norske kommuner.

Utvalget ble bedt om å vurdere og eventuelt komme med forslag til justeringer i regelverk, strukturer og/eller finansieringsmodeller, i de tilfeller det vil støtte opp om reiselivspolitikkens mål om et mer bærekraftig reiseliv, både miljømessig, sosialt og økonomisk.

Utvalgets medlemmer

 • Trine Skei Grande (leder av utvalget), direktør Bærekraft Footprint/Sopra Steria, Oslo
 • Gro Svarstad, seniorrådgiver i Grensekomiteen Innlandet-Darlarna, Trysil
 • Kari Aina Eik, styreleder United Cities Trondheim, Ålesund
 • Kirsten Indgjerd Værdal, direktør for plan og næring i Trøndelag fylkeskommune, Inderøy
 • Ann Heidi Hansen, prosjektleder «Pilotprosjekt på besøksforvaltning», Nordland fylkeskommune, Bodø
 • Trond Øverås, administrerende direktør i landsdelsselskapet Nord-Norsk Reiseliv, Tromsø
 • Preben Falck, daglig leder i Stavanger turistforening, Stavanger
 • Rolf Røtnes, fagdirektør i Samfunnsøkonomisk Analyse, Nordre Follo
 • Truls Eric Johan Engström, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger/Norsk hotellhøgskole, Hafrsfjord

Bilder

Næringsministeren fikk overrekt rapporten av utvalgsleder Trine Skei Grande under pressekonferansen i Oslo rådhus. Foto: NFD/Emil Bremnes
Næringsministeren fikk overrekt rapporten av utvalgsleder Trine Skei Grande under pressekonferansen i Oslo rådhus. Foto: NFD/Emil Bremnes
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Tang- og tarenæringen innlemmes i fiskeeksportloven26.5.2023 11:45:00 CEST | Pressemelding

Stortinget har enstemmig vedtatt at tang og tare skal innlemmes i fiskeeksportlovens virkeområde. Lovvedtaket ble i dag sanksjonert av Kongen i statsråd og trer i kraft 1. juli 2023. Dette innebærer at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) kan lyse ut midler til forskning og utvikling av tang- og tarenæringen, samt at denne næringen kan benytte Sjømatrådets tjenester, som markedsføring i utlandet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom