Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsministeren mottar Minerallovutvalgets utredning

Del

Minerallovutvalget ble oppnevnt 23. juni 2020 for å foreslå endringer i mineralloven. Utvalget leverer sin utredning til næringsministeren i form av NOU 2022:8 "Ny minerallov" fredag 1. juli kl. 11.

– Jeg gleder meg til å sette meg inn i det viktige arbeidet som er gjort med å utrede hvilken retning vi bør ha for utviklingen av mineralloven. Mineralloven er den viktigste rammebetingelsen for mineralvirksomhet i Norge. Når regjeringen senere i år skal legge frem en mineralstrategi, vil denne NOU-en være et viktig grunnlag for arbeidet. Regjeringen har som mål at Norge skal ha en lønnsom, bærekraftig og fremtidsrettet mineralnæring.

Mineralloven trådte i kraft i 2010 og ble evaluert i 2018. Evalueringen anbefalte at det ble vurdert flere endringer. Minerallovutvalget ble derfor oppnevnt i 2020, og har nå fremmet et forslag til ny minerallov. Utvalgsarbeidet har hatt som utgangspunkt at mineralloven skal legge til rette for ny mineralvirksomhet gjennom effektive tillatelsesprosesser og samtidig forebygge og redusere konflikter knyttet til blant annet naturavtrykk, disponeringen av overskuddsmasser fra mineraluttak og forholdet til samiske interesser og særlig reindriften.

Utvalgsleder Ernst Nordtveit vil presentere og overrekke NOU 2022:8 "Ny minerallov" til næringsministeren i NFDs lokaler i Kongens gate 8.

Tid: 1. juli, klokken 11.00-11.30.
Sted: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8, Oslo

Påmelding for presse: Navn, telefonnummer og e-post til media@nfd.dep.no Oppmøte  kl. 10:45, husk gyldig legitimasjon

Nett-tv:
Pressemøtet vil bli sendt direkte på denne siden eller NFDs Facebook-side.

DSS distribuerer publiseringspunkt til media som vil sende pressemøtet direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode under «del innhold»-knappen i videospilleren øverst på siden.

Kontakter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom