Igaidi

Næringslivet varsler innovasjonsstopp

Del

Nærmere 70 prosent av innovasjonsbedriftene i Norge, varsler at Korona-krisen vil negativt påvirke næringslivets arbeid med forskning, utvikling og innovasjon. Det viser en ny undersøkelse fra Igaidi AS, landets største ekspertmiljø på innovasjon og offentlig FoU-finansiering.

I undersøkelsen har Igaidi spurt hvordan næringslivet planlegger sine forsknings- utviklings- og innovasjonsaktiviteter fremover og hva myndighetene bør iverksette av tiltak. 

- Uten ytterligere tiltak, vil bedriftens innovasjonsevne falle dramatisk. Det er dette vi må unngå. Derfor er det svært viktig at vi nå har kloke og offensive myndigheter som iverksetter kraftfulle tiltak, sier daglig leder Lars Henrik Krogh i Igaidi. 

Likviditet og innovasjonsfremmende ordninger

Tiltakene Krogh viser til, er ordninger som SkatteFUNN, Innovasjonskontrakter og andre låneordninger som er virkemidler som skal understøtte innovasjon og forskning i næringslivet. I undersøkelsen kommer det frem at det aller viktigste for bedriftene er tiltak som raskt kan bidra til bedre likviditet for næringslivet. Krogh trekker blant annet frem regjeringens to nye garanti- og låneordninger for næringslivet.

- En mulighet kan f.eks være at bedrifter med godkjent SkatteFUNN-prosjekt kan stille dette som sikkerhet i bytte mot kortsiktige lån fra ordningen, sier Krogh og fortsetter:

- Tiltakspakkene som til nå har kommet fra regjeringen er bra, men samtidig generelle virkemidler. I tilegg trenger vi særskilte tiltak som treffer de mest innovative og teknologitunge bedriftene og prosjektene i næringslivet spesielt. Jeg vil derfor oppfordre næringsministeren til å iverksette forslag som økte lånerammer via Innovasjon Norge, ekstraordinære utlysninger og midler fra Forskningsrådet og styrking av eksisterende støtteordninger som SkatteFUNN, avslutter Krogh. 

Nøkkelord

Kontakter

Om Igaidi

Igaidi
Igaidi
Schwenckegata 1
3015 Drammen

Igaidi ble startet i 2005, og er i dag landets største miljø innen innovasjonsrådgivning og offentlig finansiering av FoU-prosjekter. Selskapet bistår og rådgir selskaper langs hele verdikjeden av FoU-finansiering og innovasjonsprosesser i næringslivet.