OsloMet

Nærings- og Offentlig sektor-ph.d.: Forsknings-Norges best bevarte hemmelighet?

Del

Torsdag 14. januar inviterer OsloMet og Norges forskningsråd til debattmøte om Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d. Dette er lite kjente ordninger der bedrifter og offentlig sektor som vil styrke sin kompetanse kan søke om et doktorgradsprosjekt.

Foto: Mattias Müller OsloMet
Foto: Mattias Müller OsloMet

Klimakrisen og FNs og det internasjonale samfunnets bærekraftsmål har ført til at arbeidslivet står overfor en gigantisk omstillingsprosess. Dette er ytterligere forsterket av Covid-19.

Nye økonomiske og forretningsmessige modeller må skapes, og produksjon, omsetning og forvaltning må legges om. Økende digitalisering krever nytenkning for å sikre arbeidsplasser.

Dette stiller store krav til næringslivet og offentlig sektor, og krever ny kunnskap på høyt nivå. Som kunnskaps- og kompetanseprodusenter har akademia et stort ansvar for å bidra til å sette arbeidslivet i stand til dette.

Ordningen med Nærings-ph.d. har eksistert siden 2008, Offentlig sektor-ph.d. siden 2014. Siden da har Norges forskningsråd bidratt med 167 millioner kroner, og ca. 400 kandidater har fullført.

Men hvor mange kjenner egentlig til ordningen? Er den utformet på en måte som gjør at den fungerer optimalt? Er de økonomiske betingelsene godt nok tilrettelagt? Og fungerer samarbeidet mellom akademia og arbeidslivet godt nok?

Ved å samle sentrale aktører på området ønsker vi å invitere til debatt og videre samarbeid.

Viserektor for FoU, Per Martin Norheim-Martinsen, vil innlede om OsloMets strategi for forskningssamarbeid. Mari Sundli Tveit, politikkdirektør i NHO, vil snakke om behov for forskningskompetanse i næringslivet, og fagleder Jon Anders i KS om forskningskompetanse og forskning i, for og med kommunene.

Det blir også rapportert om erfaringer med ordningen. Ikke minst blir det tid til debatt.
Seminaret er åpent for alle interesserte i arbeidslivet, ved universitet og høyskoler og det øvrige akademia.

Les mer om tidspunkt, program og påmelding til digitalt arrangement. 

Kontaktperson: Astrid Skjerven, professor, Institutt for produktdesign. Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet.

Bilder

Foto: Mattias Müller OsloMet
Foto: Mattias Müller OsloMet
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg saker fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom