Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet lyser ut to nye reketrålkonsesjoner

Del

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at det skal lyses ut to nye reketrålkonsesjoner.

Vi har over lang tid hatt en målsetning om å øke fisket etter reker i Barentshavet, og på den måten bidra til å sikre råstoff til nordnorsk rekeindustri. Jeg mener to nye reketrålkonsesjoner kan avhjelpe den vanskelige situasjonen rekeindustrien i Nord-Norge befinner seg i, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Rekebestanden er i god forfatning og ressurssituasjonen tilsier at det er grunnlag for økt uttak av reker. Departementet har siden 2013 satt i verk en rekke ulike tiltak for å legge til rette for mer fiske etter reker i Barentshavet. Tiltakene syne likevel ikke å ha hatt særlig effekt på ressursuttaket.

Hovedårsaken til den lave aktiviteten synes å være manglende lønnsomhet og at innehavere av tillatelser prioriterer andre fiskerier.

– Ved å lyse ut to nye reketrålkonsesjoner gir vi muligheten for nye aktører som ønsker å drive fiske etter reker med det formål å sikre råstofftilførsel til rekeindustrien, sier Ingebrigtsen.

Fiskeridirektoratet vil gjennomføre utlysningen

Fiskeridirektoratet blir bedt om å gjennomføre utlysningen og behandle innkomne søknader.

Det vil stilles vilkår for tildeling i den hensikt å bidra til oppfyllelse av det primære formålet som er å skaffe egnet rekeråstoff til rekeindustrien, og tillatelser kan kun tildeles aktive fiskere. Reketrålkonsesjon skal bare kunne tildeles fartøy som ikke har eller tildeles annen konsesjon/spesiell tillatelse eller deltakeradgang etter deltakerloven §§ 12 og 21. Det er en forutsetning for tildeling at deltakerlovens og konsesjonsforskriftens øvrige vilkår for tillatelse er oppfylt.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom