Medietilsynet

Nær halvparten av befolkningen har sett falske nyheter om koronautbruddet

Del

Nesten fem av ti nordmenn har støtt på falske nyheter om koronaviruset i løpet av den første uken med nasjonale tiltak knyttet til sykdommen. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Fire av ti har kommet over de falske nyhetene i sosiale medier.

Medietilsynet lanserer nå i samarbeid med Faktisk og Landslaget for lokalaviser (LLA) en informasjonskampanje om hvordan man kan avdekke falske nyheter. Foto Medietilsynet
Medietilsynet lanserer nå i samarbeid med Faktisk og Landslaget for lokalaviser (LLA) en informasjonskampanje om hvordan man kan avdekke falske nyheter. Foto Medietilsynet

– Det oppstår et enormt informasjonsbehov under en slik krise, men dessverre er ikke all informasjon til å stole på. Derfor er det viktig å sjekke kildene, gå til offisielle nettsider og lese redaktørstyrte medier, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Ny kampanje mot falske nyheter

Medietilsynet lanserer nå i samarbeid med Faktisk og Landslaget for lokalaviser (LLA) en informasjonskampanje om hvordan man kan avdekke falske nyheter. Kampanjen er støttet av Facebook.

– Sosiale medier er viktige kanaler for å holde kontakt med venner og familie nå når vi i stor grad må holde oss hjemme. Samtidig ser vi at falske, nyhetslignende saker relatert til korona-situasjonen sprer seg raskt i sosiale medier. Det er avgjørende å klare å skille rett fra galt når det gjelder informasjon om koronaviruset og myndighetenes tiltak, og da trenger folk kunnskap om hva de skal se etter, sier Velsand.

Medietilsynet mener at de redaktørstyrte mediene har en viktig rolle

Medietilsynet er også opptatt av å underbygge de redaktørstyrte medienes viktige rolle.

– De redaktørstyrte medienes samfunnsviktige funksjon blir enda tydeligere i den krisen vi står i nå. Det er avgjørende å ha medier vi kan stole på, og som både videreformidler viktig informasjon, stiller kritiske spørsmål og sørger for at ulike synspunkter kommer fram, sier Velsand.

Stopp, tenk og sjekk før du deler

Selv om en undersøkelse fra Medietilsynet i 2019 viser at de fleste nordmenn har god kritisk medieforståelse, var det fire av ti i undersøkelsen som ikke klarte å avsløre en falsk nyhet.

– I Medietilsynets undersøkelse fra forrige uke sier omtrent halvparten at de har sett en falsk eller usann nyhetslignende sak om koronaviruset. Men enda flere kan nok ha sett slike saker, uten at de har oppdaget at saken ikke var sann. Vårt råd er at folk bør være skeptiske til fengende overskrifter, og sjekke kilden dersom saken virker for utrolig. Det er også lurt å undersøke om saken er publisert flere steder, sier Velsand.

Resultater fra Medietilsynets undersøkelse om falske nyheter:

  • 45 prosent oppgir å ha kommet over en falsk eller usann nyhetslignende sak om koronaviruset i løpet av de siste sju dagene
  • 38 prosent av befolkningen oppgir å ha sett en slik sak i sosiale medier, 9 prosent på norske nettsteder og 6 prosent på utenlandske nettsteder
  • 27 prosent har ikke kommet over falske nyheter og 28 prosent vet ikke om de har gjort det
  • Flest under 45 år med høyere utdanning har sett en falsk eller usann nyhetslignende sak om koronaviruset
  • Oslo og omegn er området med størst andel som har sett en slik sak (48 prosent), etterfulgt av Østlandet (45 prosent), Sør- og Vestlandet (44 prosent), Trøndelag og Nord-Norge (41 prosent)

Les hele undersøkelsen her

Slik ble undersøkelsen om falske nyheter gjennomført:

  • Kantar har gjennomført undersøkelsen om falske nyheter på vegne av Medietilsynet.
  • Undersøkelsen ble gjennomført 18. - 19. mars 2020
  • Undersøkelsen er en flervalgundersøkelse, det vil si at respondentene kunne krysse av på flere svaralternativer
  • Undersøkelsen ble gjennomført via nett/e-post og hadde 1583 respondenter
  • Resultatene er vektet etter kjønn, alder og utdanning.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Medietilsynet lanserer nå i samarbeid med Faktisk og Landslaget for lokalaviser (LLA) en informasjonskampanje om hvordan man kan avdekke falske nyheter. Foto Medietilsynet
Medietilsynet lanserer nå i samarbeid med Faktisk og Landslaget for lokalaviser (LLA) en informasjonskampanje om hvordan man kan avdekke falske nyheter. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Allmennkringkastingsrapporten for 2020: NRK hadde ikke nok nynorsk på nett og radio, men oppfylte de andre kravene17.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

NRK oppfylte alle krav i 2020, unntatt kravet om 25 prosent nynorsk på alle plattformer. Det er konklusjonen i Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for fjoråret. Tilsynet tar i rapporten til orde for at NRKs ansvar for å gi norske minoriteter et særskilt tilbud og kravene til norsk musikk og musikk- og kulturdekning bør konkretiseres.

Strengere straff for å dele krenkende bilder, film og lydopptak av andre9.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Personer som deler krenkende eller åpenbart private bilder, filmer og lydopptak av andre, kan nå straffes med fengsel i inntil to år. Straffeskjerpelsen er blant de viktigste endringene i straffeloven, som nylig ble vedtatt av Stortinget. – Deling av slikt innhold er en stor påkjenning for den som rammes. Det er derfor bra at straffen skjerpes, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom