Fremtind

Nær 900 000 kunne syklet til jobb

Del

Over fire av ti nordmenn som i dag kjører bil til jobb kunne syklet. Det er i Finnmark og Agder flest mener de kan bytte ut bilen med sykkel til jobben.

Mange oppgir at de kunne syklet til jobb.
Mange oppgir at de kunne syklet til jobb.

Det kommer frem i en undersøkelse gjennomført av Respons analyse på vegne av Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

– Vi tar mange valg som påvirker både helse og miljø, og hvordan vi gjennomfører hverdagsreisene har stor effekt. Om mange av de som oppgir at de kunne syklet til jobb fremfor å kjøre faktisk begynner å sykle, vil vi både få en bedring i folkehelsa og redusert utslipp, sier Hanne Iversen Rye, leder for bærekraft i Fremtind.

40 000 turer fra Oslo til Trondheim

I snitt har nordmenn totalt 23 kilometer reisevei til og fra jobb. Om alle som oppgir at de kunne syklet til jobb fremfor å tatt bilen, faktisk hadde gjort det, ville vi oppnådd en utslippsbesparelse på om lag 4000 tonn Co2 hver dag.

– At samtlige bytter ut bilen vil jo ikke skje. Det er store variasjoner i Norge når det kommer til klima, geografi og ikke minst tilrettelegging for sykling. Men det sier noe om potensialet for utslippsbesparelse. 4000 tonn CO2 tilsvarer 40 000 turer fra Oslo til Trondheim. Hvis vi klarer det 230 dager i året, så vil vi ha spart kjøring tilsvarende mer enn 9 millioner turer, sier Iversen Rye.

Hverdagen går ikke opp

Det at mange i Finnmark og Agder mener de kan bytte ut bilen til jobb stemmer godt overens med Fremtinds kjøredata fra smart bilforsikring.

– I begge fylker er det mye småkjøring og Finnmark troner øverst når det gjelder antall bilturer under 10 kilometer, sier Iversen Rye.

Det er innbyggerne i Buskerud og Sogn og Fjordane som har størst utfordringer med å bytte fra bil til sykkel. Henholdsvis 70 og 68 prosent oppgir at de ikke kunne valgt å sykle fremfor å kjøre til jobb.

– Hovedårsaken er at veien er for lang eller at den oppleves som farlig. I tillegg oppgir 1 av 3 at hverdagen ikke vil gå opp om de skulle brukt tid på å sykle. Det forteller oss at det er behov for å legge bedre til rette for sykling. Både bedre byplanlegging og tiltak fra arbeidsgivere kan bidra, sier Iversen Rye.

Sertifisering for sykkelvennlige arbeidsplasser

Oslo kommune er blant arbeidsgiverne som har tatt grep for å øke andelen klimavennlige jobbreiser. En undersøkelse av jobbreisevanene blant kommunens ansatte viser at bortimot 70 prosent av reisene gjøres med kollektivtransport, sykkel og gange. 30 prosent oppgir at de kjører bil.

Kommunen har som mål at alle reiser til og fra kommunale arbeidsplasser skal være utslippsfrie innen 2030. For å greie dette må flere virkemidler på banen, blant annet sykkelvennlige arbeidsplasser:

– De neste to årene har vi satt av 50 millioner kroner som kommunale virksomheter kan søke om støtte fra, slik at de kan legge til rette for at flere reiser klimavennlig til jobben, forteller direktør i Klimaetaten i Oslo kommune, Heidi Sørensen. 

Hanne Iversen Rye mener tilgang til garderober og trygg sykkelparkering er viktig om ansatte skal ta sykkelen til jobben. Hun oppfordrer arbeidsgivere til å være fleksible og se på hvordan de kan hjelpe sine ansatte med hverdagslogistikken.

Oslo kommune har også inngått avtale med Syklistenes landsforening (SLF) om sertifiseringsordningen Sykkelvennlig arbeidsplass.

– Nå vil kommunen gå foran ved å tilby gratis sertifisering til alle kommunale virksomheter i miljøhovedstadsåret, forteller Sørensen.

Om undersøkelsen Den elektroniske undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse i uke 8 og 9, 2019, med 1767 respondenter mellom 18 og 88 år.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mange oppgir at de kunne syklet til jobb.
Mange oppgir at de kunne syklet til jobb.
Last ned bilde
Heidi Sørensen. Direktør i Klimaetaten i Oslo kommune
Heidi Sørensen. Direktør i Klimaetaten i Oslo kommune
Last ned bilde
Hanne Iversen Rye, Leder Bærekraft i Fremtind.
Hanne Iversen Rye, Leder Bærekraft i Fremtind.
Last ned bilde
Oslo Kommune har som mål at reiser til og fra kommunale arbeidsplasser skal være utslippsfrie innen 2030.
Oslo Kommune har som mål at reiser til og fra kommunale arbeidsplasser skal være utslippsfrie innen 2030.
Last ned bilde

Om Fremtind

Fremtind
Fremtind
Postboks 778 Sentrum
0106 Oslo

http://www.fremtind.no

Fremtind – et nytt forsikringsselskap med lang erfaring
Fremtind Forsikring er eiet av SpareBank 1 og DNB. Selskapet er et resultat av fusjon mellom forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB, som trådte i kraft 1. januar 2019.

Fremtind er landets tredje største forsikringsselskap, og det største med distribusjon gjennom bank. Fremtind vil tilby alle skade- og personforsikringer for privatpersoner og bedrifter.

Med solid erfaring og kunnskap om forsikring utvikler Fremtind nye produkter og tjenester som betyr noe i folks liv. Vi var de første til å utnytte teknologi for å gjøre bilforsikringen smart. Vi var også de første som gjorde helsevurdering selvbetjent og enkel. Slik vil vi fortsette å bruke digital innovasjon og fornyelse for å gjøre hverdagen enklere og tryggere for folk og bedrifter flest.

Følg saker fra Fremtind

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fremtind på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fremtind

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom