SMB Norge

Nå trenger vi et SMBsikringsfond

Del

SMB Norge har i dag foreslått for Stortinget å etablere et SMBsikringsfond som får i oppgave å distribuere krisemidler raskt og effektivt til landets små og mellomstore bedrifter.

Olaf Thommessen, SMB Norge (Foto: SMB Norge)
Olaf Thommessen, SMB Norge (Foto: SMB Norge)

Regjeringen har i dag forslått en kontantstøtteordning som skal erstatte de faste kostnadene som går tapt som følge av at regjeringens smitteverntiltak. Finansminister Jan Tore Sanner varslet imidertid at detaljer rundt selve implementeringen ikke vil være på plass før neste uke.

Implementering

Administrerende direktør i SMB Norge, Olaf Thommessen, frykter dermed at pengene ikke kommer frem tidsnok til de bedriftene som trenger det aller mest.

- Tiltakene som ble lagt frem i dag er bra og i tråd med det vi i flere uker har tryglet regjeringen om å innføre. Den inkluderer imidlertid ikke en klar innretning for implementering, det vil si hvordan bedriftene faktisk skal få tak i disse sårt tilrengte midlene, sier Thommessen.

En undersøkelse som SMB Norge gjennomførte blant sine medlemsbedrifter tidligere denne uken viser at 50 prosent av bedriftene opplever at de ikke har fått hjelp av den eksisterende tiltakspakken. Thommessen er redd for et lignende resultat etter pakken som ble lagt frem fredag.

- Våre analyser viser at tiltakene som til nå har blitt foreslått ikke når frem. Ca 50 prosent av våre medlemmer får ikke utbytte av tiltakspakke 1, som  er ment å treffe nettopp disse. Dette er vår store bekymring også for tiltakspakke 2, med kontantstøtte, sier Thommessen.

Symbolpolitikk

SMB Norge ber nå Stortinget om å vurdere å opprette et SMB-sikringsfond som kan få ansvaret for en effektiv og lite byråkratisk fordeling av tiltaksmidlene.

- I 1993 nedsatte man Bankenes Sikringsfond for å sikre at bankene ikke gikk konkurs. Tiden er inne for å iverksette SMB-Sikringsfondet som kan håndtere disse nye ekstraordinære tiltakene, sier Thommessen.

- Hvis ikke så gir ikke disse nye tiltakene noen mening. Da blir det symbolpolitikk og et for høyt press på offentlige institusjoner som allerede er overbelastet, understreker han.

Bedre løsning

SMB Norge mener at et slikt sikringsfond med vide fullmakter vil være en mye mer hensiktsmessig måte å distribuere midlene på.

- Denne løsningen vil være mye raskere og mye mindre byråkratisk. Hvis man ikke får dette på plass fort så vil vi få titusentalls konkurser, stor arbeidsledighet og et enda mer overbelastet system som vil gå utover de aller svakeste i samfunnet, sier Thommessen.

- Man har bevilget mange milliarder til bankene for å gi de store bedriftene bedre lånerammer. Samtidig har man sørget for delvis gode tiltak mot en del andre sektorer. Men disse når altså ikke frem. Det må en bedre løsning på plass, konstaterer SMB Norge-sjefen.

SMB-Sikringsfond

SMB Norges forslag innebærer at det opprettes et SMB Sikringsfond etter modell fra Bankenes Sikringsfond tilsvarende opp til 200 mrd. kroner. Dette bør bygges opp raskt og håndtere de ekstraordinære tiltakene som det eksisterende, offentlige virkemiddelapparatet (blant annet NAV) ikke er rustet til å håndtere. Fondet bør håndtere kontantstøtten, men også ta over noen av tiltakene som ble varslet tiltakspakke 1.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Olaf Thommessen, SMB Norge (Foto: SMB Norge)
Olaf Thommessen, SMB Norge (Foto: SMB Norge)
Last ned bilde

Om SMB Norge

SMB Norge
SMB Norge
Rådhusgata 5B
0151 Oslo

23 35 70 10http://www.dinbedrift.no

SMB Norge har ca. 5 000 medlemmer over hele landet. Våre medlemsbedrifter spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser. Vi får stadig nye medlemmer og det styrker vår gjennomslagskraft overfor politikerne.

Følg saker fra SMB Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SMB Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SMB Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom