Nærings- og fiskeridepartementet

Nå støtter 60 land det norske initiativet mot fiskerikriminalitet

Del
I 2018 tok Norge og åtte andre land initiativ til en global ministererklæring mot fiskerikriminalitet – den såkalte Københavnerklæringen. Forrige uke signerte ni nye land erklæringen, som nå har støtte fra til sammen 60 land.
Angola er et av landene som nå slutter seg til Københavnerklæringen. Her signerer minister Carmen Evelize Dos Santos fra Angola med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. I bakgrunnen står minister Ajmed Hassan Aden fra Somalia, Gunnar Stølsvik fra Nærings- og fiskeridepartementet og fiskeridirektør Djibri Toure fra Guinea. Foto: UNDP
Angola er et av landene som nå slutter seg til Københavnerklæringen. Her signerer minister Carmen Evelize Dos Santos fra Angola med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. I bakgrunnen står minister Ajmed Hassan Aden fra Somalia, Gunnar Stølsvik fra Nærings- og fiskeridepartementet og fiskeridirektør Djibri Toure fra Guinea. Foto: UNDP

– Den store oppslutningen om erklæringen er bemerkelsesverdig. Norge er og skal være en viktig partner i den globale kampen mot ulovlig fiske, økonomisk kriminalitet og menneskehandel som truer kystsamfunn, fiskerinæringen og ressursgrunnlaget. Gjennom Blue Justice kan land samarbeide og dele kunnskap for å bekjempe fiskerikriminalitet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Torsdag 23. mars inviterte fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim til historiens største ministerkonferanse om fiskerikriminalitet. Norge arrangerte årets konferanse i København sammen med FNs utviklingsprogram.

Ni kyst- og øystater skrev under på erklæringen. Landene er Mauritania, Dominica, Barbados, Madagascar, Elfenbenkysten, Somalia, Angola, Tuvalu og Guinea. Liberia formaliserte også sin tidligere tiltredelse under konferansen. Se liste over landene som støtter erklæringen (oppdateres).

Sterk oppslutning

Nærmere 40 ministre fra kyst- og øystater rundt om i verden talte på konferansen. De fortalte om organisert fiskerikriminalitet, og om hvordan fiskebestander og levebrødet til fiskere er alvorlig truet på grunn av kriminalitet.

For at verden skal oppnå FNs mål om bærekraftige hav er det viktig med globalt samarbeid og økt bruk av digitale verktøy. Norge arbeider med å kunne tilby sattelittdata direkte med utviklingsland gjennom initiativet. Mange land takket Norge for sin støtte med å bekjempe fiskerikriminalitet.

Statene poengterte også viktigheten av det internasjonale fartøyssporingssenteret i Vardø, som deler analyser og data med land som er tilsluttet initiativet.

Nordnorsk teknologi er spydspiss

Norge har kommet langt i bekjempelsen av fiskerikriminalitet i egne farvann. Nå er teknologiske løsninger og bistand fra norske komptansemiljøer sentrale. Det synes utviklingsminister Tvinnereim er bra. 

– Gjennom Blue Justice-initiativet bistår vi utviklingsland med blant annet satelittdata og veiledning for å avdekke ulovlig fiske. Barentswatch i Tromsø har utviklet digitale løsninger og tracking-sentralen i Vardø formidler data og analyser om skurkefartøy, slik at de kan stanses. Det er kult at det er nordnorsk kompetanse som gjør denne bistanden mulig, sier Tvinnereim. 

Hun legger til at hun blir stolt når hun hører hvor viktig norsk innsats har vært for mange land, og hvor mange flere som ønsker samarbeid med Norge. 

– Dette er skikkelig god bistand: Hjelp til å fø seg sjøl på egne ressurser samtidig som vi bidrar til bærekraftig forvaltning, sier utviklingsministeren. 

Hub i Jamaica

Under konferansen ble en «Blue Justice hub» lansert i Karibia. Denne vil ligge på Jamaica og vil bidra til bedre regionalt samarbeid blant de 14 landene i regionen som er med i initiativet.

Faktaboks 1: Københavnerklæringen

Københavnerklæringen ble vedtatt i København i 2018 av Norge og åtte andre land. Det er nå 60 land som har gitt sin tilslutning til Københavnerklæringen, som er over 1/3 av verdens kyststater. Erklæringen sier at verden må anerkjenne at organisert kriminalitet truer den globale fiskeindustrien og omfatter både ulovlig fiske, økonomisk kriminalitet og menneskehandel.

Les mer på bluejustice.org

Faktaboks 2: Om Blue Justice og Københavnerklæringen

Norge startet opp «Blue Justice-initiativet» i 2019. Satsingen skal bistå land med å forebygge fiskerikriminalitet internasjonalt. Initiativet følges opp av FNs utviklingsprogram (UNDP) og inngår i et samarbeid med blant annet Den Internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) og FNs kontor mot narkotika og kriminalitet (UNODC).

Samarbeidet gjøres blant annet gjennom et internasjonalt fartøyssporingssenter etablert i Vardø i 2021 og ved bruk av den digitale samhandlingsplattformen Blue Justice Community for sikker stat-til-stat samarbeid mot fiskerikriminalitet. Blue Justice Community er norskutviklet og administrert av FN gjennom UNDP. Blue Justice-initiativets sporingssenter er samlokalisert med den felles analyseenheten mellom Fiskeridirektoratet og Kystverket ved Vardø trafikksentral.

Les mer på bluejustice.org

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Angola er et av landene som nå slutter seg til Københavnerklæringen. Her signerer minister Carmen Evelize Dos Santos fra Angola med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. I bakgrunnen står minister Ajmed Hassan Aden fra Somalia, Gunnar Stølsvik fra Nærings- og fiskeridepartementet og fiskeridirektør Djibri Toure fra Guinea. Foto: UNDP
Angola er et av landene som nå slutter seg til Københavnerklæringen. Her signerer minister Carmen Evelize Dos Santos fra Angola med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. I bakgrunnen står minister Ajmed Hassan Aden fra Somalia, Gunnar Stølsvik fra Nærings- og fiskeridepartementet og fiskeridirektør Djibri Toure fra Guinea. Foto: UNDP
Last ned bilde
Nye underskrifter: Kitiona Tausi, visestatsminister og fiskeriminister i Tuvalu, minister Ahmed Hassan Ahmed fra Somalia, fiskeridirektør Djibri Toure fra Guinea, fiskerminister Jullan Defoe fra Dominica, fiskeriminister Carmen Evelize Dos Santos fra Angola og Norges fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: UNDP
Nye underskrifter: Kitiona Tausi, visestatsminister og fiskeriminister i Tuvalu, minister Ahmed Hassan Ahmed fra Somalia, fiskeridirektør Djibri Toure fra Guinea, fiskerminister Jullan Defoe fra Dominica, fiskeriminister Carmen Evelize Dos Santos fra Angola og Norges fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: UNDP
Last ned bilde
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim holdt innlegg. På bildet, fra venstre: Jullan Defoe, fiskerminister Dominica, Ava Whyte-Anderson, Deputy Resident Representative, UNDP Multi Country Office in Jamaica, Pearnel Charles Jr, Minister of Agriculture & Fisheries, Jamaica, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, Justin Rennie, fiskeridirektør Grenada, Samal Duggins, Minister of Agriculture, Fisheries and Marine Resources St. Kitts and Nevis og minister Crenston C. Buffonge fra Montserrat. Foto: UNDP
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim holdt innlegg. På bildet, fra venstre: Jullan Defoe, fiskerminister Dominica, Ava Whyte-Anderson, Deputy Resident Representative, UNDP Multi Country Office in Jamaica, Pearnel Charles Jr, Minister of Agriculture & Fisheries, Jamaica, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, Justin Rennie, fiskeridirektør Grenada, Samal Duggins, Minister of Agriculture, Fisheries and Marine Resources St. Kitts and Nevis og minister Crenston C. Buffonge fra Montserrat. Foto: UNDP
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Tang- og tarenæringen innlemmes i fiskeeksportloven26.5.2023 11:45:00 CEST | Pressemelding

Stortinget har enstemmig vedtatt at tang og tare skal innlemmes i fiskeeksportlovens virkeområde. Lovvedtaket ble i dag sanksjonert av Kongen i statsråd og trer i kraft 1. juli 2023. Dette innebærer at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) kan lyse ut midler til forskning og utvikling av tang- og tarenæringen, samt at denne næringen kan benytte Sjømatrådets tjenester, som markedsføring i utlandet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom