Akan

Nå skal spillproblemene i arbeidslivet ned

Del

Spillproblematikk var det enkelttemaet arbeidslivet etterspurte mest informasjon om fra Akan kompetansesenter i 2015. Nå kommer motsvaret fra Akan kompetansesenter – et nettbasert verktøy for forebygging av data og spillproblematikk i norsk arbeidsliv. Verktøyet jegspiller.no lanseres 31.mai på Oslo kongressenter.

Flere taper mer enn de har godt av

"Vi får mange telefonsamtaler fra arbeidsgivere som forteller om økonomisk utroskap, underslag, sikkerhetsproblemer og konsentrasjonsproblemer hos ansatte som har tapt store beløp", sier Jarle Wangen, seniorrådgiver og leder for spillsatsingen ved Akan kompetansesenter

"Vi erfarer at ledere og ansatte ønsker å lære mer om hvordan de skal forebygge spillproblematikk på arbeidsplassen. Ikke bare risikospillere, men også de som spiller med moderat og lav risiko spiller på en måte som kan gi negative konsekvenser for arbeidsplassen", sier Elisabeth Ege, direktør ved Akan kompetansesenter.

 Akan kompetansesenter erfarer

  • Alvorlighetsgraden i sakene har økt siste år – vi kan lese om flere arbeidsrettssaker hvor ansatte med spillproblematikk har vært involvert. Dette er toppen av isfjellet!
  • Økt interesse for spillproblematikk i arbeidslivet

 Informasjon om jegspiller.no

  • Et verktøy for virksomheter for å kunne tilby arbeidstakere et direkte anvendbart verktøy som gir informasjon om spillproblematikk, indikasjon på om arbeidstakeren selv har spillproblemer samt informasjon og veiledning om hvordan dette kan håndteres.
  • For ytterligere informasjon, se www.jegspiller.no

 Statistikk fra Akan kompetansesenter vedrørende spillproblematikk i 2015

  • 150 bedriftsbesøk (møter og kurs) som hadde spill som tema (opp fra 125 i 2014). Dvs virksomheter som inviterer oss for å lære om spill som fenomen og hvordan de kan hindre og håndtere spillproblemer, som utgjorde flere enn én av tre bedriftsbesøk (35 %).
  • 1 av 20 veiledningssamtaler handlet om spill. Andelen har vært stabil siste to år. I 2015 utgjorde 80 % pengespill og 20 % dataspill.
  • 1 åpent heldagskurs om spill med til sammen 33 deltakere
  • 1.136 var inne og leste om spillproblematikk på akan.no, en økning på 20 % fra året før.
  • Til sammen har 885 vært inne på Akan-blogger med spill som tema (www.akanblogg.no )

Nøkkelord

Kontakter

Om Akan

Akan
Akan
PB 96, Sentrum
0101 Oslo

22 40 28 00http://akan.no/

Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon som eies av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og staten. Virksomheten finansieres av staten ved Helsedirektoratet, LO, NHO, samt egne kursinntekter. Norsk Arbeidsgiverforening (NAF, nå NHO) og LO stiftet AKAN i 1963. AKAN var den gang initialord for ‘Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani’. Staten kom med på eiersiden året etter.

Besøksadresse: Dronningensgate 13, Oslo

Følg saker fra Akan

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Akan på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Akan

Ansattes spillvaner gir arbeidsgiver bekymring23.1.2019 06:00:00 CETPressemelding

– De som har testet sin spillatferd gjennom vårt digitale verktøy jegspiller.no, har et klart større problem knyttet til både pengespill og dataspill enn i befolkningen for øvrig. Henvendelsene til vår veiledningstelefon gjelder først og fremst problemstillinger knyttet til pengespill av alvorlig karakter. Både for de som spiller og for deres arbeidsgiver, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom