Statens vegvesen

Nå skal det bygges i Harstad

Del

Byggingen av Harstads nye hovedveg fra Kanebogen til Seljestad starter i mars. Det er klart etter at Statens vegvesen og Anlegg Øst Entreprenør i dag kunne signere den formelle kontrakten for det største enkeltprosjektet i Harstadpakkens trinn 2, Riksveg 83 prosjektet, S1, Kanebogen – Margrethe Jørgensens veg.

– Det blir en krevende utbygging både for oss, entreprenøren og ikke minst for byens innbyggere. Men det er godt å være i gang med siste del av denne bypakken, sier direktør for utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.

For entreprenøren fra Lillehammer er dette et stort prosjekt i et nytt geografisk område, noe som gjør prosjektet ekstra spennende for dem.

– Vi starter opp i begynnelsen av mars, men tilrigging starter vi med i midten av februar, så de første maskinene vil komme da. Vi i ledelsen er allerede i byen for å se på kontor, rigg, bo fasiliteter og for å gjøre oss mer kjent i Harstad, sier daglig leder i Anlegg Øst Entreprenør, Trond Musdalslien.

Kostnad

Strekningen som skal bygges inneholder blant annet to rundkjøringer, en påkjøringsrampe, og sykkelveg m/fortau langs riksveg 83. Anlegg Øst As skal bygge anlegget for drøyt 330 millioner kroner (331.198.909 kr) pluss moms. Totalkostnad for prosjektet er medregnet moms, grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet, beregnet til 520 millioner kroner (2021 kr) også kalt styringsramme.

Gjør vekst mulig

Prosjektet skal gi Harstad en ny framtidsrettet innfartsåre som også sikrer byens muligheter for befolkningsvekst og styrking av næringslivet. Bedre trafikkavvikling vil blant annet gjøre det mulig å bygge skole, boliger og utvikle næringsarealene langs denne delen av rv. 83.

Fellesprosjekt
Harstadpakken er et fellesprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Anbudskonkurransen ble utlyst august i år, etter at stortinget i juni besluttet tilleggsfinansiering av bypakken gjennom Prop. 204S (2020-2021).

Krevende anleggsperiode

Trafikkavvikling er særlig krevende når det må bygges ny veg langs eksisterende veger nært bysentrum. Om lag 17500 kjøretøy benytter rv. 83 inn og ut av Harstad hvert døgn*. I Harstad starter byggingen for alvor i løpet av våren. Det vil medføre støy, støv og redusert fremkommelig for svært mange i Harstad.


– Ja, vi må være så ærlige å si at anleggsperioden vil bli utfordrende for kjørende, gående og syklende, men når alt er ferdig vil det bli veldig bra for oss alle, sier prosjektleder Geir Hartz Jørgensen i Statens vegvesen.

Frykter trafikkaos

I byggerioden vil riksvegen i perioder bli stengt i dager og uker for nødvendig ombygging. Da må trafikken dirigeres om og til flere av byen mindre gater. Hastigheten må ned og omkjøringen vil ha langt mindre kapasitet enn dagens riksveg. Dersom alle som i dag kjører bil på jobb fortsetter å gjøre det i hele byggeperioden vil trafikken gå fullstendig i stå to ganger i døgnet.

Oppfordrer til Dugnad

– Skal vi få dette til uten at byen lammes i rushtiden trenger vi rett og slett hjelp fra kommunens innbyggere, vi trenger at de bidrar til en større dugnad, forteller Jørgensen.

Statens vegvesen har derfor tre råd til kommunens innbyggere.

• Bruk buss, sykle eller gå til jobb og skole om du kan.
• Snakk med naboen eller dine kollegaer og organiser kompiskjøring med to eller flere i bilen.
• Hvis du må kjøre til/fra jobb – velg andre tidspunkt enn den typiske rushperioden.

Informasjon og varsling

Det vil bil varslet og informert før alle tiltak som krever stenging av riksvegen og omdirigering av trafikken. Sammen med Anlegg Øst, Harstad kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune legger vi opp til å informere blant annet på nett, i media og gjennom SMS-tjenester Dette kommer vi tilbake til når det nærmer seg oppstart, forteller Jørgensen.


* (Gjennomsnittlig trafikkmengde målt per døgn over et år kalles ÅDT eller årsdøgntrafikk).

Kontakter

Bilder

I dag ble kontrakten for S1 i Harstadpakken signert digitalt og formelt inngått mellom Statens vegvesen som byggherre og Anlegg Øst Entreprenør AS. Tildelingen ble gjort 7. januar og det ble ikke framsatt klager på den. Den lovpålagte karenstiden (klageperiode etter tildeling) gikk ut i går. Fotomontasje: Statens vegvesen.
I dag ble kontrakten for S1 i Harstadpakken signert digitalt og formelt inngått mellom Statens vegvesen som byggherre og Anlegg Øst Entreprenør AS. Tildelingen ble gjort 7. januar og det ble ikke framsatt klager på den. Den lovpålagte karenstiden (klageperiode etter tildeling) gikk ut i går. Fotomontasje: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei skal sikre Harstad en framtidsrettet innfartsåre. Illustrasjon: Statens vegvesen
Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei skal sikre Harstad en framtidsrettet innfartsåre. Illustrasjon: Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom