Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Nå må mange arbeidsgivere redegjøre for likestillingen

Del

Mange virksomheter jobber nå med årsrapporten, men har dere husket å rapportere på likestilling? Fra 2020 har arbeidsgivere i offentlig sektor og større private virksomheter fått en styrket plikt til arbeide med likestilling og ikke-diskriminering.

Aktivitets og redegjørelsesplikten (ARP) innebærer at mange arbeidsgivere må redegjøre for likestillingen mellom kvinner og menn på arbeidsplassen i årsberetningen for regnskapsåret 2020.
 
- Det er fortsatt utfordringer med diskriminering og manglende likestilling i arbeidslivet i Norge. For eksempel tjener kvinner i gjennomsnitt 88 prosent av menns månedslønn, og kun 23 prosent av toppledere er kvinner. Aktivitets- og redegjørelsesplikten er et nyttig verktøy for å arbeide med disse utfordringene på den enkelte arbeidsplass, sier Wenche Mobråten, divisjonsdirektør i Bufdir.

Bufdir  er fagdirektoratet for likestilling.

Likestillingsarbeidet må synliggjøres
Formålet med pliktene er å undersøke om det er risiko for diskriminering på arbeidsplassen eller andre hindre for likestilling, og iverksette tiltak for å motvirke dette.

- Vi vet at det pågår mye viktig likestillingsarbeid i mange virksomheter. Nå må arbeidsgivere synliggjøre dette arbeidet i årsrapporten eller andre offentlige dokumenter, sier Mobråten.

Mange arbeidsgivere er usikre på hvordan de skal gjennomføre rapporteringen. Bufdir har derfor utarbeidet veiledning og maler, i samarbeid med blant andre Likestillings- og diskrimineringsombudet, SSB og arbeidslivets parter.

Fakta om Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP):

  • Alle arbeidsgivere har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for likestilling. Likestillingsarbeidet skal skje i samarbeid med ansattes representanter (tillitsvalgte eller lignende).
  • Arbeidsgivere i offentlige og større private virksomheter har utvidede plikter til å jobbe med likestilling.
  • Hvert år skal disse arbeidsgiverne redegjøre for kjønnsbalansen i virksomheten og kjønnsforskjeller i midlertidighet, deltid og uttak av foreldrepermisjon.
  • Minimum annethvert år skal disse arbeidsgiverne redegjøre for lønnsforskjeller på ulike stillingsnivå/grupper og totalt i virksomheten, kjønnsbalanse på ulike stillingsnivåer/grupper og kjønnsforskjeller i ufrivillig deltid.
  • Arbeidsgivere skal også redegjøre for hvordan de jobber for likestilling knyttet til andre forhold, som etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering og kombinasjoner av disse.
 

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon om ARP, ta kontakt med Vera Skjetne, rådgiver likestilling og ikke-diskriminering i Bufdir. E-post: verasofie.borgenskjetne@bufdir.no.
Mediehenvendelser: Ingvill E. Meltvedt, e-post: ingvillelvestad.meltvedt@bufdir.no.

Bilder

Lenker

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Fredrik Selmers vei 3
0663 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet , og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom