Mattilsynet

Nå kan jegere få godtgjørelse for å sende inn prøver av villsvin felt i Norge

Del

Mattilsynet vil nå betale en godtgjørelse til jegere som sender inn prøver av villsvin som felles i Norge. Ordningen er ett av tiltakene i handlingsplanen mot villsvin.

Mattilsynet vil nå betale inntil 2000 kroner for prøver av sugger av villsvin som er felt i Norge (Illustrasjonsfoto: Scanpix).
Mattilsynet vil nå betale inntil 2000 kroner for prøver av sugger av villsvin som er felt i Norge (Illustrasjonsfoto: Scanpix).

Villsvin er en uønsket art i Norge blant annet fordi de kan være bærere av sykdommer som smitter til andre dyr og mennesker, og som vi ellers ikke har her til lands. De kan også føre til skader på jordbruksareal og skog, forårsake trafikkulykker og kan i noen tilfeller være farlige, særlig for løse hunder under jakt.

Derfor er det laget en handlingsplan mot villsvin, der et av tiltakene er å betale ut godtgjørelse til jegere som sender inn prøver av felt villsvin.

 – Prøver fra villsvinene vil gi oss viktig informasjon om helsetilstanden på villsvin, og vil dessuten bidra til å gi oss en bedre oversikt over antall og utbredelse, sier Ole-Herman Tronerud, veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet

Godtgjørelsen gjelder kun for dyr som er felt i Norge.

Opptil 2000 kroner for prøver fra sugger

Godtgjørelsen er i utgangspunktet på 500 kroner per villsvin. I tillegg utbetales 1500 kroner ekstra for sugger, siden disse er de viktigste bidragsyterne til økningen i bestanden. Sugge som har unger er fredet, men ungene er jaktbare hele året.

Jegere får også gratis undersøkelse av slaktet for trikiner.

Sammen med prøvematerialet som skal tas ut for å kontrollere helsetilstanden, skal det sendes inn haletupp fra alle villsvin og vulva (ytre kjønnsåpning) fra sugger.

- Innsending av disse delene sammen med prøvene vil dokumentere rett på godtgjørelse. Mattilsynet må ha mottatt alle deler og prøver for å kunne utbetale godtgjørelsen, sier Tronerud.

Les mer om hvordan du får tak i sett for prøvetaking på Mattilsynets hjemmesider. 

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Mattilsynet vil nå betale inntil 2000 kroner for prøver av sugger av villsvin som er felt i Norge (Illustrasjonsfoto: Scanpix).
Mattilsynet vil nå betale inntil 2000 kroner for prøver av sugger av villsvin som er felt i Norge (Illustrasjonsfoto: Scanpix).
Last ned bilde
Seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet)
Seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet)
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom