Husbanken

Nå kan flere få bostøtte til høye strømutgifter

Del

Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte i vinter, etter enighet mellom regjeringen og SV om en strømpakke. Du kan enkelt sjekke om du kan få støtte og søke elektronisk via Husbankens nettsider.

Flere kan få bostøtte i vinter på grunn av høye strømutgifter.
Flere kan få bostøtte i vinter på grunn av høye strømutgifter.

Regjeringen og SV har avtalt å styrke bostøtten slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter kan få bostøtte til høye strømutgifter. Tiltaket gjelder utbetalinger i januar, februar og mars. Foreløpige beregninger viser at de nye bostøttemottakerne vil motta i gjennomsnitt 1 100 kroner i støtte per måned.

Søk så snart som mulig – frist 31.12

Husbanken har utsatt søknadsfristen knyttet til utbetalingen i januar til 31. desember, slik at flest mulig skal rekke å søke.

- Alle med lave inntekter kan enkelt sjekke om de kan få bostøtte med bostøttekalkulatoren på Husbankens nettsider. Deretter er det enkelt og raskt å søke elektronisk via husbanken.no, sier Hanne Krogh Lyng Sundbø, avdelingsdirektør for bostøtte i Husbanken.

Hvis du har problemer med å søke elektronisk må du henvende deg til kommunen der du bor.

- Mange kommuner har redusert kapasitet fremover på grunn av korona og ferieavvikling, så vi oppfordrer alle til å søke så raskt som mulig, sier Lyng Sundbø.

Sjekk om du kan få bostøtte på husbanken.no: Bostøtteberegning (husbanken.no)

Søknadsfristen for utbetalingen i februar er 31. januar, mens fristen for utbetalingen i mars er 25. februar.

Grensen for månedsinntekt øker med minst 2 100 kroner per måned

Forslaget som regjeringen og SV er enige om innebærer blant annet at grensen for hvilken inntekt du kan ha for å få bostøtte blir høyere for utbetalingene i januar, februar og mars.

- Inntektsgrensen for enslige blir for eksempel høyere enn minsteytelsen i uføretrygden, slik at mange enslige uføre får rett til bostøtte i vinter. Det samme gjelder andre grupper med lave inntekter, for eksempel en del minstepensjonister, sier Lyng Sundbø.
Et par eksempler: En enslig ufør får økt grensen for månedsinntekt med mellom 2 100 og 3 480 kroner. En barnefamilie med to voksne og fire barn i Oslo får økt inntektsgrensen med 9 400 kr per måned.

Boligformue ikke til hinder for å få bostøtte

Med det vanlige regelverket kan boligformue være til hinder for at en del med lave inntekter kan få bostøtte. For de tre utbetalingene som er omfattet av avtalen fjernes reglene knyttet til formue, slik at også denne gruppen kan få støtte.

Nye bostøttemottakere vil også kunne få ekstraordinære utbetalinger

Fra før har Stortinget vedtatt at alle som mottar bostøtte for november skal få en ekstrautbetaling på minst 1500 kroner. Regjeringen har også varslet at de vil foreslå ekstrautbetalinger fra januar til og med mars 2022. Dette gjelder alle bostøttemottakere, også de som får midlertidig rett til bostøtte på grunn av midlertidig økte inntektsgrenser.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Flere kan få bostøtte i vinter på grunn av høye strømutgifter.
Flere kan få bostøtte i vinter på grunn av høye strømutgifter.
Last ned bilde

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom