Medietilsynet

Nå kan du søke Medietilsynet for å bygge ut anlegg for DAB-sendinger i Sogn

Del

Medietilsynet har mottatt søknad om anleggskonsesjon for digital lokalradio i Sogn (lokalradioblokka region 21). Interessenter som ønsker å sende inn konkurrerende søknad må gjøre det innen 25. mai 2020.

Du kan nå søke konsesjon for å bygge ut anlegg for DAB-sendinger i Sogn. Foto Medietilsynet
Du kan nå søke konsesjon for å bygge ut anlegg for DAB-sendinger i Sogn. Foto Medietilsynet

Hvis det kommer inn flere søknader, kan tildelingen bli avgjort ved auksjon. Dersom Medietilsynet ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen, kan anleggskonsesjonen for lokalradioblokka region 21 bli tildelt søker. Konsesjonen varer til 31. desember 2031. 

Slik søker du anleggskonsesjon

Søknad om anleggskonsesjon skal være skriftlig. Om det brukes e-post, må vedleggene skannes og legges ved som PDF-filer. Søknaden må inneholde informasjon om:

  • Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
  • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post)
  • Egenerklæring med beskrivelse av relevant teknisk kompetanse til opprettelse og drift av senderanlegg
  • Firmaattest

Søknaden må være undertegnet av den eller de som har fullmakt til å binde selskapet i henhold til firmaattesten. Søknadsfrist er 25. mai.

Søknaden merkes med «Anleggskonsesjon – Lokalradioblokka» og sendes til post@medietilsynet.no, eller til Medietilsynet, Att: Lokalradioblokka, Nygata 4, 1607 Fredrikstad  

Husk å søke om frekvenstillatelse

For å kunne benytte konsesjonen til distribusjon av kringkasting er det, i tillegg til anleggskonsesjon, et krav om frekvenstillatelse. Søknad sendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Se informasjon og veiledning her

Dersom søknader inneholder forretningshemmeligheter skal disse opplysningene unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningslovens regler. Også identiteten til foretak som søker vil etter en nærmere vurdering kunne unntas offentlighet. Dersom søker mener det er grunnlag for å unnta opplysninger fra offentlighet, må søker gjøre Medietilsynet oppmerksom på dette. 

Se nærmere beskrivelse av tildelingsmåte og søknadsprosedyre for anleggskonsesjoner her.

Les mer om drift av radio her.

Se vilkår for anleggskonsesjon her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Du kan nå søke konsesjon for å bygge ut anlegg for DAB-sendinger i Sogn. Foto Medietilsynet
Du kan nå søke konsesjon for å bygge ut anlegg for DAB-sendinger i Sogn. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Nye oppdrag for Medietilsynet: NRK-utredning og gjennomgang av mediestøtten15.12.2020 14:00:00 CETPressemelding

Medietilsynet skal neste år utarbeide en ny rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet og hvordan NRKs virksomhet påvirker konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet. Tilsynet skal også gjennomgå de ulike mediestøtteordningene. – Utredningene skal inngå i grunnlaget for Stortingets første behandling av fireårige styringssignaler for NRK og mediestøtten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom