Mattilsynet

Nå kan du få penger for å varsle Mattilsynet om syke og selvdøde villsvin

Del

Mattilsynet utbetaler en godtgjørelse på 2000 kroner til de som melder fra om syke og selvdøde villsvin. Dette gjelder både for dyr som er funnet i naturen og for påkjørte dyr.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Villsvin hører ikke naturlig hjemme i Norge. Likevel har arten vandret inn fra Sverige og er observert langs svenskegrensen fra Halden i sør til Trøndelag i nord. Siden villsvin bidrar til å spre smittsomme dyresykdommer, blant annet afrikansk svinepest, er det viktig for myndighetene å oppdage alvorlige sykdommer så raskt som mulig for å hindre spredning.

– Å ta prøver av syke og selvdøde dyr, inkludert påkjørte dyr, er den viktigste overvåkingen vi kan gjennomføre på villsvin i Norge. Målet med godtgjørelsen er å motivere publikum til å varsle Mattilsynet raskt om mulig forekomst av smittsomme dyresykdommer, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef i Mattilsynet.

Godtgjørelsen blir utbetalt til den som varsler Mattilsynet om funnet slik at vi kan hente det ut og undersøke det.

– Det er viktig at den som varsler kan gi oss eksakt funnsted, enten ved å vise oss dette eller ved å oppgi nøyaktig kartreferanse. Det vil kun utbetales godtgjørelse for de dyrene det er mulig å finne igjen for prøvetaking, sier Anne Marie Jahr.

For å varsle Mattilsynet, ring 22 40 00 00 (hele døgnet).

Frykter afrikansk svinepest

Villsvin er en uønsket art i Norge fordi de kan bidra til å spre sykdommer vi ellers ikke har på tamsvin i landet vårt. Den Mattilsynet frykter mest er afrikansk svinepest, en svært alvorlig sykdom hos ville og tamme svin.

– Afrikansk svinepest er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Det finnes ingen vaksine eller kur mot sykdommen, forteller Jahr.

Afrikansk svinepest sprer seg til stadig nye land, og sykdommen spres særlig gjennom matavfall og med villsvin. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til mennesker eller andre dyr.

Les mer om afrikansk svinepest på Mattilsynets hjemmesider.

Nøkkelord

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Last ned bilde
Særlig land i den østlige delen av Europa har eller har hatt utbrudd av afrikansk svinepest. Foto: PVD, Latvia.
Særlig land i den østlige delen av Europa har eller har hatt utbrudd av afrikansk svinepest. Foto: PVD, Latvia.
Last ned bilde
Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet
Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom