Skatteetaten

Nå kan du erklære farskapet digitalt

Del

Med elektronisk farskapsmelding på plass har de mest brukte tjenestene som nybakte foreldre må sende inn til NAV og Skatteetaten blitt heldigitale.

Nå er Folkeregisteret og NAV klar til å ta i mot digitale farskapsmeldinger.
Nå er Folkeregisteret og NAV klar til å ta i mot digitale farskapsmeldinger.

– Den elektroniske farskapsmeldingen vil gjøre det enklere for nybakte foreldrene i en allerede hektisk periode i livet, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Fra før har Skatteetaten digitalisert fødselsmeldingen, valg av navn til barnet og bekreftelse på navn og fødselsnummer.

– Vi er glade for å ta imot de første heldigitale barna i Folkeregisteret. Mange foreldre vil oppleve at alt nå kan gjøres digitalt, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Slutt på fysisk oppmøte for å registrere farskap

Fram til nå har rundt 25.000 ugifte fedrene hvert år måttet møte opp for å erklære farskapet. Nå slipper de ugifte fedrene å reise til et offentlig kontor. Far kan i stedet erklære farskapet digitalt på nav.no – som sender opplysningene direkte til Folkeregisteret.

– Jeg er stolt av at dette er på plass. En digital løsning vil gjøre det enklere for de ferske foreldrene og for hjelpeapparatet rundt, sier NAV-direktør Hans Christian Holte.

Det er skattedirektøren enig i: – Digitaliseringen innebærer at farskapet i de aller fleste tilfellene blir registrert umiddelbart i Folkeregisteret, slik at alle som bruker opplysningene fra registeret får tilgang til informasjonen med en gang, sierskattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Har digitalisert prosessen rundt fødsel og navnevalg

Skatteetaten har den siste tiden digitalisert andre meldinger som knytter seg til et nyfødt barn – melding om fødsel, valg av navn til barnet og bekreftelse på navn og fødselsnummer.

– Fordi vi har fått et nytt og modernisert Folkeregister kan vi gi innbyggerne nye og bedre tjenester. Samtidig får vi raskere saksbehandling og bedre kvalitet på opplysningene som kommer alle i samfunnet til gode, sier Skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

– Utvikling av disse tjenestene er også et godt eksempel på hvordan samarbeid mellom etatene gjør det enklere for innbyggerne å forholde seg til det offentlige, sier Holte ogSchanke Funnemark.

Hjemmefødsler må fortsatt meldes på papirskjema.

Det er NAV som er farskapsmyndighet og har utviklet løsningen med å erklære farskap digitalt. Skatteetaten har utviklet den digitale løsningen for å registrere og verifisere farskapserklæringene i Folkeregisteret.

I tilfeller hvor mor og far er gift, regnes mannen automatisk som barnets far og trenger ikke foreta seg noe.

FAKTA: Dette er elektronisk farskapsmelding

-        Når foreldrene til et barn ikke er gift med hverandre, må farskapet erklæres.

-        Moren må begynne på erklæringen ved å logge seg inn og oppgi hvem som er faren til barnet. Dette kan hun gjøre fra og med 22. svangerskapsuke. Hun kan også vente til etter at barnet er født

-        Begge foreldrene må identifisere seg på en sikker måte med elektronisk ID i løsningen

-        I tillegg til at man må være enige om farskapet er det noen tilleggsvilkår som må være oppfylt for at foreldrene kan erklære farskap digitalt. Disse vilkårene er:

-        Barnet må fødes i Norge

-        Moren må være bosatt i Norge

-        Begge foreldrene må ha norsk fødsels- og personnummer

-        Begge foreldrene må være over 18 år

-        Når begge foreldrene har signert erklæringen blir den oversendt til Folkeregisteret for registrering og arkivering. En kopi av erklæringen vil også bli sendt til e-postadressene begge foreldrenes har oppgitt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nå er Folkeregisteret og NAV klar til å ta i mot digitale farskapsmeldinger.
Nå er Folkeregisteret og NAV klar til å ta i mot digitale farskapsmeldinger.
Last ned bilde
– Den elektroniske farskapsmeldingen vil gjøre det enklere for nybakte foreldrene i en allerede hektisk periode i livet, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.
– Den elektroniske farskapsmeldingen vil gjøre det enklere for nybakte foreldrene i en allerede hektisk periode i livet, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.
Last ned bilde
– Vi er glade for å ta imot de første heldigitale barna i Folkeregisteret. Mange foreldre vil oppleve at alt nå kan gjøres digitalt, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.
– Vi er glade for å ta imot de første heldigitale barna i Folkeregisteret. Mange foreldre vil oppleve at alt nå kan gjøres digitalt, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.
Last ned bilde

Lenker

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber 7500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Følg pressemeldinger fra Skatteetaten

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom