Statskog SF

Nå går startskuddet for høstens jakt

Del

Tusenvis av jegere går nå ut på etterlengtet jakt. Fra 10. august åpnes det for jakt på rådyrbukk.

Rådyrbukk Foto: Kjartan Trana
Rådyrbukk Foto: Kjartan Trana

Den ordinære rådyrjakta starter 25. september. Det er imidlertid åpent for jakt på rådyrbukk fra og med 10. august. Det betyr at jakta starter for mange tusen norske jegere.

- Dette er starten på årets beste tid, og jeg kan absolutt anbefale bukkejakt. Det er både spennende, vanskelig og meningsfullt. En god regulering av stammen gir mange friluftsopplevelser, sunt kjøtt og reduserer antallet viltpåkjørsler, sier Breisjøberget.

Rådyrjakt foregår ofte i kantsoner, gjerne i skogbelter ned mot dyrka mark. Jaktområdene er ofte nært tettbygde strøk og kan skje helt inn mot byområder.

I sesongen 2019 – 2020 ble det totalt felt 31 920 rådyr i Norge, en økning på drøyt 8 prosent fra 2018 – 2019-sesongen. Uttaket de siste ti årene er relativt stabilt.

De tre fylkene som topper fellingsstatistikken for sesongen 2019-2020 er Viken (8 050), Trøndelag (6 340) og Agder (4 910).

Fellingsstatistikken er hentet fra SSB.

Nøkkelord

Kontakter

Jo Inge BreisjøbergetFagsjef jakt og fiske

90 75 21 14 / 742 31 000

jib@statskog.no

Bilder

Rådyrbukk Foto: Kjartan Trana
Rådyrbukk Foto: Kjartan Trana
Last ned bilde

Lenker

Om Statskog SF

Statskog SF
Statskog SF
Søren R Thornæs vei 10
7800 Namsos

74 21 30 00http://www.statskog.no/

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.