Skatteetaten

Nå får du både lån og håndverker-råd av banken

Del

BN Bank og Skatteetaten samarbeider for å få bankkundene til å velge seriøse håndverkere når de skal pusse opp eller bygge på. I prosjektet Tettpå boligkjøper tar BN Bank samfunnsansvar på alvor med en ny og aktiv rolle for et bærekraftig arbeidsliv.

Til venstre Endre Jo Reite, direktør privatmarked i BN Bank og Erik Nilsen, avdelingsdirektør skattekriminalitet i Skatteetaten. Foto: Kristoffer Wittrup
Til venstre Endre Jo Reite, direktør privatmarked i BN Bank og Erik Nilsen, avdelingsdirektør skattekriminalitet i Skatteetaten. Foto: Kristoffer Wittrup

Skatteetaten har i flere år dyktiggjort forbrukere i utvalgte kommuner i kjøp av håndverkertjenester. Nå blir BN Bank med på Tettpå-laget. I prosjektet Tettpå boligkjøper samarbeider Skatteetaten og BN Bank om å mobilisere lånekunder i bygge- og oppussingsmodus om kjøp av håndverkertjenester. 

De fleste ønsker å handle riktig, men opplever at det er utfordrende å finne informasjon og verktøy som gir trygghet i valg av håndverkere.Ved å påvirke og dyktiggjøre forbrukerne til å ta informerte valg av håndverkere, skal Tettpå boligkjøper hindre at useriøse får innpass i byggemarkedet.  

Den nye avhendingsloven, som kom i år, stiller strengere krav til dokumentasjon av boligen. Det er derfor viktigere enn noen gang at boligeier er trygg på hvem som utfører arbeid på boligen.  

Bærekraftig arbeidsliv
- Å skape et bærekraftig arbeidsliv er et felles ansvar for oss alle. Å forebygge arbeidslivskriminalitet er en viktig del av bidraget til å nå bærekraftsmålet. BN Bank er klar på sitt samfunnsansvar og vi har både arbeid for bærekraft og arbeid mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet som en viktig del av vår strategi, sier Endre Jo Reite, direktør privatmarked i BN Bank.  

Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi
For Skatteetaten er samarbeid et viktig virkemiddel i kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi.   

- God rådgivning i kjøp av håndverkertjenester er et viktig verktøy for å forhindre at useriøse og kriminelle virksomheter får oppdrag. Bankene «eier» viktige tidspunkt i forbrukernes brukerreise ved bygging, rehabilitering og oppussing. De har også forbrukerens oppmerksomhet på et tidlig tidspunkt i prosessene. Dette er spennende for oss, sier avdelingsdirektør Erik Nilsen i Skatteetaten. 

Aktuelt for flere banker
Finans Norge er samarbeidspartner i Tettpå, og har bidratt med informasjonsmateriale i prosjektet.  - Det er naturlig at også finansnæringen har en aktiv rolle i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, og vi følger derfor piloten med stor interesse. Tettpå boligkjøper kan være et konsept som flere banker implementerer etter hvert, sier forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge.  

Ser samfunnsansvaret og tar en ny og aktiv rolle 
- Mange private forbrukere vet ikke hvordan de skal finne ut om håndverkeren er seriøs. Noen blir svindlet for store summer og får en kvalitet på arbeidet som ikke holder mål. Det blir selvsagt lagt merke til at BN Bank fører an i seriøsitetsarbeidet og skolerer sine rådgivere til å veilede og mobilisere sine kunder, samt at de krever dokumentasjon for lån til byggeoppdrag. Det er helt nytt at en bank tar en så aktiv rolle i valg av håndverkere. Det er både gledelig og på tide at bankene kommer på banen og er sitt samfunnsansvar bevisst, sier Lars Mamen i Fair Play Bygg Norge. 

 

Fakta: 

Fakta om Tettpå boligkjøper
Tettpå boligkjøper skal koble informasjon og kunnskap om valg av seriøse håndverkere inn i BN banks prosesser, for at banken kan informere, påvirke og kreve dokumentasjon fra kunder, slik at risiko for svart arbeid og arbeidslivkriminalitet reduseres. 

Fakta om Tettpå
Tettpå er et tiltak mot arbeidslivskriminalitet på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen, eiendomsmeglerbransjen, finansnæringen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tettpå skal redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen. Dette oppnår vi ved å påvirke og dyktiggjøre forbrukerne til å ta informerte valg når de skal velge håndverkere. I de 22 kommunene Skatteetaten samarbeider med, tar veiledere i Skatteetaten kontakt med boligkjøpere og de som har sendt inn byggemelding, for å veilede dem i kjøp av håndverkertjenester. Tettpå-veilederen inneholder en sjekkliste og mange nyttige tips. Den er tilgjengelig for alle på skatteetaten.no: skatteetaten.no/tettpa/veileder   

Fakta om BN Bank
BN Bank har røtter tilbake til 1961 og er en spesialistbank innen eiendomsfinansiering, boligfinansiering og kostnadseffektive innskudds- og betalingsløsninger for privatkunder, samt små- og mellomstore bedrifter. BN Bank sin visjon er «Sammen for ei bedre framtid» og er en rettesnor for bankens arbeid innen bærekraft og samfunnsansvar. Den skal bidra til at banken oppnår verdiskapning gjennom en ansvarlig utøvelse av bankdrift som innbyr til tillit fra alle bankens interessenter. 

Kontaktinfo: 

BN Bank: Endre Jo Reite, direktør privatmarked, tlf. 922 29 997, e-post endre.jo.reite@bnbank.no 

Skatteetaten: Erik Nilsen, avdelingsdirektør skattekriminalitet, tlf. 945 01 000, presse@skatteetaten.no 

Finans Norge: Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør, tlf. 922 13 640, e-post: jan.erik.fane@finansnorge.no 

Fair Play Bygg Norge: Lars Mamen, kontaktperson, tlf. 406 08 664, epost  lars.mamen@fairplaybyggoslo.no 

Kontakter

Bilder

Til venstre Endre Jo Reite, direktør privatmarked i BN Bank og Erik Nilsen, avdelingsdirektør skattekriminalitet i Skatteetaten. Foto: Kristoffer Wittrup
Til venstre Endre Jo Reite, direktør privatmarked i BN Bank og Erik Nilsen, avdelingsdirektør skattekriminalitet i Skatteetaten. Foto: Kristoffer Wittrup
Last ned bilde

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber vel 7000 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Følg pressemeldinger fra Skatteetaten

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom