Husbanken

Nå er det enkelt og effektivt å søke om lån i Husbanken

Del

Det har nå blitt enklere å være kunde i Husbanken. Husbanken har tilrettelagt for elektronisk kommunikasjon. Dette vil gi en mer smidig søknadsprosess og kortere saksbehandlingstider.

Husbankens søknadsprosess for lån til byggeprosjekter har blitt enklere  for kundene.
Husbankens søknadsprosess for lån til byggeprosjekter har blitt enklere for kundene.

- I tråd med ønsker fra kundene våre i boligbransjen har vi fått på plass løsninger for sikker digital kommunikasjon og e-signering. I tillegg har vi endret organisasjonen for å legge til rette for bedre saksflyt. Resultatet blir en enklere, raskere og mer forutsigbar søknadsprosess for kundene våre, sier Rune Robertsen, direktør for lån og tilskudd i Husbanken.

Elektronisk kommunikasjon

Utbyggere som ønsker å utvikle nye boligprosjekter skal benytte den eksisterende e-søknadsløsningen. Denne løsningen bidrar til en enkel og effektiv søknadsprosess og bedre veiledning i søkeprosessen.

Kjøperne av boliger i disse prosjektene vil også merke en klar forenkling. Dokumenter som inneholder personsensitive opplysninger kan nå sendes elektronisk og sikkert til Husbanken via Digipost. Husbanken kan nå hente inn elektronisk signatur. Dette innebærer at behovet for printere, konvolutter og frimerker forsvinner. Det vil heller ikke lenger være behov for å legge ved original bekreftet rett kopi av gyldig legitimasjon.

Frem til nå har utbyggere brukt mye ressurser på å bistå boligkjøperne med søke lån i Husbanken. Nå legges det til rette for mer direkte kommunikasjon mellom boligkjøper og Husbanken.

- Implementeringen av disse komponentene kompletterer digitaliseringen av prosessen for kundene, fra utfylling og innsending av søknad til aksept av vilkår for lånetilsagn, slår Robertsen fast.

Lån til boligkvalitet og utleieboliger

For utbyggere er det lån til boligkvalitet til oppføring og oppgradering av miljøvennlige boliger og livsløpsboliger som er mest aktuelt. I tillegg kan utbyggere få lån til utleieboliger med kommunal tildelings- eller tilvisningsrett.

Husbanken finansierer både små og store prosjekter, fra frittstående enkeltboliger til større leilighetskomplekser. Tre eksempler fra 2021:

  • Husbanken øst - oppføring av 58 boliger i Sørumsand med livsløpsstandard (av totalt 70 i prosjektet).
  • Husbanken sør - oppføring av 8 boliger i Grimstad med livsløpsstandard tilrettelagt for løfteplattform og velferdsteknologi.
  • Husbanken Midt-Norge - oppføring av boligblokk i Trondheim på 17 etasjer med 116 miljøvennlige utleieleiligheter.

Gunstige rentevilkår

Flytende rente i Husbanken for mars og april er på 0,9 %.

Fastrentetilbudet for april spenner fra 2,0 % for rentebinding i tre år, til om lag 2,6 % for 20 års rentebinding.

Unntaksregler i distriktene

I mange kommuner med typiske distriktsutfordringer er markedsverdien av nybygde boliger ofte lavere enn byggekostnadene. I slike tilfeller kan Husbanken gjøre unntak fra hovedregelen og finansiere inntil 85 % av prosjektkostnadene selv om antatt markedsverdi er lavere.

Utfyllende informasjon

Du finner utfyllende informasjon om Husbankens tilbud for bransjeaktører og kontaktinformasjon til Husbankens regionkontorer på https://husbanken.no/bransje/.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Husbankens søknadsprosess for lån til byggeprosjekter har blitt enklere  for kundene.
Husbankens søknadsprosess for lån til byggeprosjekter har blitt enklere for kundene.
Last ned bilde

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom