Mattilsynet

Nå blir det lettere å dyrke egne poteter trygt

Del

Det er populært med poteter i kjøkkenhagen, men er du klar over risikoen du utsetter landbruket for hvis du bruker poteter fra grønnsaksdisken til å dyrke dine egne poteter? Nå gjør Mattilsynet det lettere å få tak i trygge settepoteter.

Are Tømmerberg Sletta, seksjonssjef, seksjon planter i Mattilsynet.
Are Tømmerberg Sletta, seksjonssjef, seksjon planter i Mattilsynet.

Settepotet er en potet som settes i jorden for å gi opphav til en ny potetplante, mens matpoteter er for eksempel det vi får kjøpt i grønnsaksdisken i matbutikken. Selv om innkjøpte matpoteter også kan settes i jorden, fraråder Mattilsynet dette fordi det øker risikoen for å spre såkalte potetskadegjørere, som insekter, rundormer og plantesykdommer. Disse kan gjøre stor skade på norske potetåkrer. Jordbruksarealer hvor det påvises visse potetskadegjørere blir pålagt årelang karantene, uten muligheter for dyrking.

– Selv om potetene fra matbutikken ser friske ut, så kan de føre med seg ørsmå organismer som kan gjøre stor skade. Ikke bare i kjøkkenhagen, men også på nærliggende jordbruksarealer, sier Are Tømmerberg Sletta, seksjonssjef, seksjon planter i Mattilsynet.

Det skal ikke mer til enn at du bruker samme sko i kjøkkenhagen og på en tur i nærheten av en potetåker for å spre skadegjørere.

Importerte matpoteter kan i tillegg føre med seg smitte av skadegjørere og sykdommer vi ikke har i Norge, for eksempel bakterien som forårsaker sykdommen mørk ringråte. Denne plantesykdommen gjør at plantene visner og gjør potetknollene til en bløt, illeluktende masse. Spredning av slike skadegjørere vil ha store økonomiske konsekvenser for både den enkelte bonde og hele landbruket.

Regelverket tilpasses forbrukermarkedet

For å hindre spredning av potetskadegjørere, er det kun tillatt å selge settepoteter som er sertifisert. Det betyr at de er offentlig kontrollert. Når du kjøper sertifiserte settepoteter kan du være trygg på at potene oppfyller en rekke krav, men pris pr. pakning kan i dag bli relativt høy dersom du kun ønsker å dyrke noen få poteter i egen hage. Regelverket har ikke vært godt nok tilpasset forbrukermarkedet.

– Vi har sett at det er behov for å legge bedre til rette for at forbrukere kan få tak i sertifiserte settepoteter av de sorter og i de mengder de ønsker, samtidig som vi sikrer lavest mulig risiko for å spre potetskadegjørere, sier Tømmerberg Sletta.

Endringen som nå gjøres i regelverket, vil kunne bidra til et mer tilpasset og rimeligere innkjøp av settepoteter. I praksis betyr endringene blant annet at du nå kan få kjøpt kun akkurat den lille mengden settepoteter du trenger.

– Det vil også gjøre at matpoteter i mindre grad brukes som settepoteter, og dermed reduseres risikoen for spredning av potetskadegjørere. Det er bra for både forbrukerne, potetbøndene og for den norske plantehelsen, sier Tømmerberg Sletta.

Kombinasjonen av sertifisert produksjon av settepoteter, strengt regelverk og at folk er bevisst på smittefaren, er viktige forutsetninger for å opprettholde denne gode statusen på norsk plantehelse.

FN har utnevnt 2020 til det internasjonale plantehelseåret. Målet er økt global oppmerksomhet om plantehelse. God plantehelse er viktig både for mattrygghet og matsikkerhet globalt, og for bærekraftig skog- og landbruksproduksjon.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Are Tømmerberg Sletta, seksjonssjef, seksjon planter i Mattilsynet.
Are Tømmerberg Sletta, seksjonssjef, seksjon planter i Mattilsynet.
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Overraskende mye feilmerking av matpoteter, frukt, bær og grønnsaker15.6.2020 09:57:58 CESTPressemelding

Mattilsynet har sjekket merking av 124 produkter innen frukt, bær og grønnsaker, samt matpoteter. Frukt, bær og grønnsaker utgjorde 89 produkter, matpoteter utgjorde 35 produkter. 34 prosent av produktene hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Ingen av feilene som ble oppdaget utgjorde noen helsefare. Merkefeilene Mattilsynet fant i kampanjen, som ble gjennomført høsten 2019, er nå rettet opp.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom