Statens vegvesen

Nå blir det lettere å beregne byggetid for tunneler

Del
Statens vegvesen tar i bruk ny modell for beregning av byggetid for tunneler. Årsaken er uenighet om hvor lang tid det tar å ferdigstille enkelte tunneler i vegprosjekter de siste årene.

- Med bakgrunn i uenigheten ble vi enige med Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg om å utforme et mandat for å utvikle en bransjeomforent modell for beregning av byggetid i tunnel, sier Jarl Åge Haugan. Han er sjefsingeniør i Statens vegvesen Utbygging.

Modellen har fått navnet «Tunnelbyggetid 2021». På sikt kan modellen benyttes for å beregne alle faser av et tunnelprosjekt, men er allerede nå klar for å benyttes for drivefasen. Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen har derfor vedtatt at «Tunnelbyggetid 2021» nå skal tas i bruk.

Skal brukes i alle konkurransegrunnlag

- Målet er å ta i bruk modellen i løpet av høsten 2021. Videre vil det være en overgangsfase før modellen er fullstendig iverksatt i alle våre kontrakter, sier Haugan.

I mandatet til prosjektet heter det at: «modellen skal gjelde for fastsettelse av tid til driving, sikring og vann/frost frem til oppstart for elektorarbeidet. Samtidig skal modellen ivareta det grunnleggende prinsippet om at byggherre har risikoen for grunnforholdene. Modellen skal brukes i alle konkurransegrunnlag.

- Den samlede tunnelbransjen i Norge har den erfaring og kunnskap som er nødvendig for å kunne lage en slik modell, sier Hauganl.

Det er Statens vegvesen og EBA som i fellesskap skal sette sammen og styre en tverrfaglig gruppe som har ansvar for prosjektet. I den arbeidsgruppen er det representanter fra blant andre NTNU, Bane Nor, Nye Veier og flere store aktører i bransjen. Men det er EBA som tar ansvar for igangsetting og framdrift av prosjektet.

Gruppen skal utforme et forslag til en modell for tidsplanlegging under usikkerhet for tunnelaktiviteter. Gruppen må også ta hensyn til at modellen skal ha overføringsverdi til andre fagområder på samferdselsprosjekter utover tunnelaktiviteter. I tillegg må den bygge på realistiske erfaringstall og legge til rette for at det kan gjøres en skjønnsmessige vurderinger på den enkelte kontrakt.»

Utover aktørene nevnt i mandatet har også Oslo kommune V/Fornebubanen bidratt i utviklingen av modellen.

 

Stor datainnsamling

Arbeidsgruppen har lagt ned et betydelig arbeid i innhenting av erfaringsdata og utvikling av modellen.

- Jeg er ikke kjent med at det tidligere har vært gjennomført datainnsamling i tilsvarende skala. Det er blant annet sett tilbake på og gjort analyser av et stort antall gjennomførte prosjekter. Videre er det gjort nøyaktige tidsmålinger i pågående kontrakter. Modellen gir derfor resultater som har et sikrere og tydeligere grunnlag enn tidligere modeller eller beregninger, sier Haugan.

Kontakter

Jan Åge HauganSjefsingeniør

Tel:91658986

Bilder

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

Silje Myhre Amundsen ny seksjonsleder for Nasjonale turistveger i Statens vegvesen28.3.2023 06:00:00 CEST | Pressemelding

Amundsen er utdannet landskapsarkitekt fra NMBU, Ås og BOKU, Wien og har siden 2020 arbeidet som prosjektleder og strekningsansvarlig på seksjonen for Nasjonale turistveger på Lillehammer. Amundsen er også plan- og prosessleder for en pågående oppgradering og utbygging av attraksjonen Torghatten langs Nasjonal turistveg Helgelandskysten. Silje Myhre Amundsen tiltrer som leder for turistvegseksjonen 1. april.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom