Nå åpner gjeldsportalen

Del

Mandag 1. juli åpner gjeldsportalen norskgjeld.no. Da kan du selv søke på hvor mye du har i usikret forbrukslån.

Norskgjeld.no er en gjeldsportal som de norske bankene står bak, via finansnæringens hovedorganisasjon Finans Norge. Rundt 200 finansforetak leverer gjeldsdata til norskgjeld.no.

-Dette er en milepæl, sier Svein Ove Karstensen i Norsk Gjeldsinformasjon, selskapet som driver gjeldsportalen norskgjeld.no.

-Norske forbrukere har rundt 117 milliarder kroner i usikret forbrukslån. Det er et veldig høyt tall. De fleste har kontroll på hvor mye de har i kredittkortgjeld, men ikke alle. Noen har lånt for mye i forhold til hva de klarer å betale tilbake. Andre mangler oversikt over hvor mye de har i gjeld og i hvilke finansforetak, sier Karstensen.

Nå kan alle forbrukere helt gratis søke på seg selv på norskgjeld.no, og finne ut hvor mye de har usikret forbrukslån og i hvilke banker. På den måten kan de få oversikt og ta kontroll over egen økonomi.

 

Unngår gjeldsfelle

Myndighetene har vært bekymret over den kraftige veksten i usikret forbrukslån og har etterspurt et gjeldsregister. Norskgjeld.no er et slikt register, mer presist en gjeldsportal, der både forbrukere og banker får gjeldsdata direkte fra finansforetakene.

-Når bankene nå kan skaffe seg oversikt over lånesøkeres forbrukslån, blir det lettere for bankene å si nei til kunder som ønsker å ta opp mer lån enn de klarer å betjene. Dermed unngår vi at folk havner i gjeldsfella, sier Karstensen.

Det er kun usikret forbruksgjeld som rapporteres inn i gjeldsportalen. Karstensen håper at også boliglån, billån, studielån og skattegjeld på sikt vil bli rapportert inn i gjeldsportalen.

 

200 banker

De siste dagene før åpning har flere titalls banker klargjort gjeldsdata for levering til norskgjeld.no. Svein Ove Karstensen sier at forbrukerne i starten kan oppleve å få en begrenset oversikt på hvor mye de har i forbrukslån og til hvilke banker.

- Dette er et kjempestort it-prosjekt, der rundt 200 finansforetak skal levere sanntidsdata samtidig. Det kan ta litt tid før alle dataene er inne og søkbare i gjeldsportalen. Det som er viktig for oss, er at norskgjeld.no blir en sikker og god gjeldsportal for norske forbrukere og norske banker.

Kontakter

Svein Ove Karstensen, administrerende direktør Norsk Gjeldsinformasjon
tlf 97172257
epost: SOK@norskgjeld.no

Bilder

Om Norsk Gjeldsinformasjon AS

Norsk Gjeldsinformasjon AS
Norsk Gjeldsinformasjon AS
Stenersgata 2
0184 Oslo

Telefon: 92 01 89 00https://www.norskgjeld.no/

Norsk Gjeldsinformasjon AS har etablert en nasjonal infrastruktur for innhenting og utlevering av usikret gjeld til finansforetak, forbrukere og myndigheter. Selskapet har konsesjon fra Barne- og familiedepartementet og er eid av de største finansforetakene i Norge. Innhenting og formidling av gjeldsinformasjon er regulert i  gjeldsinformasjonsloven. Selskapet har vært i produksjon siden 1. juli 2019.