Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Myndighetene vil forebygge vold, overgrep og mobbing mot barn med ny læringsressurs

Del

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en ny læringsressurs for skoler og barnehager: Jeg Vet. Jeg Vet skal forebygge vold, overgrep og mobbing, gjennom å gi barn økt kunnskap om temaene.

Jeg Vet er en ny læringsressurs fra Bufdir.
Jeg Vet er en ny læringsressurs fra Bufdir.

Over 20 prosent av ungdom har vært utsatt for fysisk vold fra foreldrene sine i oppveksten. 15 prosent oppgir å ha vært utsatt for en eller flere former for seksuelle overgrep før fylte 18 år, enten av voksne eller av andre barn og unge. 28 prosent av barn og unge har opplevd at noen har vært slemme eller mobbet dem på nett, spill eller mobil.

- For spredt og tilfeldig informasjon
Barn og unge har rett til alderstilpasset informasjon om vold, overgrep og mobbing, og rett til å få hjelp dersom de utsettes for dette. Inntil nå har det ikke eksistert et nasjonalt og kvalitetssikret læringsopplegg som er tilrettelagt for hele utdanningsløpet fra barnehage til russetid.

Barne- og familiedepartementet ga Bufdir i oppdrag å kartlegge informasjonen barn og unge får i skole og barnehage om vold og overgrep. Målet er et opplæringstilbud av god kvalitet, uavhengig av hvor du bor i landet.

- Informasjonen barn og unge får i dag om grensesetting, rettigheter og hvor de kan få hjelp, er for tilfeldig. Med Jeg Vet legger vi til rette for at det skal bli enkelt for barnehager og skoler å gi dem denne informasjonen, sier Kjetil Ostling, som er divisjonsdirektør for tjenester i Bufdir.

- Lærer best av dem de kjenner
Forskning viser at barn er mest mottagelige for å lære om disse temaene fra menneskene som kjenner dem best. Jeg Vet er derfor tilrettelagt for at lærere og barnehagelærere gjennomfører samtalestunder og opplæring. Forskning viser også at barn trenger å få informasjonen gjentatt. I Jeg Vet legges det opp til at man setter av to timer til opplæringen i halvåret.

- Det er viktig at de som møter barn og unge hver dag, og kjenner dem, blir med på en innsats for at alle barn og unge skal få nødvendig kunnskap. Vi kan ikke pålegge noen å bruke Jeg Vet, men vi oppfordrer alle kommuner, skoler og barnehager sterkt til å bruke opplæringsressursen. Dette er et viktig bidrag til forebygging og livsmestring, og til å oppfylle forpliktelser i Barnekonvensjonen, sier Ostling.

Fakta om Jeg Vet:

  • Er en gratis læringsressurs for barnehager og skoler, tilgjengelig på nettsiden www.jegvet.no og www.salaby.no.
  • Utviklet av Salaby (Gyldendal) på oppdrag fra Bufdir, i samråd med Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.
  • Inneholder alderstilpassede læringsopplegg om vold, overgrep og mobbing til barnehage, småskole, ungdomsskole og videregående.
  • Innholdet skal oversettes til nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.
    Læringsoppleggene er knyttet opp mot lærerplan og rammeplan.
  • Inneholder lærerveiledninger og informasjon om hva man kan gjøre dersom man er bekymret for et barn.
  • Er et av initiativene fra regjeringens tiltaksplan «En god barndom varer livet ut» (2014 –2017), som skal bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.

Mediehenvendelser og intervjuer, ta kontakt med:
Ingvill E. Meltvedt, kommunikasjonsrådgiver i Bufdir.
E-post: ingvillelvestad.meltvedt@bufdir.no /472 32 769

Bilder

Jeg Vet er en ny læringsressurs fra Bufdir.
Jeg Vet er en ny læringsressurs fra Bufdir.
Last ned bilde
Jeg Vet er laget for skoler og barnehager.
Jeg Vet er laget for skoler og barnehager.
Last ned bilde
Illustrasjon: Innholdet i Jeg Vet er alderstilpasset.
Illustrasjon: Innholdet i Jeg Vet er alderstilpasset.
Last ned bilde
Kjetil Ostling, divisjonsdirektør i Bufdir.
Kjetil Ostling, divisjonsdirektør i Bufdir.
Last ned bilde

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Fredrik Selmers vei 3
0663 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet , og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom