Mattilsynet

Mye feilmerking i barnemathylla 

Del

Mattilsynet har undersøkt merking av mat til barn under tre år. 21 av 40 produkter hadde feil i merkingen.

Som forbruker skal det være lett å sammenligne ulike produkter, og det skal korrekt merking hjelpe deg med.
Som forbruker skal det være lett å sammenligne ulike produkter, og det skal korrekt merking hjelpe deg med.

Mattilsynet har sjekket 40 ferdigpakkede produkter til barn under tre år, som middager, desserter, grøtpulver, mellommåltidsprodukter og snacks. Produktene selges i de største dagligvare- og helsekostbutikkene, samt noen større nettbutikker. Ingen av produktene var produsert i Norge, men kom fra EU/EØS-land. 

– Småbarn er en sårbar gruppe. Riktig merking på barnemat, er viktig for at foreldre skal ha mulighet til å ta gode og riktige valg. Foreldre skal kunne stole på merkingen, og få alle opplysningene de trenger, sier Marit Fallebø, seksjonssjef i Mattilsynets seksjon biologisk mattrygghet.

De fleste merkefeilene Mattilsynet avdekket, har ikke kunnet medføre helsefare. Unntaket er ikke god nok merking av ingredienser som kan gi allergiske reaksjoner. Slike ingredienser skal være fremhevet i ingredienslisten.

– Det er svært viktig at foreldrene til barn med allergier og intoleranser raskt får en oversikt over slike ingredienser, sier Fallebø.

21 av 40 produkter hadde feil

Blant feilene som ble avdekket, var manglende oversettelse av produktopplysninger til norsk, manglende mengdeangivelse av viktige ingredienser og manglende samsvar mellom opplysninger i innholdsfortegnelsen på selve produktet og hva produsenten oppgir i produktdatabladet (den faktiske «oppskriften»).

– Matmerking skal alltid være korrekt, gi forbruker tilstrekkelig informasjon og ikke være egnet til å villede. Som forbruker skal det være lett å sammenligne ulike produkter, og det skal korrekt merking hjelpe deg med, sier Fallebø.

Fakta om merkesjekken:

  • Mattilsynet har i denne merkesjekken kun sett på et lite utvalg av barnematprodukter som finnes på markedet. Virksomhetene som hadde merket produktene feil har blitt fulgt opp. Samlede resultater er ikke egnet til å si noe om total status på merking på mat til små barn. Funnene gir grunnlag for at næringen selv kan sjekke om dette er avvik som også er gjeldene for andre barnematprodukter.
  • Merkesjekken i 2021 var en oppfølger av merkesjekken i 2020, da Mattilsynet undersøkte 13 produkter innen kategoriene snacks, tørket frukt og kjeks, som er spesielt rettet mot barn under tre år og som ikke er regulert i forskrift om barnemat. Ni av disse produktene hadde mindre feil i måten de var merket på. 
  • Mattilsynet har siden 2013 gjennomført «merkesjekker». Mattilsynet gjennomfører merkesjekkene for å kontrollere om virksomhetene gir korrekt og redelig informasjon om matvarene de har ansvaret for. Kontrollen blir gjennomført av et utvalg av produkter. Vi avdekker mange mangler og feil ved matinformasjon som gis forbruker. Vi oppfordrer derfor matbransjen om å bruke resultatene av merkesjekken, for å undersøke andre produkter i samme produktkategori og for å øke kunnskapen om regelverket.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Bilder

Som forbruker skal det være lett å sammenligne ulike produkter, og det skal korrekt merking hjelpe deg med.
Som forbruker skal det være lett å sammenligne ulike produkter, og det skal korrekt merking hjelpe deg med.
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom