Musikkutstyrsordningen utvides

Del

Musikkutstyrsordningen (MUO) tilføres fem millioner for utvidelse til flere musikksjangre samt amatørteater- og frivillige teaterformål.

Rhiannon Hovden Edwards
Rhiannon Hovden Edwards

Daglig leder i MUO, Rhiannon Hovden Edwards, er glad for oppdraget og anerkjennelsen av MUO som en viktig ordning for landets kulturarenaer.

- Tilgangen til gode arenaer er like viktig for å skape kulturaktivitet som den er for idrettsaktivitet. Jeg er derfor veldig glad for å se at kulturministeren nå løfter frem kulturarenaer som et satsingsområde, sier hun. - Vi gleder oss til å gjennomføre oppdraget vi har fått med å utvide ordningen, og til å bidra til å utvikle nye, gode kulturarenaer! Nå vil mer kultur finne sted – bokstavelig talt.

Styrking av kulturarenaer

- For oss er det viktig at alle skal ha muligheten til å utøve og oppleve et mangfold av kultur uansett hvor de bor. Da er tilgang til gode kulturarenaer en viktig forutsetning, sier kulturminister Trine Skei Grande. - Vi vil styrke satsingen på kulturarenaer, og har derfor gitt Musikkutstyrsordningen oppdraget med å utvide ordningen til en kulturutstyrsordning som åpner for flere sjangre. I første omgang er ordningen tilført 5 millioner kroner til utvidelsen.  

- Fem millioner et godt signal om politisk vilje til videre satsing, fortsetter Edwards. - Vi har imidlertid vært tydelige på at behovet for friske midler ved en sjangerutvidelse er 30 mill., så vi er fortsatt et godt stykke unna det vi mener er nødvendig for å sikre en solid utvidet kulturordning, sier hun.


Tilskudd til utvidelse av ordningen

MUO er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Ordningen skal sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for fremføring av rytmisk musikk. Nå utvides ordningen.
Utvidelsen av MUO betyr at ordningen ikke lenger kun vil administrere offentlige tilskudd til spillesteder, klubber, arrangører og øvingsfellesskap. Midlene MUO disponerer vil nå også gå til tilrettelegging av gode egnede kulturarenaer for flere musikksjangre og kulturuttrykk. 

MUO ble i tillegg 05.10.2018 tildelt et ekstraordinært tilskudd for 2018 på 5 mill. til utvidelse av ordningen til å inkludere utstyr relatert til amatørteaterformål.

- Vi vet at lokaler og teknisk utstyr er den fremste kostnadsdriveren for amatørteater og frivillige teaterformål. Vi ser frem til å kunne bidra til å skape bedre arenaer også for dette feltet, sier Edwards.

Dette sier statsbudsjettet om utvidelsen (s. 74 i Prop. 1S 2018-2019):

Musikkutstyrsordningen (MUO) har som formål å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. I tråd med Stortingets anbefaling i Innst. 14 S (2014–2015) ble MUO evaluert i 2015. Evalueringen anbefalte å utvide ordningen til å omfatte alle musikksjangre. I 2017 leverte By- og regionforskningsinstituttet NIBR rapporten Evaluering av Kulturdepartementets tilskudd til amatørteaterfeltet. Den anbefalte å etablere en ordning tilsvarende MUO som retter seg mot amatørteatergrupper. Kulturdepartementet har på bakgrunn av disse evalueringene gitt MUO oppdraget med å utvide ordningen til en kulturutstyrsordning som åpner for flere sjangre. Ordningen foreslås tilført 5 mill. kroner i 2019 fra avsetningen til amatørteater- og frivillige teaterformål.         

Ekstraordinært tilskudd for 2018 på 5 mill. er bevilget under kap. 323, post 78, innenfor avsetningen til amatør- og frivillig teaterformål (jf. Prop. 1 S (2017–2018) og Innst. 14 S (2017–2018).

Nøkkelord

Kontakter

Daglig leder Rhiannon Hovden Edwards
rhiannon@utstyrsordningen.no
Mob.: 916 05 070

Bilder

Rhiannon Hovden Edwards
Rhiannon Hovden Edwards
Last ned bilde

Lenker

Om Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen
Øvre Slottsgate 2B
0157 Oslo

http://www.utstyrsordningen.no

Fakta om Musikkutstyrsordningen:

  • Musikkutstyrsordningen (MUO) ble dannet gjennom sammenslåingen av Musikkverkstedordningen (MVO) og NorgesNettet (NN) i tråd med stortingsmelding nr. 21 (2007-2008),”Samspill – et løft for rytmisk musikk”, og Stortingets behandling av denne. MUO ble stiftet høsten 2008.
  • MUOs formål er å sikre gode vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk.
  • MUO deler årlig ut nesten 30 millioner kroner fordelt på musikkprosjekter i alle landets fylker.
  • Siden opprettelsen av MUO i 2009 har flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr, scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr.
  • I tillegg har MUO gitt tilskudd til rundt 170 musikkbinger fordelt på alle landets fylker samt tilskudd til bygging og utbedring av over 300 øvingsrom.

Følg saker fra Musikkutstyrsordningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Musikkutstyrsordningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Musikkutstyrsordningen