Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen dobler antall tilskudd i årets første tildelingsrunde!

Del

Etter første tildelingsrunde har MUO fordelt 25,8 millioner på 103 søknader, og dermed doblet antall tildelinger sammenlignet med fjoråret.

Konsert med Last Hurrah på PreForm Foto: David Zadig
Konsert med Last Hurrah på PreForm Foto: David Zadig

Det vil gi et stort løft til kulturarenaer, øvingsrom, og lokale kulturaktører over hele landet. Økte bevilgninger fra Kulturdepartementet har sørget for en utvidelse av ordningen, slik at et bredere spekter av kulturaktører kan få tilskudd fra MUO. For første gang har derfor amatørteater, kor og korps vært en del av søknadsbunken.

Neste søknadsfrist er 2. september 2019!

«Styrkingen av Musikkutstyrsordningen bidrar til at utøvere av musikk, teater og andre kulturuttrykk over hele landet får tilgang på flere gode øvingslokaler og gode arenaer for fremføring» – Trine Skei Grande, under annonseringen av økningen av midler til MUO på AKKS Oslo 14. mai.

"Alle skal ha mulighet til å utøve og oppleve kultur. For å oppnå dette er vi helt avhengige av å ha egnede, godt utstyrte og tilgjengelige lokaler til øving og framføring. Med utvidelsen av MUOs mandat til å inkludere både musikk og scenekunst kom økningen i årets spillemiddeltildeling svært godt med, og rekordmange nødvendige og etterlengtede prosjekter kan nå realiseres for å styrke kulturlivet over hele landet.» -Kjetil F. Wevling, fungerende daglig leder.

Satsning på folkemusikk i Ål

Ål kulturhus har gjennom sine 27 år i drift etablert seg som et aktivt regionalt Kulturhus for hele Hallingdal. Nå har de fått 817.000,- til fremføringsutstyr og 728.000,- til akustiske utbedringer, som vil styrke husets aktiviteter ytterligere. 3 øvingsrom skal bygges om og lydisoleres, og scenen skal utrustes med ny PA, monitorsystem og lys. Daglig leder i Ål Kulturhus, Anita Borrmann Skoglund er veldig fornøyd med tilskuddet:

«For Ål kulturhus er gaven fra Musikkutstyrsordningen avgjørende for at vi skal kunne fylle vår nye sal, Sprang, med lyd- og lysutstyr i henhold til nasjonal standard. Sprang skal utvikles til å bli en attraktiv scene for både dans og musikk, ikke minst for å formidle musikkutrykk fra unge utøvere. I tillegg legger gaven til rette for tre helt nye øvingsrom, og dette i kombinasjon med husets eksisterende fasiliteter gjør at Sprang vil dekke nasjonale, regionale og lokale behov for øving, produksjon og framvisning. Som leder av Ål kulturhus er jeg ydmyk og svært takknemlig for den tilliten Musikkutstyrsordningen viser oss ved å støtte prosjektet.» - Anita Borrmann Skoglund, Daglig leder Ål Kulturhus

Cornerteateret i Bergen blir enda mer attraktivt!

Scenekunsthuset Cornerteateret har siden 2013 skapt et samboerskap mellom amatørfeltet og det frie profesjonelle feltet med stor suksess. Huset, som er et av de eldste fra verftsindustrien i Bergen, har nå fått 838.000,- i tilskudd til et stort løft av lyden i Kongesalen, med kapasitet til 400 mennesker. Marit Eikemo, daglig leder for Cornerteateret, mener tilskuddet gjør huset til en enda mer attraktiv arena:

«Dette er strålende nyheter for alle husets brukere! Fem og et halvt år etter at vi åpnet i nyrestaurerte lokaler i en av byens eldste verftsindustribygninger, har huset fullt belegg og er blitt den kunstneriske smeltedigelen og møteplassen som var målsettingen med etableringen. Med denne oppgraderingen med nytt PA-anlegg, monitoring og utvidet utstyrspakke blir det nå en enda mer attraktiv arena både til konserter, preproduksjoner, klubbkonsepter og opera.» -Marit Eikemo, daglig leder, Cornerteateret

Musikkbinge til glede for musikkinteressert ungdom i Fjell kommune

FriHuset er den store fritidssatsingen til Fjell kommune, og for lokale ungdommer har det raskt blitt en populær møteplass. Etterspørselen etter øvingsrom er stor, men de har per i dag ingen gode tilbud lokalt. Derfor har FriHuset nå fått 250.000,- til bygging av øvingsbinge og 45.500,- til øvingsutstyr! På dagtid skal bingen brukes mye av de tre skolene i nærområdet, og resten av tiden vil ungdommene i nærmiljøet kunne nyte godt av det nye tilbudet. Svein Ekrem, daglig leder i Frihuset, er sikker på at det blir en suksess:

«Dette vil bety ALT for musikkmiljøet i området. Dette er noko som har blitt etterspurt lenge, og kommer til å bli brukt heile dagen!» -Svein Ekrem, Daglig Leder FriHuset

Lysende fremtid for PreForm i Sogn og Fjordane

PreForm legger til rette for at kunstnere har lokaler for kunstproduksjon og kunstnerisk utvikling. Huset brukes til konserter, teaterforestillinger, produksjonslokale med mer, og har samlet mange gode krefter for å realisere potensialet i Fjaler. Med 324.000,- i tilskudd til en ny, permanent lysrigg vil scenen kunne tilby et høyt nivå innen sceneteknikk, infrastruktur og kompetanse, og gi et løft til hele regionen! Daglig leder i PreForm AS, Ingrid Hansen, gleder seg enormt til å få lysriggen på plass:

«Såååå mange ganger vi har rigga opp og ned! Tenk at vi får ein fast scene med lys som faktisk henger der dei skal og ikkje må ned same kveld. Nå tar vi snart huset i daglig bruk til prøver, øvingar, utstillingar, visningar, konsertar; altså eit nytt liv for oss!»
 

ISAK i Trondheim får tilskudd til PA

ISAK i Trondheim er et kultursenter for ungdom som vil utøve, produsere eller oppleve kultur, og nå får de 534 000,- til nytt PA-system i Amfisalen! Salen benyttes av både amatører og profesjonelle til alle slags sceniske uttrykksformer. Behovet for en utskifting av PA er stort, og med støtten fra Musikkutstyrsordningen kan huset tilby enda bedre forutsetninger og muligheter for ungdomskultur i regionen. Teknisk ansvarlig på ISAK, Håvard Sæther, gleder seg:


"Tilskuddet fra Musikkutstyrsordningen gir oss en fantastisk mulighet til være med å utvikle ungdomskultur på et enda høyere nivå."

Kraftig oppjustering for Gregers i Hamar!
Gregers har fått 250.000,- til akustiske tiltak og 959.000,- til fremføringsutstyr, og vil dermed få en stor oppgradering i tiden fremover! I lokalene til den tidligere brannstasjonen er det over 200 arrangementer i året, og huset har blitt en viktig møteplass i byen, spesielt for studentene. Daglig leder, Jørn Nielsen gleder seg stort til å utvikle Gregers videre, som en scene med enda bedre utstyr og akustikk! 

Senja Gospel får midler til lyd- og lysutstyr.

Koret Senja Gospel synger seg gjennom Midt-Troms på mange ulike arrangementer. De består av 20 voksne medlemmer, og interessen for koret vokser stadig. Med et tilskudd på 37.500,- til lyd- og lysutstyr vil de kunne øve aktivt på mikrofonteknikk i forkant av konserter, samt bruke sanganlegget til mindre fremføringer med musikere med på laget. Administrativ leder av Senja Gospel er svært takknemlig for tilskuddet:

«Tilskuddet betyr alt for Senja Gospel! Vi har stadig henvendelser fra nærområdet i Midt-Troms om vi kan bidra med noen sanger på diverse arrangementer, og da trenger vi virkelig utstyr som kan hjelpe oss med dette!
Sist helg deltok vi på 10-årsjubileet til Kafé pluss i Finnsnes kirke, 16.juni feirer Lenvik Kirke 140 år, til høsten og nærmere jul er det lysmesser, småkonserter og store konserter på programmet. Tusen hjertelig takk for tildelingen!»

 

 

Nøkkeltall første tildelingsrunde 2019

I første søknadsrunde 2019 kom det inn 202 søknader med en total investeringssum på 92,3 millioner kroner.

Det ble fordelt 25,8 millioner kroner til 103 søknader.

Tildelingene fordelte seg slik:

Fremføringsutstyr: 67 tildelinger 14 968 000,-

Bygg og akustikk: 10 tildelinger 8 821 000,-

Øvingsutstyr: 26 tildelinger 1 718 850,-

Musikkbinge: 1 tildeling 250 000,-

Du finner fullstendig tildelingsliste på musikkutstyursordningens nettsider

http://www.musikkutstyrsordningen.no/tildelinger/

 

 

 

 

 

Kontakter

Kjetil F. Wevling, telefon: 920 41 471, e-post: kjetil@utstyrsordningen.no

Bilder

Konsert med Last Hurrah på PreForm Foto: David Zadig
Konsert med Last Hurrah på PreForm Foto: David Zadig
Last ned bilde

Om Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen
Øvre Slottsgate 2B
0157 Oslo

http://www.utstyrsordningen.no

-Musikkutstyrsordningens formål er å sikre gode vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk.

-Fra 2019 ble ordningen utvidet til å omfatte flere sjangre og kulturuttrykk.

-Siden opprettelsen av Musikkutstyrsordningen i 2009 har mange hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr. Scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr og det er gitt tilskudd til bygging og utbedring av over 500 øvingsrom og musikkbinger.