Miljødirektoratet

Musegiftmidler forbys til privat bruk

Del

Miljødirektoratet har skjerpet regelverket for bruk av kjemiske musegifter. Flere av dagens musegifter inneholder stoffet alfakloralose. Disse produktene blir nå ulovlig å bruke for privatpersoner, og salg av denne typen musegift til privatpersoner er ikke tillatt etter 8. mai 2020.

Foto: Svein Magne Fredriksen
Foto: Svein Magne Fredriksen

Alfakloralose, som inngår i flere musemidler, er et stoff som gir narkose og nedkjøling. Giften virker slik at forgiftede mus dør av nedkjølingen. Flere nordiske land har sett at den økte bruken av alfakloralose-produkter har ført til et økt antall forgiftningstilfeller hos kjæledyr, spesielt katter. 

Katter kan enten forgiftes ved direkte inntak av musegiften fordi giften har blitt brukt feil, eller ved å  spise forgiftede mus. Forgiftningen gir raskt ustøhet, skjelving og nedsatt kroppstemperatur, og eventuelt koma(Kilde: Veterinærinstituttet). 

Miljødirektoratet fikk de første bekymringsmeldingene fra veterinærer våren 2019. Etter det har vi hentet inn opplysninger fra veterinærer i felt, og vi samarbeider med Veterinærinstituttet for å få analysert prøver.

- Vårt vedtak om å forby musegifter som inneholder alfakloralose  til privat bruk er blant annet basert på denne veterinærfaglige informasjonen. Slike produkter kan heretter verken selges til eller brukes av privatpersoner. Et tilsvarende vedtak er også gjort av den Svenske Kemikalieinspektionen, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet, Trine-Lise Torgersen.

Godkjente skadedyrbekjempere kan fremdeles bruke musegift som inneholder alfakloralose utendørs rundt bygninger. Giften skal da være plassert i åtestasjoner slik at middelet er utilgjengelig for mennesker og dyr.

- Det vil fortsatt finnes godkjent musegift på markedet. Men vi råder privatpersoner til å unngå gift så langt det er mulig og heller bruke musefeller  Har man et større museproblem, anbefaler vi å ta kontakt med profesjonelle skadedyrfirmaer slik at en faglig vurdering ligger til grunn for valg av bekjempelsesmetode, sier Torgersen. 

Privatpersoner som allerede har produktene med alfakloralose,  oppfordres til å levere dem til et godkjent avfallsmottak.

I januar 2020 innledet Miljødirektoratet et samarbeidsprosjekt med Veterinærinstituttet. Veterinærer ble oppfordret til å sende inn prøver fra kjæledyr til kostnadsfri analyse ved mistanke om forgiftning med alfakloralose. I de aller fleste av disse prøvene viste det seg at mistanken om alfakloralose-forgiftning var korrekt.

Miljødirektoratet leder også et prosjekt hvor forgiftningstilfeller i de nordiske landene skal kartlegges. Prosjektet er finansiert av Nordisk råd.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Foto: Svein Magne Fredriksen
Foto: Svein Magne Fredriksen
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom