Skatteetaten

Multinasjonale selskaper betaler mer enn halvparten av Norges selskapsskatt

Del
Ny analyse fra Skatteetaten viser at multinasjonale selskaper i Norge betalte samlet 241 milliarder kroner i selskapsskatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift i 2016.
Ny analyse fra Skatteetaten viser at multinasjonale selskaper i Norge betalte mer enn halvparten av Norges selskapsskatt.  - Analysen gir oss et bilde av multinasjonale selskapers aktiviteter og bidrag til skattefundamentet i Norge, slik at vi kan se på utviklingen over tid, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
Ny analyse fra Skatteetaten viser at multinasjonale selskaper i Norge betalte mer enn halvparten av Norges selskapsskatt. - Analysen gir oss et bilde av multinasjonale selskapers aktiviteter og bidrag til skattefundamentet i Norge, slik at vi kan se på utviklingen over tid, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Skatteetatens kartleggingsarbeid viser at Norge har omtrent 30 000 multinasjonale selskaper, det vil si selskaper som driver virksomhet i flere land. Disse utgjør ni prosent av alle selskaper i Norge, og betaler over halvparten av all selskapsskatt.

 - Analysen gir oss et helhetlig bilde av multinasjonale selskapers aktiviteter og bidrag til skattefundamentet i Norge, slik at vi kan se på utviklingen over tid.  Arbeidet med å sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner er en prioritert oppgave for Skatteetaten. Det er et komplekst område men vi har gjennom mange år bygget opp god kompetanse, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Resultatene viser at det i 2016 var 29 600 multinasjonale selskaper i Norge, noe som utgjorde 9 prosent av det totale antallet selskaper. 13 800 av de var norskkontrollerte, og 15 800 var utenlandskontrollerte. De multinasjonale selskapene hadde 50 milliarder i utliknet skatt, noe om utgjør omtrent 60 prosent av all skatt for selskaper i Norge. Multinasjonale virksomheter bidro med 127 milliarder kroner i merverdiavgift, 47 prosent av den totale inntekten fra merverdiavgiften i 2016. Samlet proveny for arbeidsgiveravgift var 64 milliarder fra multinasjonale selskaper, av 107 milliarder totalt i arbeidsgiveravgift betalt av aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og filialer totalt.

- Vi ser ofte at debatten om beskatning av multinasjonale selskaper domineres av omtale om selskapsskatt, som er en mindre andel av de totale skatteinntektene enn merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Det er viktig at hele bidraget til skattefundamentet fra multinasjonale selskaper synliggjøres både for vår egne analyseformål men det er kanskje interessant også for samfunnsdebatten, sier Holte.

Skatteetatens analyse er en del oppfølgingen av et internasjonale prosjekt i regi av OECD og G20 som flere land samarbeider om for å bekjempe uønsket aggressiv skatteplanlegging av multinasjonale selskaper.  OECD har estimert at overskuddsflytting og lignende aggressiv skatteplanlegging koster felleskapet til sammen 100-240 milliarder USD i tapt proveny hvert år. Norge og flere enn 60 land samarbeider gjennom prosjektet mot BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), som betyr uthuling av skattefundamentet og overskuddsflytting.

Prosjektet handler om hvordan skatteregler bør utformes for å møte dagens utfordringer med skattlegging av verdiskapning i en global og digitalisert økonomi, blant annet hvordan skatteinntektene fordeles mellom landene.  Resultatet er forventet å medføre fundamentale endringer i internasjonale standarder for beskatning basert på tre hovedprinsipper: indre sammenheng, substans og åpenhet.

- Vi ønsker å bidra til å finne omforente løsninger internasjonalt fordi det er nøkkelen til å kunne skattlegge multinasjonale selskaper effektivt, noe som vil hjelpe oss å sikre riktig beskatning i Norge. Analysen vi har gjort nå sier ikke noe om selskapene har betalt rettmessig andel skatt i Norge, men vi etablerer et nyttig grunnlag for videre analyse og for å følge utviklingstrekk fremover, sier Holte.

Les mer om Skatteetatens kartlegging av multinasjonale selskaper og andre artikler blant annet om nordmenns verdier i utlandet på skatteetaten.no/analysenytt.

Bilder

Ny analyse fra Skatteetaten viser at multinasjonale selskaper i Norge betalte mer enn halvparten av Norges selskapsskatt.  - Analysen gir oss et bilde av multinasjonale selskapers aktiviteter og bidrag til skattefundamentet i Norge, slik at vi kan se på utviklingen over tid, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
Ny analyse fra Skatteetaten viser at multinasjonale selskaper i Norge betalte mer enn halvparten av Norges selskapsskatt. - Analysen gir oss et bilde av multinasjonale selskapers aktiviteter og bidrag til skattefundamentet i Norge, slik at vi kan se på utviklingen over tid, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
Last ned bilde

Lenker

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber vel 7000 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Følg pressemeldinger fra Skatteetaten

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom