SAFE

Mulig streik fra 1. april

Del

Mandag startet riksmekler Hilde Lund åpningsmøtet mellom Norsk Industri, Parat og SAFE. I forkant av møtet hadde Parat og SAFE oversendt plassoppsigelse og plassfratredelse i henhold til arbeidstvistloven for SAFE sine medlemmer i Beerenberg, Bilfinger og Kaefer. Meklingen varer til torsdag den 31. mars, kl. 24.00. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik i frontfagsoppgjøret fra fredag 1. april.

Gro Gullhaug og Hilde-Marit Rysst Foto: SAFE
Gro Gullhaug og Hilde-Marit Rysst Foto: SAFE

I sin åpningstale informerte riksmekleren om at det er partene som eier konflikten, mekler er kun et mellomledd som kan bidra til at partene kan finne en løsning. Mekleren sin overordnede mandat er å hindre arbeidskonflikt. Fra SAFE stiller Hogne Hole (klubbleder Bilfinger), Christian Jørgensen (klubbleder Beerenberg), Gro Gullhaug og Hilde-Marit Rysst (SAFE sentralt).

På SAFE sin hjemmeside ligger det informasjon om streik og hvordan den enkelte skal forholde seg til det. Ved konflikt, settes det ned en streikekomité, som vil sørge for informasjon ut til alle.

– Blir det streik, vil alle de berørte bli kontaktet av enten SAFE-klubb eller sentralt, og det vil bli satt opp vaktlister for streikevakter på de aktuelle stedene. Se mer info med på hjemmesiden, sier Rysst.

– I forbindelse med tariffoppgjør, streik og annen info, ber vi alle medlemmer om å oppdatere sine data i medlemssystemet vårt på “Min Side”. Anbefaler at dere oppgir privat e-postadresse i tillegg, dette fordi bedriften kan i en streikesituasjon stenge/begrense ansattes adgang til bedrift e-post.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Gro Gullhaug og Hilde-Marit Rysst Foto: SAFE
Gro Gullhaug og Hilde-Marit Rysst Foto: SAFE
Last ned bilde

Lenker

Om SAFE

SAFE er et fagforbund for ansatte i energisektoren, til lands som til havs. Navnet er en forkortelse for Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, SAFE for enkelthets skyld.

Følg pressemeldinger fra SAFE

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SAFE på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SAFE

Brudd i forhandlingene på sokkelavtalen5.5.2022 09:22:45 CEST | Pressemelding

Etter to dager med forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass kom vi ikke til enighet under årets hovedforhandling på sokkelavtalen. Årets hovedforhandlinger går nå til mekling. SAFE krever et rettferdig oppgjør for sine medlemmer, slik at vi kan møte alle de økte kostnadene i samfunnet. Tilbudet vi fikk var langt fra det som var mulig å akseptere, derfor ble det brudd, sier forhandlingsleder Kai Morten Anda.

Oljeansatte på rederiområdet får økonomisk kompensasjon ved bedriftspålagt koronatest26.4.2022 14:14:17 CEST | Pressemelding

Etter relativt intense forhandlinger, ble partene enige den 25. april 2022 om en minnelig løsning om økonomisk kompensasjon ved bedriftspålagt koronatest, og saken for Arbeidsretten ble derfor hevet som forlikt. Løsningen innebærer at ansatte i de berørte bedriftene tilstås en kompensasjon på to timer overtidsbetaling per utreise for bedriftspålagte tester i perioden fra 01. januar 2021. Etter en grundig helhetsvurdering anså SAFE dette for å være en god løsning av denne saken.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom