GlobeNewswire

MSAB: Fortsatta satsningar för tillväxt

Dela

Januari - juni

 • Nettoomsättningen ökade med 1,6 procent till 130,4 (128,3) mkr (-4 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till -17,1 (3,8) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till -13,1 (3,0) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till -15,3 (5,7) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,83 (0,31) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,2 (-11,1) mkr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 52,5 (80,4) mkr

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 1,7 procent till 64,1 (63,0) mkr, (-4 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,4 (0,1) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till -17,8 (0,2) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till -10,8 (1,3) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,58 (0,07) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,7 (-11,4) mkr

VDs kommentarer

Omsättningen uppgick till 130,4 (128,3) mkr för årets första sex månader. Rörelseresultatet blev -17,1 (3,8) mkr, det försämrade resultatet är en effekt av minskad nyförsäljning i kombination med fortsatta satsningar inom produktutveckling och marknadsföring för att generera framtida tillväxt. I det andra kvartalet uppgick omsättningen till 64,1 (63,0) mkr.

Tillväxten för det första halvåret 2019 är inte till min belåtenhet. Marknaden för mobile forensic har betydligt större potential än vad som syns i våra siffror. Intäkterna från licensfönyelser fortsätter växa, vilket visar att befintliga kunder är nöjda med de system de investerat i. Det som inte är tillfredsställande är framförallt nyförsäljningen.

Vår största tillväxtpotental finns i de decentraliserade lösningarna, vilka vi benämner Frontline. Decentraliserade lösningar innebär att poliser, som i nuläget beslagtar och skickar vidare misstänktas telefoner, istället själva enkelt kan utvinna data ur telefoner. På så sätt kan de snabbt tillgodogöra sig viktig information och därmed lösa och förhindra brott mer effektivt. En av orsakerna till att nyförsäljningen av dessa system dröjer är att det innebär ett helt nytt sätt för polisen att arbeta. Det tar tid att ändra arbetsmetoder i stora organisationer. De allra flesta kunder inser trots allt den stora nyttan med decentralisering men det tar tid att fatta beslut om var ansvaret för dessa lösningar skall ligga.

Jag kan även konstatera att de kunder som har investerat i och har erfarenhet av någon av våra Frontline lösningar är mycket nöjda. Min bedömning är att MSAB är det företag som levererat flest decentraliserade lösningar världen över. Vi har dock sett en tendens till en mer aggressiv prissättning från konkurrenter för att vinna sådana affärer.

Vi har kunder som använt våra system i många år och det finns enskilda kunder som läser av upp till 700 telefoner per dag med XRY. Det är extremt stora mängder information som XRY hanterar varje dag och som gör stor skillnad för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle.

Vi fortsätter kontinuerligt utveckla vår produktportfölj. Nu senast i juni släppte vi en ny version av XRY, som utvinner mer data på kortare tid och med väsentligt förbättrad användarupplevelse.  Förutom att erbjuda ett starkt koncept vad gäller att utvinna information ur mobiltelefoner har vi med XAMN-produkterna även verktyg för effektiv analys av data från mobiltelefoner. Tack vare vårt unika sätt att sortera data redan när vi läser av en mobil, i kombination med smarta AI-funktioner, kan vi på kort tid analysera stora mängder av data. Med hög precision presenterar vi vad som är intressant i just den brottsutredning utredaren arbetar med.

Bolaget kommer under tredje kvartalet även genomföra en del process- och  organisatoriska förändringar i syfte att stärka vårt produkterbjudande samt intensifiera våra marknadsaktiviteter. Syftet med förändringarna är att få en ökad tillväxt och lönsamhet för bolaget.

MSAB är ett bolag på en marknad med alla förutsättningar för tillväxt och bra lönsamhet. 

Stockholm i juli 2019

Joel Bollö

Verkställande direktör

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 klockan 08:00 CEST.
Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Japan och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Changes in ownership6.12.2019 14:43:00 CETPress release

06 December 2019 Changes in ownership Redbrick Investments S.a.r.l. (Luxemburg) increased its stake in PJSC Acron to 62.65% from 62.48% by purchasing shares from JSC Agronova that decreased its stake to 0.15%. Media contacts: Sergey Dorofeev Anastasiya Gromova Tatiana Smirnova Public Relations Phone: +7 (495) 777-08-65 (ext. 5196) Investor contacts: Ilya Popov Investor Relations Phone: +7 (495) 745-77-45 (ext. 5252) Background Information Acron Group is a leading vertically integrated mineral fertiliser producer in Russia and globally, with chemical production facilities in Veliky Novgorod (Acron) and the Smolensk region (Dorogobuzh). The Group owns and operates a phosphate mine in Murmansk region (North-Western Phosphorous Company, NWPC) and is implementing a potash development project in Perm Krai (Verkhnekamsk Potash Company, VPC). It owns transportation and logistics infrastructure, including three Baltic port terminals and distribution networks in Russia and China. Acron’s subsidi

Viking Cylinders, a Hexagon Ragasco brand joins the Arbor Day Foundation’s Time for Trees™ Initiative6.12.2019 14:10:00 CETPress release

Viking Cylinders, a Hexagon Ragasco brand, today announced it is joining the Arbor Day Foundation for the launch of its Time for Trees initiative, a commitment to plant 100 million trees in forests and communities worldwide by 2022, alongside its partners. "Every time a consumer switches from a steel tank to a Viking Cylinder, we will plant a tree,” said Sean Ellen, Managing Director of Hexagon Ragasco North America. See attached press release by Hexagon Ragasco for more information. About Hexagon Ragasco Viking Cylinders is the North American brand of Hexagon Ragasco. Hexagon Ragasco is the world's leading producer of composite LPG cylinders with over 16 million units in globally and over 100,000 in the US. The high-volume, highly automated production facility in Raufoss, Norway is the most advanced of its kind world-wide. Hexagon Ragasco's products are unique and provide many advantages over steel cylinders in terms of safety and user-friendliness. Hexagon Ragasco is a wholly-owned s

Sista dag för handel med BTA B i Oboya6.12.2019 13:14:00 CETPressemelding

Oboya Horticulture Industries AB: s (” Oboya” eller” Bolaget”) företrädesemission har registrerats vid Bolagsverket. Sista dag för handel i Bolagets betalda tecknade aktier, OBOYA BTA B, är den 11 december 2019. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTA till aktier är den 13 december 2019. De nya aktierna beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 17 december 2019. Efter registrering av företrädesemissionen och den kvittningsemission som offentliggjordes den 25 november 2019 uppgår Oboyas aktiekapital till 1 256 175,08 SEK och antalet B-aktier till 34 485 918. Rådgivare Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Oboya i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut. För mer information, vänligen kontakta: Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ) Tel: + 86 159 6983 5999 E-post: robert.wu@oboya.cc Hemsida: www.oboya.se Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Advise

Medtronic Announces Cash Dividend for Third Quarter of Fiscal Year 20206.12.2019 12:45:00 CETPress release

DUBLIN, Dec. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- The board of directors of Medtronic plc (NYSE:MDT) today approved the fiscal year 2020 third quarter cash dividend of $0.54 per ordinary share, representing an 8 percent increase over the prior year. This quarterly declaration is consistent with the dividend announcement made by the company in June 2019. Medtronic is a constituent of the S&P 500 Dividend Aristocrats index, having increased its annual dividend payment for the past 42 consecutive years. The dividend is payable on January 17, 2020, to shareholders of record at the close of business on December 27, 2019. About Medtronic Medtronic plc ( www.medtronic.com ), headquartered in Dublin, Ireland, is among the world’s largest medical technology, services and solutions companies – alleviating pain, restoring health and extending life for millions of people around the world. Medtronic employs more than 90,000 people worldwide, serving physicians, hospitals and patients in more than 150 count

Oasmia’s rights issue has been oversubscribed6.12.2019 12:25:00 CETPress release

The preliminary result of the rights issue in Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” or the “Company”), in which the subscription period ended on 4 December 2019, amounts to 198,329,980 shares subscribed for in the rights issue with subscription rights, which corresponds to approximately 99.5 percent of the rights issue. In addition, the Company has received applications to subscribe for 78,277,041 shares without subscription rights, corresponding to approximately 39.3 percent of the rights issue. Thus, the rights issue has been oversubscribed. “I am very pleased with the outcome in the rights issue, and grateful for the support from our shareholders. I’m impressed by the Oasmia team’s performance to, under pressure, show the market their determination to transform Oasmia into a commercial entity with a thrilling agenda going forward”, comments Jörgen Olsson, Chairman of the Board. The preliminary result of the rights issue in Oasmia, in which the subscription period took place from

Oasmias företrädesemission övertecknad6.12.2019 12:25:00 CETPressemelding

Det preliminära utfallet i företrädesemissionen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller “Bolaget”), vars teckningsperiod avslutades den 4 december 2019, visar att 198 329 980 aktier tecknats i företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 99,5 procent av företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget mottagit anmälningar om att teckna 78 277 041 aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 39,3 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad. ”Jag är mycket nöjd med utfallet i företrädesemissionen samt är tacksam för det stöd vi fått från våra aktieägare. Jag är imponerad av Oasmias ledningsgrupps prestationer, då de under press visat marknaden deras förmåga att utveckla Oasmia till en kommersiell organisation med en spännande framtida agenda”, kommenterar styrelseordförande Jörgen Olsson. Det preliminära utfallet i Oasmias företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från och med den 20 november 2019 till o