Motvind Norge

Motvind Norge står samlet!

Del

Fra 0 til 19 000 betalende medlemmer - på ett år! Motvind Norge er en suksess. Og trass litt sped kritikk under konstitueringa, ble Motvind Norges ekstraordinære landsmøte lørdag en styrkedemonstrasjon om samhold og lojalitet. Det nye styret ble valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling, uten motkandidater. Motvind er klar for styrket kamp mot vindkraftregimet, i nært samarbeid med lokale grupper. Landsmøtet levner ingen tvil, Motvind Norge er kommet for å bli, som en samlet folkebevegelse om naturverdier og rettstradisjoner.

Torbjørn Lindseth og Harald Kjelstad fra avtroppende styre redegjorde om organisasjonens status og utfordringer framover, og fikk mange gode tilbakemeldinger fra landsmøtet.
Torbjørn Lindseth og Harald Kjelstad fra avtroppende styre redegjorde om organisasjonens status og utfordringer framover, og fikk mange gode tilbakemeldinger fra landsmøtet.

Avstemningene i sak etter sak ble avgjort ved massivt flertall mot 3-4 stemmer. Landsmøtet tok slik et kraftig oppgjør med "galematias", som en av deltakerne formulerte det.

Møtelederne Per Ole Sandvik og Ola Vie loset de 147 stemmeberettigede landsmøtedeltakere gjennom programmet med orienteringer, innkomne forslag, debatter og valget. Helt til sist vedtok landsmøtet fem resolusjoner som styret skal ta videre inn mot politiske parti og Energi- og miljøkomiteen.  

Sekretariatet og spesielt Anne Baardvik har gjort en formidabel innsats og klarte på få dagers varsel, etter at kommuneoverlegen på Frøya ba om en risikovurdering, 
å få landsmøtet arrangert som digitalt møte.

Landsmøtet ga både vedtak og styret overveldende støtte. Eivind Salen fikk ny solid tillit sammen med Eivind Mauland og Inge Even Danielsen fra det gamle styret, med John Fiskvik, Hildegunn Hervik Flengstad, Merete Liberg og Nils Mikkelsen Utsi som nye medlemmer og Grethe Nygaard, Asle Hindenes og Helge Nicolaisen som varamedlemmer. Valgkomiteens forslag til nytt styre med 7 med 3 varamedlemmer, fra Lakselv i nord til Vennesla i sør, ble valgt, uten motkandidatar.

Hilsener fra Norges Miljøvernforbund, Naturvernforbundet, Jillen Njaarke reinbeitedistrikt og Industriaksjonen ble lest opp.  


- Det ble et fantastisk møte, gitt omstendighetene. Støtten er unison, og de som prøver seg med rusk, fremstår som isolert. Eivind Salen er svært godt fornøyd med det nye styret, og synes valgkomiteen har gjort en fremragende jobb.

- Det er uhyre motiverende å være omringet av så gode folk! Vi står foran store politiske saker; stortingsmeldinga for vindkraft og stortingsvalget 2021. Vi skal utnytte det unike momentum det samlende landsmøtet ga oss. Motvind er klar for styrka kamp mot vindkraftregimet. Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Torbjørn Lindseth og Harald Kjelstad fra avtroppende styre redegjorde om organisasjonens status og utfordringer framover, og fikk mange gode tilbakemeldinger fra landsmøtet.
Torbjørn Lindseth og Harald Kjelstad fra avtroppende styre redegjorde om organisasjonens status og utfordringer framover, og fikk mange gode tilbakemeldinger fra landsmøtet.
Last ned bilde

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Valget 2021 - et naturvalg. Markeringer og Kick Off15.2.2021 16:32:27 CETPressemelding

I 2021 er truslene mot natur, samfunn og miljø større enn noen gang. Hverken natur eller vindkraft har noen gang vært tema i valgkampen. Stortingsvalget 2021 er et skjebnevalg og må bli et naturvalg! I dag viser vi omsorg for naturen og motstand mot de traumer som er påført natur og lokalsamfunn over det ganske land ved å arrangere nasjonale markering. Kl. 18.00 gjennomføres markeringer, fra Tana til Lindesnes, med bål, fakkelhjerter, appeller, isbading, mv. - på fjelltopper, i bygdesentra, ved anleggsområder, utfartssteder og i byer. Vindkraft er en lite effektiv, ustabil og kostbar energiteknologi som gir store skader på natur, samfunn og miljø. Vindkraft kan aldri bli bærekraftig energi- og naturforvaltning. Det er et farlig blindspor og politikk på ville veier. Norgeskartet med påmeldte markeringer vises i

ASKO satt på plass av Lillesand bystyre10.2.2021 22:00:00 CETPressemelding

Lillesand bystyre gjorde onsdag kveld et banebrytende politisk arbeid da de avslo dispensasjon til ASKOeide Lillesand vindkraftverk. Avgjørelsen er en seier for alle som har hevdet at vindkraftverk krever tillatelse etter to lover og av to myndigheter. Stortinget har gitt kommunene myndighet til å bestemme over arealdisponeringen. At energiloven trumfer plan- og bygningsloven er en myte som er etablert av bransjen og energiforvaltninga. Myten er strukket så langt at så vel søknadsplikt som lovens rettsanvendelsesskjønn har vært avvist av kommunene og statlige forvaltningsorganer. I dag sitter en rekke kommuner med ulovlig bygde vindkraftverk, irreversible inngrep og traumatiserte parter og lokalsamfunn, andre med konsesjoner som ikke kan realiseres. Det blir spennende å følge valgkampen. Hvilke politiske partier vil sette loven framfor bransjens fortjeneste og egne politiske feil?

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom