Motvind Norge

Motvind Norge står samlet!

Del

Fra 0 til 19 000 betalende medlemmer - på ett år! Motvind Norge er en suksess. Og trass litt sped kritikk under konstitueringa, ble Motvind Norges ekstraordinære landsmøte lørdag en styrkedemonstrasjon om samhold og lojalitet. Det nye styret ble valgt i samsvar med valgkomiteens innstilling, uten motkandidater. Motvind er klar for styrket kamp mot vindkraftregimet, i nært samarbeid med lokale grupper. Landsmøtet levner ingen tvil, Motvind Norge er kommet for å bli, som en samlet folkebevegelse om naturverdier og rettstradisjoner.

Torbjørn Lindseth og Harald Kjelstad fra avtroppende styre redegjorde om organisasjonens status og utfordringer framover, og fikk mange gode tilbakemeldinger fra landsmøtet.
Torbjørn Lindseth og Harald Kjelstad fra avtroppende styre redegjorde om organisasjonens status og utfordringer framover, og fikk mange gode tilbakemeldinger fra landsmøtet.

Avstemningene i sak etter sak ble avgjort ved massivt flertall mot 3-4 stemmer. Landsmøtet tok slik et kraftig oppgjør med "galematias", som en av deltakerne formulerte det.

Møtelederne Per Ole Sandvik og Ola Vie loset de 147 stemmeberettigede landsmøtedeltakere gjennom programmet med orienteringer, innkomne forslag, debatter og valget. Helt til sist vedtok landsmøtet fem resolusjoner som styret skal ta videre inn mot politiske parti og Energi- og miljøkomiteen.  

Sekretariatet og spesielt Anne Baardvik har gjort en formidabel innsats og klarte på få dagers varsel, etter at kommuneoverlegen på Frøya ba om en risikovurdering, 
å få landsmøtet arrangert som digitalt møte.

Landsmøtet ga både vedtak og styret overveldende støtte. Eivind Salen fikk ny solid tillit sammen med Eivind Mauland og Inge Even Danielsen fra det gamle styret, med John Fiskvik, Hildegunn Hervik Flengstad, Merete Liberg og Nils Mikkelsen Utsi som nye medlemmer og Grethe Nygaard, Asle Hindenes og Helge Nicolaisen som varamedlemmer. Valgkomiteens forslag til nytt styre med 7 med 3 varamedlemmer, fra Lakselv i nord til Vennesla i sør, ble valgt, uten motkandidatar.

Hilsener fra Norges Miljøvernforbund, Naturvernforbundet, Jillen Njaarke reinbeitedistrikt og Industriaksjonen ble lest opp.  


- Det ble et fantastisk møte, gitt omstendighetene. Støtten er unison, og de som prøver seg med rusk, fremstår som isolert. Eivind Salen er svært godt fornøyd med det nye styret, og synes valgkomiteen har gjort en fremragende jobb.

- Det er uhyre motiverende å være omringet av så gode folk! Vi står foran store politiske saker; stortingsmeldinga for vindkraft og stortingsvalget 2021. Vi skal utnytte det unike momentum det samlende landsmøtet ga oss. Motvind er klar for styrka kamp mot vindkraftregimet. Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Torbjørn Lindseth og Harald Kjelstad fra avtroppende styre redegjorde om organisasjonens status og utfordringer framover, og fikk mange gode tilbakemeldinger fra landsmøtet.
Torbjørn Lindseth og Harald Kjelstad fra avtroppende styre redegjorde om organisasjonens status og utfordringer framover, og fikk mange gode tilbakemeldinger fra landsmøtet.
Last ned bilde

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Dommen over Norge som rettsstat19.11.2020 12:14:38 CETPressemelding

I dag kl.12:00 falt dommen over Haramsøya i og med kjennelsen i Sunnmøre tingrett. Den lokale motstandsgruppa har stått mot selskapet Zephyr AS, som er eid av østlandskommuner i Viken fylke, på Østlandet. Saka handler om rettssikkerheten og vanlige folks mulighet til å ivareta sine interesser overfor et aggressivt energiselskap. Derfor er saka om Haramsøya og kjennelsen som falt i dag så viktig. Folks rettsoppfatning er soleklar. Dette kan ikke være lov. Dette skulle selvfølgelig vært stoppet for lenge siden. Bildene fra Haramsøya er overtydelige. Alle ser dette er feil.

Tillitsbruddet på Haramsøya18.11.2020 08:18:59 CETPressemelding

Torsdag 19.11. faller kjennelsen i Sunnmøre tingrett. Den lokale motstandsgruppa som vil ta vare på naturen på øya står mot selskapet Zephyr AS, som er eid av kommuner og Viken fylkeskommune, på Østlandet. Gruppas talsperson Birgit Oline Kjerstad, mener det foreligger flere saksbehandlingsfeil som til sammen gjør konsesjonen ugyldig. Saka handler om rettssikkerheten og vanlige folks mulighet til å ivareta sine interesser overfor et aggressivt energiselskap.

Valgkomiteen foreslår fornyet tillit til Salen6.11.2020 13:51:10 CETPressemelding

Vi i valgkomiteen er glade for å kunne legge fram et forslag til et meget sterkt styre. Eivind Salen har vært en sterk stemme og samlende kraft for Motvind Norge, og valgkomiteen mener at dette arbeidet bør han få fortsette. Vi anbefaler landsmøtet å gi Eivind Salen fornyet tillit. Med god fordeling på geografi, kjønn, kultur og kompetanse, samtidig som kontinuiteten sikres, vil det nye styret være godt rustet i den videre kampen for natur, miljø og livskvalitet. Det er når vi står samlet at vi vinner saken vår!

Rekordstor giverglede til reindrifta20.10.2020 13:50:08 CESTPressemelding

Givergleden blant det norske folk er fantastisk. Spleisen til reindriftssamene som er utsatt for Øyfjellet vindkraftverk, har i formiddag passert 850 000 kroner. Folk vil ikke at Jillen Njaarke reinbeitedistrikt skal stå alene mot internasjonale selskap som Eolus Wind, Aquila Capital, Rabobank og Alcoa og måtte betale deres saksomkostninger på 1,7 millioner. 1,7 millioner tilsvarer verdien av hele flokken, og dermed livsgrunnlaget, til en reindriftsfamilie.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom