Motvind Norge

Nasjonal vardetenning torsdag 8. oktober

Del

Torsdag 8. oktober, fra klokka 18:00 vil vardebålene flamme mot kveldshimmelen i landet vårt. Ei uke før har vi 168 påmeldinger, og vi venter flere. Vi tenner varder som faresignal for å varsle regjering og storting om at vi i Motvind og en stor andel av det norske folk ikke aksepterer at regjeringen skal få granske seg selv.

Vardetenning på Våttakammen i Trondheim tirsdag 8. oktober 2019
Fotograf: Jacob B. Kryvi
Vardetenning på Våttakammen i Trondheim tirsdag 8. oktober 2019 Fotograf: Jacob B. Kryvi

Stortinget ba 19. juni 2020 enstemmig regjeringen om å gjennomgå gitte vindkraftprosjekter med henblikk på feil og mangler i konsesjonsprosessene. 

– Vi forlanger at denne granskingen gjøres av uavhengige faginstanser, sier Irene Njå-Gjellestad i motvind. Denne u-praksisen er ikke en demokratisk rettstat verdig.

Vi aksepterer ikke at NVE og OED selv skal granske egne vurderinger og vedtak, og vi krever:
- Full stopp i alle prosjekter som ikke er ferdigbehandlet i forvaltning og rettsapparat.
- Uavhengig granskning av vindkraftregimet.
- En nøytral juridisk instans må vurdere om energiloven er anvendt riktig i disse konsesjonssakene.

8. oktober 2019 lyste 155 vardebål opp i tussmørket, fra nord til sør. Den gangen var vårt mål å vekke medias og folks oppmerksomhet rundt vindkraft og sette søkelys på Norges behandling av samene og land og vann. Det varselet lyttet ikke Erna Solbergs regjering til, og vi står fortsatt fjellstøtt på kravet. Motstanden mot vindkraftregimet øker på og eksploderer nå.

Vi har passert fjorårets antall varslede vardetenninger og nye påmeldinger kommer stadig til. Motstanden lever sitt eget liv. Vardetenningscruise, bedrifter og natur- og friluftsorganisasjoner er med. I Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Nordland er det hull,vi satser på at de fylles opp. Folket sier et høyt og rungende nei til vindkraftutbygging i norsk natur.

Bli med på de landsomfattende vardetenningene og varsle regjeringen om den feil de er i ferd med å begå. Naturens egenverdi må komme før profitt.

Vi tenner varder for naturen, demokratiet og rettssikkerheten, og vi fyller fjell, nuter, nes, strender og vidder med varselbål, bygget varsomt i naturen som vi vil verne mot ødeleggelser.

Vardetenningen er åpen for alle!

Motvind Norge

Kontakt:
Irene Njå-Gjellestad
Mobil: 924 59 797

Eivind Salen
Mobil: 900 96 564

Se bilder fra vardetenninger landet rundt i 2019 her Vardetenning mot vindkraft 2019 og på Facebookgruppa Nasjonal vardetenning

Bilder

Vardetenning på Våttakammen i Trondheim tirsdag 8. oktober 2019
Fotograf: Jacob B. Kryvi
Vardetenning på Våttakammen i Trondheim tirsdag 8. oktober 2019 Fotograf: Jacob B. Kryvi
Last ned bilde

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg saker fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Motvind Norge

Rekordstor giverglede til reindrifta20.10.2020 13:50:08 CESTPressemelding

Givergleden blant det norske folk er fantastisk. Spleisen til reindriftssamene som er utsatt for Øyfjellet vindkraftverk, har i formiddag passert 850 000 kroner. Folk vil ikke at Jillen Njaarke reinbeitedistrikt skal stå alene mot internasjonale selskap som Eolus Wind, Aquila Capital, Rabobank og Alcoa og måtte betale deres saksomkostninger på 1,7 millioner. 1,7 millioner tilsvarer verdien av hele flokken, og dermed livsgrunnlaget, til en reindriftsfamilie.

Terminer all vindkraftutbygging! Nå!14.10.2020 05:30:00 CESTPressemelding

Motvind Norge ber i notat til Stortingets Energi- og miljøkomite om at behandlingen av Stortingsmeldingen utsettes til det foreligger en analyse av hva vi trenger av ny fornybar energi i framtida og av de alternative energikilder. Motvind Norge stiller også store spørsmål ved målsettingene og innholdet i meldingen. Vindkraftregimet som gjennomføres, bygd på sviktende beslutningsgrunnlag og med tvangsmidler, er til stor skade for natur, samfunn og miljø og har skapt stor mistillit til politikk og forvaltning som er til stor skade for landet. Motvind Norge appellerer derfor til de sentrale politiske tillitsvalgte om å ta dette på alvor.

KÅFJORD AP ØNSKER IKKE VINDMØLLEPARK I KÅFJORD2.10.2020 05:30:00 CESTPressemelding

Kåfjord Arbeiderparti har i medlemsmøte 1. oktober 2020, vedtatt å ikke støtte utredninger eller etablering av vindmøllepark i Kåfjord kommune. Kåfjord har en unik og flott natur som vi vil ta vare på. Vår natur er allerede under press fra tidligere utbygginger av vannkraft og kraftlinjer. Ytterligere naturinngrep vil redusere tilgangen på uberørt natur i vår kommune. Kåfjord kommune er i utgangspunktet en liten distriktskommune med knapt 1000 km2. Disse kvadratkilometerne ønsker vi å ta vare på for våre framtidige generasjoner. Kontakt: Britt M Pedersen (s.) Leder Kåfjord AP Mobil: 99 54 32 76 Bernt E I Lyngstad (s.) Nestleder Kåfjord AP Mobil: 48 15 95 95

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom