UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetUiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Morten Dæhlen ny leder for storsatsing ved Universitetet i Oslo

Del

Universitetsstyrets ansettelsesutvalg har ansatt Morten Dæhlen som senterleder for nytt forskningssenter ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Oslo: dScience – senter for data- og beregningsvitenskap.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet med å etablere og utvikle dScience. Samtidig som dette er en interessant lederjobb, ser jeg også frem til å arbeide tettere på viktige faglige problemstillinger, enn det jeg har gjort de siste årene. Jeg har også lært mye i jobben som dekan og instituttleder som jeg tar med meg inn i arbeidet med dScience, sier Dæhlen, som mener tiden er moden for at UiO og Norge hevder seg internasjonalt på fagområdet:

– Beregningsvitenskap  og «data science» har lenge vært en stor forskningsaktivitet ved Universitetet i Oslo. Veksten på disse områdene er fortsatt stor og behovet for å forstå og bruke data i forskningen, forvaltning og næringsutvikling øker kraftig.

Morten Dæhlen (61) er professor i informatikk innen numerisk analyse og geometrisk modellering. Dæhlen kommer fra åtte år i stillingen som dekan for Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet. Tidligere har Dæhlen vært instituttleder ved Institutt for informatikk og hatt lederjobber i SINTEF, Norges forskningsråd og Simula Research Laboratory AS. Han tiltrer som senterleder 1. januar 2021.

Påtroppende dekan Solveig Kristensen er fornøyd med ansettelsen i Universitetsstyret ansettelsesutvalg.
 
– Med Morten Dæhlen får dScience en erfaren leder med et stort internasjonalt og nasjonalt nettverk. Dæhlen har god faglig innsikt på området og en avgjørende tverrfaglig tilnærming. Han er dessuten en fremragende fagpolitisk og strategisk leder, som vi er sikker på vil innfri de ambisjonene Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet og UiO har for det nye forskningssenteret, sier Kristensen som sammen med 200 forskere fra mer enn 40 forskningsmiljøer, på tvers av institutter og fakulteter, har deltatt i planleggingen av dScience.

Om dScience
Det nye senteret etableres januar 2021 med formål å samle forskningsmiljøer for data science og beregningsorientert vitenskap på tvers av fagområder og institutter, for å styrke UiOs vitenskapelige posisjon og posisjonere Norge på den internasjonale arena innen fagområdet.

Gjennom grunnleggende langsiktig forskning i tett samarbeid med næringsliv og offentlig sektor skal senteret bidra til utdanning av morgendagens arbeidsstyrke og utvikling av det generelle kunnskapsgrunnlaget for å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser. Senteret skal skape nye arenaer for samhandling og utvikle samarbeid på tvers av fag og disipliner, og mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor.

dScience vil tilhøre Det matematisk- naturvitenskaplige fakultet og vil fra oppstarten være lokalisert med aktiviteter og lokaler ved Georg Morgenstiernes hus på Blindern og i Forskningsparken.

Nøkkelord

Kontakter

Eva Michelsen Ekroll, seniorrådgiver kommunikasjon
Tlf. 975 38 447, e.m.ekroll@mn.uio.no

Bilder

Lenker

Om UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Sem Sælands vei 24
0371 Oslo

22 85 56 00http://www.mn.uio.no/

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har ein lang og stolt tradisjon innan forsking og undervising i dei klassiske realfaglege disiplinane. Fakultetet si verksemd dekkjer også eit breitt spekter av tverrfagleg forsking og ligg i front i Europa på fleire område.

Følg våre forskingsnyheiter på Titan.uio.no, som også er på Facebook og Twitter, eller abonner på nyheitsbrevet.

Følg saker fra UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Tidlig og automatisk avdekking av sykdom hos fisk vant gull22.11.2020 19:00:13 CETPressemelding

Et studentlag fra Universitetet i Oslo har utviklet et system som skal gjenkjenne sykdom i fisk før sykdommen sprer seg og skaper ytterligere skade i fisken. De har deltatt i en internasjonal bioteknologikonkurranse, International Genetically Engineered Machine (iGEM). Studentlaget vant gull i konkurransen. Laget ble også nominert til pris for beste software i konkurransen. Dette er første gang for et lag fra Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom