Voksenåsen

Morgendagens svenske ledere i jødeutryddelsens fotspor

Del

Denne uken er nær 30 unge svenske ledere og opinionsdannere på en tre dagers minnereise i Norge. Reisen avsluttes i morgen, på dagen 80 år etter at 529 norske jøder ble deportert med skipet Donau fra Norge til Auschwitz

Som et ledd i sitt undervisningsarbeid for å øke kunnskapen om Holocaust i Norge blant svenske ungdommer arrangerer Voksenåsen denne uken en minnereise for et trettitall unge ledere og opinionsdannere fra svensk kultur- og næringsliv. Gruppen deltok torsdag på den offisielle 80-årsmarkeringen for deportasjonen av jødene i Oslo Rådhus og skal besøke en rekke av Holocausts minnesteder i Norge. På programmet står blant annet møter med tidsvitnene Sidsel Levin og Freddy Meholm, byvandringer med utgangspunkt i snublestener og en konsert med Susanna Wallumrød med tonesatte dikt av Gunvor Hofmo.

Med på minnereisen er neste generasjons beslutningstakere; unge mennesker som om 10 år kommer til å være med på å sette dagsorden i Sverige politisk, mediemessig og kulturelt. Blant deltagerne er artisten Kristofer Greczula, leder for Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) Lisa Nåbo og leder for Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) Noura Berrouba.

Holocaust skjedde her

- «Et menneske er ikke glemt før dets navn er glemt», sier tidligere direktør ved Jødisk Museum i Oslo, Sidsel Levin med henvisning til kunstneren Gunter Demnigs bruk av dette sitatet fra Talmud som overskrift for sitt europeiske Snublesten-prosjekt. Levin understreker snublesten-prosjektets betydning, særlig for de unge: - Det er nå lagt 757 minnestener rundt omkring i landet. Ved 80-årsmarkeringen for deportasjonen, er det fint at hver og en av de som aldri kom tilbake har fått navnet sitt nedfelt, der de hørte hjemme. Det kan gi de unge en bedre forståelse av at Holocaust skjedde her, ikke bare langt borte.

Faglig leder ved Jødisk Museum Mats Tangestuen, fremhever den norske Holocaust-historiens relevans for Sverige gjennom grenseflukten:

- 1. desember 1942 ble alle kvinner, barn og eldre fra skipet Donau myrdet i Auschwitz. Det er den dagen under krigen hvor det største antall nordmenn ble drept. Selv i Norge er svært få klar over hva datoen innebærer. De senere årene har det som skjedde med landets lille jødiske samfunn blitt en større del av historien om krigen i Norge. Historien til de som overlevde er nært knyttet til Sverige, da flukt over grensen ble redningen for de aller fleste av dem, sier Tangestuen.

Viktigere enn noensinne

Det svenske kronprinsparet var til stede da programsjef ved Voksenåsen Anna Florén tidligere i år ble tildelt det høythengende stipendet fra Micael Bindefelds stiftelse till Förintelsens minne for initiativet til etableringen av Hågkomstresor. Stipendet er et av Sveriges største og mest omtalte stipender.

- I stiftelsen tenker vi at nærheten til Norge gjør at historien kommer tettere på. Dagens svenske ungdommer har ofte liten eller ingen kunnskap om at Norge var okkupert under 2. verdenskrig, og at norske jøder ble deportert direkte til Auschwitz. Arbeidet som Voksenåsen utfører gjennom Hågkomstresor bidrar til at historiene fra 2. verdenskrig lever videre og er i dag viktigere enn noensinne, sier Micael Bindefeld.

- Vi på Voksenåsen er takknemlige for at vi har mulighet for å tilby denne reisen for framtidens svenske ledere, og for støtten som Micael Bindefelds stiftelse til minne om jødeutryddelsen har gitt vårt prosjekt, sier Anna Florén.

Om Minnereiser – Hågkomstresor

• Prosjektet Hågkomstresor tilbyr studiereiser om jødeutryddelsen i Norge for svenske skoleelever, studenter ved folkehøyskoler og lærerutdanning. Voksenåsen tar årlig imot rundt 500 svenske elever og studenter.

• Minnereisen for fremtidens svenske ledere gjennomføres 24. - 26. november. (Deltakerne på minnereisen samledes til en første introduksjon på den norske ambassaden i Stockholm 8. november.) Reisen avsluttes på dagen 80 år etter at 529 norske jøder ble deportert med skipet Donau fra Oslos havn og direkte til Auschwitz. Kun 9 av de deporterte med Donau overlevde.

• Hågkomstresor er et samarbeid med Forum för levande historia og Norges ambassade i Stockholm, i tett dialog med norske institusjoner og med økonomisk støtte fra de svenske Kultur- og utrikesdepartementene samt Svensk-norska samarbetsfonden.
Voksenåsens programsjef Anna Florén har vært med i utviklingen av prosjektet fra starten.

Om Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelse

Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen står bak stipendet som er en av Sveriges gjeveste og mest omtalte stipender. Initiativtaker Micael Bindefeld grunnla stiftelsen

og stipendet i 2014, som har blitt delt ut årlig siden 2015 på Holocausts minnedag 27. januar. Bindefeld hadde selv slektninger som ble myrdet under Holocaust. Stipendet deles ut til utvalgte personer eller virksomheter som evner å formidle kunnskap om Holocaust til et bredt svensk publikum.

Kontakter

Bilder

Om Voksenåsen

Voksenåsen
Voksenåsen
Ullveien 4
0791 Oslo

+47 22 81 15 00https://voksenaasen.no/

Voksenåsen i Oslo er Norges nasjonalgave til Sverige som takk for den humanitære hjelpen under andre verdenskrig. Eiendommen ble overlevert av Einar Gerhardsen i 1955. Allerede fra begynnelsen skulle Voksenåsen være et sted til minne om historien, til gagn for fremtiden. Og i den ånden drives fortsatt virksomheten.