Innovasjon Norge

Møre og Romsdal trenger flere bedrifter som vokser

Del

De fleste bedrifter i Møre og Romsdal forblir små eller mellomstore. Andelen vekstselskaper i fylket er under ti prosent, viser tall som ble presentert på Innovasjonstalen i Ålesund i dag.

Helge Gjerde, direktør i Innovasjon Norge Møre og Romsdal. Foto: Innovasjon Norge
Helge Gjerde, direktør i Innovasjon Norge Møre og Romsdal. Foto: Innovasjon Norge

I Møre og Romsdal etablerers det rundt 2 200 nye virksomheter i året, men 70 prosent av dem overlever ikke sine første fem leveår og få vokser seg store.

- Det er ikke nok med entreprenørskap. Vi må stimulere til at flere bedrifter vokser seg større innenfor et bredt spekter av næringer, sier Helge Gjerde, direktør i Innovasjon Norge Møre og Romsdal.

Andelen høyvekstselskaper halvert

Rapporten som Menon Economics har utarbeidet på vegne av Innovasjon Norge tar for seg vekstbedrifter i hele Norge, og hva som kjennetegner selskaper som vokser mest. Tallene viser at andelen høyvekstbedrifter er mer enn halvert i Møre og Romsdal over en tiårsperiode. I 2007 var andelen høyvekstbedrifter 20,6 prosent, mens den sank til 8,3 prosent i 2017.

En høyvekstbedrift er i rapporten definert som et selskap med minst ti ansatte ved første observasjonsår, og som deretter har mer enn 20 prosent årlig vekst de tre påfølgende årene.

Selv om Møre og Romsdal har de tradisjonelle vekstnæringene som for eksempel fiske og oppdrett, er det likevel blant fylkene med lavest andel høyvekstbedrifter i 2017. Oslo hadde den høyeste andelen med 13,5 prosent, mens Rogaland lå lavest med 6,4 prosent. Tallene viser at oljefylkene har størst nedgang i tiårsperioden.

- Vi må bygge på erfaring, teknologi og kunnskap fra blant annet olje og gass, fiskeri og maritim næring til å utvikle nye løsninger innenfor disse områdene, men også innenfor nye næringer. Det fremtidige næringslivet bør være grønt, digitalt, internasjonalt og bærekraftig, understreker Gjerde.

Vokse ut i verden

Med 62 000 nye bedrifter hvert år har Norge langt flere gründere enn våre naboland. Men ettersom inntektene fra olje- og gassnæringen avtar, trenger Norge flere bedrifter som kan bidra med lønnsomme arbeidsplasser, og som har størrelsen til å kunne konkurrere på det internasjonale markedet.

For å bygge en bedre kultur for vekst må det offentlige også bidra. Innovasjonstalen er Innovasjon Norge sin årlige tale med anbefalinger til regjeringen om hvordan vi kan oppnå en best mulig innovasjons- og næringspolitikk. Innovasjon Norge peker på fire forhold som er avgjørende for at bedrifter vokser: kunde, kapital, kompetanse og kultur.

Kontaktinformasjon:

Helge Gjerde, direktør for Innovasjon Norge Møre og Romsdal

901 05 691 / helge.gjerde@innovasjonnorge.no

Nøkkelord

Bilder

Helge Gjerde, direktør i Innovasjon Norge Møre og Romsdal. Foto: Innovasjon Norge
Helge Gjerde, direktør i Innovasjon Norge Møre og Romsdal. Foto: Innovasjon Norge
Last ned bilde
Helge Gjerde, direktør i Innovasjon Norge Møre og Romsdal. Foto: Innovasjon Norge
Helge Gjerde, direktør i Innovasjon Norge Møre og Romsdal. Foto: Innovasjon Norge
Last ned bilde
Helge Gjerde, direktør i Innovasjon Norge Møre og Romsdal. Foto: Innovasjon Norge
Helge Gjerde, direktør i Innovasjon Norge Møre og Romsdal. Foto: Innovasjon Norge
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom