Senter for IKT i utdanningen

Monitor-undersøkelsen 2016: Knuser myten om elevers IKT-kompetanse

Del

Lærerne har bedre IKT-kompetanse enn elevene, i følge en undersøkelse av den digitale tilstanden i norsk skole.

VIDEO: Hovedfunn fra undersøkelsen Monitor skole 2016

I alle andre fag ville det vært en selvfølgelighet at det er lærerne som besitter den faglige kompetansen. Med dagens teknologivante barn og unge er kanskje ikke dét styrkeforholdet like selvsagt når det kommer til digital kunnskap.

Men Monitor-undersøkelsen fastslår at lærere har bedre digital kompetanse enn elevene, og – ikke minst – at de har større samsvar mellom egenvurderte ferdigheter og skår på testen i undersøkelsen.

Senter for IKT i utdanningen står bak undersøkelsen blant 7. klassinger over hele landet. Undersøkelsen ble i år gjennomført for sjuende gang.

Gjennom Monitor måles digital kompetanse, skolenes tilgang til digitalt utstyr, elevers og læreres holdninger til og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og skoleleders prioriteringer knyttet til digitalisering.

Ca. 70 prosent av lærerne klarte testen i undersøkelsen, omtrent like stor andel som på forhånd trodde at de ville løse oppgavene.

Elevene mangler imidlertid ikke tro på egne IKT-ferdigheter. Mens tre av fire mente seg i stand til å utføre de fem aktivitetene i selvrapporten, var skåren på selve testen under 50 prosent. Alle spørsmålene er knyttet til relevante kompetansemål for elever på 7. trinn.

Samlet sett dokumenterer Monitor-undersøkelsen at IKT brukes bredere, i flere fag og mer faglig integrert enn tidligere i norsk skole.

– Barna bruker mer IKT enn før, men likevel er det 75 prosent av 7. klassingene som bruker IKT sjeldnere enn tre timer i uken. Det er derfor vanskelig å si at skolen vår er heldigitalisert ennå, sier Trond Ingebretsen, direktør ved Senter for IKT I utdanningen.

Monitor skole 2016 er den sjuende utgaven av undersøkelsen om skolens digitale tilstand. Årets Monitor skole er begrenset til 7. trinn, med spesiell vekt på skolers digitale modenhet og bruk av digital teknologi i matematikkfaget.

Monitor viser en tydeligere økning i bruk av datamaskin fra 2013 til 2016 på 7. trinn enn det som har vært tendensen tidligere. Men omfanget på 7. trinn i 2016 fortsatt er lavere enn på 9. trinn i 2013, og også lavere enn bruken elever i VG2 rapporterte i 2003.


Noen av hovedfunnene i rapporten:

  • Det er en 60 prosent økning blant elever som benytter IKT i 4 timer eller mer pr uke. Lærenes rapport om bruk av IKT i undervisningen følger samme mønster, nær 70 prosent av lærerne rapporterer om daglig eller ukentlig bruk.
  • I undersøkelsen av digital modenhet er utstyrsområdet feltet med klart størst spredning mellom skolene. IKT-situasjonen i skolene har vært et ildsjeldrevet område, men vi ser nå er større grad av forankring og systematikk.
  • Vi registerer en vekst i bruk i alle fag, med språkfagene i spissen. Norsk er faget hvor digitale verktøy brukes klart mest.
  • Digitale verktøy brukes minst i matte og naturfag, men vi opplever en vekst også i disse fagene. I matte har vi fått noen fagspesifikke verktøy som har bidrar til denne veksten. Samtidig fastslår forskerne at IKT har en læringsmessig effekt i naturfag.
  • Over 30 prosent av lærerne rapporterer at de har blitt trakassert eller mobbet av sine elever på internett. Seks prosent sier at dette har hendt «noen ganger».
  • Rapporten viser også at lærere har bedre digital kompetanse enn elevene, ikke minst at de har større samsvar mellom egenvurderte ferdigheter og skår på testen i Monitor-undersøkelsen. Mens tre av fire elever mente de behersket alle de fem oppgavene i testen, var skåren like under 50 prosent.

VIDEO: Filmer fra fagseminar om årets Monitor-undersøkelse finner du her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen
Senter for IKT i utdanningen
Postboks 530
9256 Tromsø

854 19 000http://www.iktsenteret.no

OM UNDERSØKELSEN:

Monitor gjennomføres for å få indikasjoner på skolens digitale tilstand, hvor vi undersøker digital kompetanse, skolenes tilgang til digitalt utstyr, elevers og læreres holdninger til og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og skoleleders prioriteringer knyttet til digitalisering. Respondentene i årets undersøkelse har vært et landsdekkende utvalg av lærere, skoleledere og elever på 7. trinn. Datainnsamlingen er nettbasert, gjennomført av researchselskapet Ipsos.

 

Følg saker fra Senter for IKT i utdanningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Senter for IKT i utdanningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Senter for IKT i utdanningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom