Det Norske Travselskap

Moms på premiepenger i travløp

Del

Agder Lagmannsrett avsa dom 23. april i saken mellom Åsbjørn Tengsareid og Skatt Sør. Lagmannsretten tilsidesetter Sandefjord Tingretts dom og medfører at trenere og kusker må betale merverdiavgift av premie- og oppsittpenger.

Åsbjørn Tengsareid må betale moms av premiepenger på travbanen. (Foto: hesteguiden.com)
Åsbjørn Tengsareid må betale moms av premiepenger på travbanen. (Foto: hesteguiden.com)

Det Norske Travselskap er grunnleggende uenig i dommen, som er et alvorlig anslag mot hestesportens framtid hvis den blir stående. Dommen vil skade økonomien til trenere, kusker og eiere og ytterligere svekke det økonomiske grunnlag for norsk hestenæring som utgjør 16 500 årsverk. Dette kan ikke norsk hestesport leve med, og vi forventer at de politiske myndigheter griper inn hvis dommen blir stående, sier styreleder Knut Weum i DNT (Det Norske Travselskap).

Domspremissene er så ensidig bygd på statens fortolkninger og tar ikke hensyn til innholdet i våre lover og regler som er grunnlaget for all aktivitet på våre baner. Premie- og oppsittpenger i hestesporten underlagt DNT har aldri tidligere blitt tolket inn under MVA- regimet. Etter DNT sin oppfatning burde dette danne presedens for næringen slik det fremkommer i retningslinjer i skattedirektoratets manual for bransjen i 2012.

Statens fortolkning av regelverket har vært den samme siden 2000 tallet og mer enn 25 bokettersyn er foretatt uten merknader. Senest gjentatt i prop.1. LS  2014, ingen MVA på premiepenger. Staten opptrer nå uventet og uforutsigbart i denne sammenheng. Det er til stor skade for bransjen og usikkerhet for 16 500 årsverk spredt over hele landet. Bransjen er en av de mest distriktsvennlige næringene i dette landet.

Retten støtter statens fortolkning der Det Norske Travselskap er en tjenesteformidler mellom eier og kusk. Sannheten er at hestesporten har egne lover og regler for all aktivitet i DNTs regi. Når hesten er starterklært i henhold til DNTs regelverk er alle rettigheter overført til DNT til løpet er gjennomført. Dette er det som er kontrakten, og ikke som retten slår fast som hovedbegrunnelse – en kontrakt mellom hesteeier og kusk.

Lagmannsretten godkjenner skatteetatens krav om inndragning av MVA på premier og oppsitt med tilbakevirkende kraft fra 2014 og disse beløpene er:

Totalt utbetalt oppsitt penger i perioden                       kr. 35.632.300

Totalt utbetalt premiebeløp i perioden                          kr. 73.445.947

Når mer enn 80% av trenerne driver sin virksomhet som personlige selskaper så er det lett å forstå at etterskuddsvis inndragning av kr.21.815.649 i denne gruppen der de fleste er lavtlønnede så nærmer vi oss fort en konkursbølge med de tragedier som følger.

Prosessfullmektigene har etter en foreløpig vurdering av dommen anbefalt at saken ankes til Høyesterett. Styret i DNT vil treffe sin beslutning så raskt som mulig.

Dersom dommen blir rettskraftig vil det ha tragiske konsekvenser både for involverte aktører være «drepende» for hestesporten.

Kontakter

Knut Weum, styreleder - tlf. 916 44 639
Svein Morten Buer, generalsekretær - tlf. 900 35 395
Adv. Per Oskar Tobiassen (DNT) - tlf. 982 06 269
Adv. Rune H. Eriksen (Åsbjørn Tengsareid) - tlf. 901 06 817

Bilder

Åsbjørn Tengsareid må betale moms av premiepenger på travbanen. (Foto: hesteguiden.com)
Åsbjørn Tengsareid må betale moms av premiepenger på travbanen. (Foto: hesteguiden.com)
Last ned bilde

Om Det Norske Travselskap

Det Norske Travselskap
Det Norske Travselskap
Refstadveien 27
0589 Oslo

22 95 60 00http://www.travsport.no

Det Norske Travselskap (DNT) er en medlemsorganisasjon som består av 12 travforbund og 175 travlag. DNT organiserer virksomheten innen sporten gitt av det politisk valgte styret. På nasjonalt nivå er travsporten underlagt Landbruks- og matdepartementet.

Følg saker fra Det Norske Travselskap

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Det Norske Travselskap på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Det Norske Travselskap

10 års utelukkelse og 0,5 mill. kr i bot for Fabrice Souloy29.11.2017 13:15:00 CETPressemelding

Det Norske Travselskaps Appellkomité har behandlet den franske travtreneren Fabrice Souloys anke av DNTs Domskomités avgjørelse 20. juni 2017. I domskomitéen ble Fabrice Souloy kjent skyldig i forsettlig overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) bokstav a, ved at dopingprøver av hestene Your Highness, Un Mec d’Heripre, Lionel og Timone Ek etter løp på Bjerke Travbane 12. juni 2016 viste koboltinnhold langt over de fastsatte grenseverdiene. Souloy ble av Domskomitéen, i samsvar med Dopingreglementets § 11, ilagt utelukkelser for et tidsrom på 15 år, samt en bot på 500 000 kr. DNTs Appellkomité har stadfestet Domskomitéens kjennelse, med den endring at utelukkelsesperioden settes til 10 år, regnet fra 12. september 2016.

Kjennelse i Det Norske Travselskaps Appellkomité i saken mot travtrener Fabrice Souloy28.11.2017 21:55:29 CETPresseinvitasjon

Den franske travtreneren Fabrice Souloy påanket til Appellkomitéen den kjennelsen Det Norske Travselskaps Domskomité avsa 20. juni 2017, der Souloy ble funnet skyldig i forsettelig overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) bokstav a, og ble ilagt utelukkelser i samsvar med dopingreglementets § 11 for et tidsrom på 15 år, samt en bot på 500 000 kr. Den muntlige ankeforhandling for Apellkomitéen ble avholdt 8. og 9. november. Onsdag 29. november blir kjennelsen fra Appellkomitéen offentliggjort kl. 13:15 i Hestesportens Hus på Bjerke Travbane.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom