Møller Mobility Group

Møller Mobility Group med rekordresultat i 2020

Del

Møller Mobility Group leverer tidenes beste resultat i 2020 tross en utfordrende vår med stengte fabrikker, omfattende smitteverntiltak og redusert nybilsalg. Resultatet var på 1665 millioner før skatt, opp 634 millioner fra 2019. Hele 69 prosent av konsernets personbilsalg var elektrisk i 2020, noe som befester konsernets ledende rolle i elektrifiseringen av den norske bilparken.

Konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group.
Konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group.

- Vi er svært godt fornøyde med å skape så gode resultater. 2020 var som en berg- og dalbane hvor vi virkelig ble satt på prøve. Etter en turbulent vår med stengte fabrikker og redusert nybilsalg, har utviklingen vært god i den norske og svenske virksomheten. Audi e-tron ble den mest solgte personbilen i Norge i 2020, og lanseringen av ID.3 førte til at Volkswagen ble største personbilmerke i Norge for ellevte året på rad. Det viser at vår virksomhet bidrar betydelig til det grønne skiftet. Og ikke minst fikk Møller Bil anerkjennelse for å være best på kundeservice i 2020. Folka våre har gjort en formidabel innsats for å holde hjulene i gang med godt smittevern, og det er svært hyggelig at det blir verdsatt at vi klarer å ivareta kundene i en krevende tid, sier konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group.

Markedsandelen for personbilmarkedet var på 26,7 prosent, opp fra 23,7 prosent foregående år, mens omsetningen var på rekordhøye 33 milliarder kroner, mot 30,6 milliarder kroner i 2019. Omsetningsutviklingen har vært god i den norske og svenske delen av virksomheten gjennom andre halvår, mens utviklingen har vært svakere i Baltikum.

Investeringer i digitale løsninger og framtidens mobilitet
Kontantstrøm fra investeringsaktivitet utgjorde 303 millioner kroner i 2020 mot 312 millioner kroner i 2019. Investeringene har primært gått til mindre oppgraderinger på forhandleranlegg og kontorbygg, digitale løsninger, samt oppkjøp av en svensk Porscheforhandler og en eierandel i Mitt Dekkhotell.

Finansieringsstrukturen i Møller Mobility Group er noe endret. I desember 2020 etablerte konsernet et nytt obligasjonslån på 300 millioner kroner med forfall i desember 2023. Dette kommer i tillegg til obligasjonslånet på 400 millioner kroner som forfaller i mars 2022. Konsernet har også et syndikatlån på én milliard kroner som forfaller i mars 2022, samt tre ettårige låneavtaler på totalt 1,1 milliarder kroner som forfaller i perioden mars-juni 2021. Syndikatlånet og de tre ettårige låneavtalene er rammeavtaler med fleksible trekk for å finansiere løpende svingninger i arbeidskapitalen. Likviditeten og finansieringssituasjonen er meget god.

For å optimalisere egenkapitalen gjennom året, deler Møller Mobility Group normalt sett ut utbytte hvert tertial. Grunnet usikkerhet i forbindelse med COVID-krisen ble det ikke avsatt utbytte per 1. tertial 2020, men det ble avsatt et utbytte på 300 millioner kroner per 2. tertial. Per 3. tertial er det avsatt for utbytte og konsernbidrag på ytterligere 700 millioner kroner. Egenkapitalandelen er på 40,4%.

- Selskapet har en meget sterk finansiell posisjon. Det gjør at vi kan ta tak i muligheter, investere for fremtiden og styrke vår posisjon både ved å forbedre dagens og skape morgendagens mobilitetsløsninger, sier Hellman.

Sterkt i Norge
Nybilsalget i Norge drives av el-bilporteføljen og var sterkt mot slutten av 2020. Totalmarkedet for personbiler endte på 141 412 biler for hele året, kun 0,7 prosent lavere enn 2019. Totalt ble det registrert 46 098 biler for konsernets merker i Norge, en økning på 3,9 prosent fra 44 352 biler i 2019. I Sverige ble det solgt 292 024 personbiler i 2020, hvilket er en nedgang på 18 prosent. I Baltikum ble totalmarkedet redusert med 21 prosent til 81 816 registrerte biler. Markedsandelene for konsernets merker økte i Sverige, mens det er en nedgang i Baltikum. Omsetningen fra salg av brukte biler samt fra servicemarkedet har økt totalt sett i forhold til fjoråret, drevet av et sterkt marked i Norge. I både Sverige og Baltikum var det samlet sett en stabil utvikling i bruktbilssalget og noe nedgang i servicemarkedet i forhold til 2019.

Økt salg av el-biler og reduserte kostnader
I Norge leverte importøren Harald A. Møller et resultat før skatt på 730 millioner kroner mot 869 millioner i 2019. Nedgangen skyldes primært noe svekkede marginer på nye biler. På den positive siden, sikret Audi e-tron god omsetningsutvikling for Audi, mens Volkswagen opprettholdt omsetningsnivået med god drahjelp fra e-Golf og ID.3. ŠKODA holdt også omsetningsnivået oppe med godt salg av ladbare Citigo-e og Superb. VW Nyttekjøretøy opplevde derimot en tilbakegang. Den norske importvirksomheten har dessuten gjennomført en rekke kostnadsgrep i 2020, særlig på personal- og markedsføringssiden.

I Baltikum var våren meget krevende med et omsetningsfall opp mot 80 prosent i enkelte deler av virksomheten. Resultatet før skatt var på 78 millioner kroner mot 147 millioner kroner i 2019. Resultatet for importvirksomheten ble 49 millioner kroner mot 94 millioner kroner i 2019 grunnet et omsetningsfall på 29 prosent som bare delvis er kompensert av lavere kostnader. Også i forhandlervirksomheten i Baltikum er det gjort massive kostnadsreduksjoner, men med et omsetningsfall på 24 prosent, ble resultatet 29 millioner kroner mot 54 millioner kroner i 2019.

Bilforhandlerne i Møller Biloppnådde samlet sett et rekordsterkt resultat før skatt på 886 millioner kroner mot 211 millioner kroner i 2019. Møller Bil klarte i stor grad å opprettholde bilomsetningen gjennom våren og sommeren takket være god tilgang på lagerbiler, og dette, sammen med et meget godt bruktbilssalg og økt omsetning i servicemarkedet, driver resultatfremgangen. Omsetningen er totalt 13 prosent høyere enn i fjor, og bruttofortjenesten er styrket i samtlige segment. Den sterke utviklingen i bruktbilmarkedet gjennom 2020 har ført til oppløsning av deler av de avsetninger som ble gjort i 2019 knyttet til gjenkjøpsporteføljen. Det ble gjort kraftige kostnadsgrep i 2020, spesielt knyttet til personalkostnader, men omsetningsøkningen og økte garanti- og husleiekostnader gjør at totale kostnader er noe over fjoråret.

Volkswagen Møller Bilfinans fikk et resultat før skatt på rekordhøye 372 millioner kroner. Dette er en forbedring på 62 millioner kroner fra 2019. Konsernets andel på 49 prosent etter skatt utgjorde 142 millioner kroner. Betydelig høyere rentenetto bidrar positivt, drevet av økt rentemargin og litt høyere forvaltningskapital. Høyere salg har gitt høyere inntekter fra etableringsgebyr og forsikring. Driftskostnadene har økt noe og det er også noe økte tapsavsetninger.

Ledende rolle i elektrifisering av bilparken
Møller Mobility Group er Nordens største bilkonsern og har en klar ambisjon om ytterligere å styrke sin posisjon som en ledende aktør innenfor mobilitet i årene fremover. Konsernet forventer en positiv utvikling i 2021, ikke minst når det gjelder salg av elektriske biler. Hele 69 prosent av salget av konsernets personbilmerker i Norge var elektrisk i 2020, og konsernet anslår en andel på om lag 85 prosent i 2021.

- Møller Mobility Group har en ledende rolle i det grønne skiftet i Norge gjennom elektrifiseringen av den norske bilparken. Vi skal fortsette å være en aktiv pådriver for at en stadig større andel av den nordiske bilparken blir utslippsfri, sier Petter Hellman.

Kontakter

Bilder

Konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group.
Konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group.
Last ned bilde

Om Møller Mobility Group

Møller Mobility Group
Møller Mobility Group
Frysjaveien 31b
0609 Oslo

240 33 300http://www.moller.no

Følg saker fra Møller Mobility Group

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Møller Mobility Group på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Møller Mobility Group

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom