Møller Mobility Group

Møller Mobility Group leverer tidenes beste resultat for første tertial

Del

Møller Mobility Group legger bak seg det beste resultatet for første tertial noensinne, med solid resultatforbedring på samtlige forretningsområder. Resultat før skatt var på 627 millioner kroner, tilsvarende en økning på 51 prosent fra samme periode i fjor.

- Møller Mobility Group har en sterk finansiell posisjon, en solid ordrebank, og en modellportefølje som har truffet markedene godt i 2021, og er dermed i en god posisjon til å legge en langsiktig strategi til grunn for videre utvikling, sier konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group.
- Møller Mobility Group har en sterk finansiell posisjon, en solid ordrebank, og en modellportefølje som har truffet markedene godt i 2021, og er dermed i en god posisjon til å legge en langsiktig strategi til grunn for videre utvikling, sier konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group.

Fremgangen er drevet av god omsetningsutvikling og effektivitet innen servicemarkedet og bruktbilmarkedet. Konsernet salg av nye biler i Norge er vesentlig sterkere hittil i 2021 enn i 2020, grunnet Covid-19-effektene i fjor samt lansering av nye elektriske modeller.

- Etter et turbulent fjorår med stengte fabrikker og stor usikkerhet, er det godt å se at aktivitetsnivået fortsetter å ta seg opp. Utviklingen hittil i år preges av god fremgang i service- og bruktbilmarkedet. Antall utleverte nye biler i Norge er foreløpig relativt moderat, men kontraktsinngangen for nye biler er imidlertid vesentlig sterkere i 2021 enn i 2020. Dette er drevet av lanseringene av nye elektriske modeller som Volkswagen ID.4, Škoda ENYAQ og Audi Q4 e-tron. Samtlige modeller har fått god mottakelse i markedet, og Møller Mobility Group har en tydelig ambisjon om fortsatt å være drivende i elektrifisering av bilparken i våre markeder, sier konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group.       

I Norge hadde konsernet god omsetningsvekst i servicemarkedet, mens det var noe svakere utvikling i Sverige og Baltikum. Bruktbilmarkedet var også sterkt i Norge og i Baltikum, men noe svakere i Sverige sammenlignet med tilsvarende periode i 2020. Samlet omsetning for konsernet endte på 11,1 milliarder kroner i første tertial 2021, mot 10,9 milliarder kroner i samme periode i 2020.

Satsing på bilholdstjenester
Møller Mobility Group har kjøpt 50 prosent av aksjene i den norske bilvaskkjeden LaserWash, som importerer en børsteløs vasketeknologi og driver 13 bilvaskanlegg i østlandsområdet. Oppkjøpet er en del av en større satsing på bilholdstjenester. For å samle kraft rundt satsingen har konsernet etablert det nye forretningsområdet Møller Mobility Services, som omfatter konsernets eierskap i tjenesteleverandører utenom bilforhandlere. Konsernets eierandeler i Volkswagen Møller Bilfinans, HYRE, Mitt Dekkhotell, samt LaserWash, inngår i det nye forretningsområdet.

Sterk finansiell posisjon
Likviditeten og finansieringssituasjonen er meget god i Møller Mobility Group. Finansieringsstrukturen er ytterligere styrket i første tertial gjennom etableringen av et nytt obligasjonslån på 600 millioner kroner med forfall i mars 2026. Dette kommer i tillegg til obligasjonslånet på 400 millioner kroner som forfaller i mars 2022, samt obligasjonslånet på 300 millioner kroner med forfall i desember 2023. Konsernet har også et syndikatlån på 1 milliard kroner som forfaller i mars 2022, samt en ettårig låneavtale på 300 millioner kroner som forfaller i juni 2021. Syndikatlånet og den ettårige låneavtalen er rammeavtaler med fleksible trekk for å finansiere løpende svingninger i arbeidskapitalen.

For å optimalisere egenkapitalen gjennom året, deler Møller Mobility Group normalt sett ut utbytte hvert tertial, og ved utgangen av første tertial 2021 er det avsatt et utbytte på 100 millioner kroner. Egenkapitalandelen er 40,3 prosent.

- Møller Mobility Group har en sterk finansiell posisjon, en solid ordrebank, og en modellportefølje som har truffet markedene godt i 2021, og er dermed i en god posisjon til å legge en langsiktig strategi til grunn for videre utvikling, sier Hellman.

Resultatfremgang i samtlige forretningsområder

Den norske bilimportøren Harald A. Møller (Bilimport Norge) leverte et resultat før skatt på 297 millioner kroner mot 277 millioner kroner i 2020. Fremgangen er drevet av kraftig økt omsetning fra Volkswagen og Škoda som følge av lanseringene av henholdsvis ID.4 og Enyaq. Omsetning av deler og tilbehør økte med 13 prosent. Totalt sett økte omsetningen med 1,7 prosent fra samme periode i 2020. Bruttoforjentesten er samlet sett noe styrket, mens kostnadene har økt sammenlignet med første tertial 2020, primært drevet av økte garantikostnader.

Bilforhandlerne i Norge og Sverige (Møller Bil) oppnådde samlet sett et resultat før skatt på 349 millioner kroner mot 187 millioner kroner i samme periode i 2020. Antall utleverte biler i Norge var lavere enn i fjor, mens bruktbilsomsetningen var opp 8 prosent og servicemarkedsomsetningen økte med 14 prosent. I Sverige økte total omsetning med 14 prosent, i hovedsak drevet av økt nybilsalg. Samlet sett er omsetningen for Møller Bil 0,5 prosent lavere enn i fjor, mens bruttofortjenesten er styrket, spesielt knyttet til brukte biler og servicemarkedet. Totale kostnader er noe høyere enn i fjor.

I Baltikum (Bilimport og bilforhandlere i Baltikum) oppnådde konsernet et resultat før skatt på 47 millioner kroner mot 14 millioner kroner i tilsvarende periode i 2020. Etter et krevende år 2020 med tidvis omsetningsfall opp mot 80 prosent i enkelte deler av virksomheten, har markedene begynt å bedre seg. Resultat for importvirksomheten ble 21 millioner kroner mot 11 millioner kroner i 2020, og resultatet fra forhandlervirksomheten ble 27 millioner kroner mot 4 millioner kroner i 2020. Resultatforbedringen i begge virksomhetene er i hovedsak drevet av god omsetningsøkning og lavere kostnader.

Møller Mobility Services (MMS) rapporteres fra 2021 som et nytt forretningsområde, og inkluderer konsernets eierandeler i tjenesteleverandører utenom bilforhandlere (Volkswagen Møller Bilfinans, HYRE, Mitt Dekkhotell og LaserWash). MMS oppnådde et resultat før skatt på 43 millioner kroner i første tertial 2021, mot 47 millioner kroner i samme periode i 2020.

Ledende rolle i elektrifisering av bilparken
Møller Mobility Group er Nordens største bilkonsern og har en klar ambisjon om ytterligere å styrke sin posisjon som en ledende aktør innenfor mobilitet i årene fremover, og spesielt knyttet til elektrifiseringen av bransjen. Hele 70 prosent av salget av konsernets personbilmerker i Norge var elektrisk i første tertial 2021, og konsernet anslår at denne andelen vil øke gjennom 2021.

- Rammebetingelsene for elektriske biler i Norge og EU er viktige premisser for Møller Mobility Group. Konsernet forventer at EUs utslippsmål fortsatt vil føre til økt produksjon av elektriske biler. Dagens avgiftssystem i Norge bidrar positivt til markedsveksten for nye og brukte elektriske biler. Vi skal fortsette å være en aktiv pådriver for at en stadig større andel av bilparken blir utslippsfri, sier Petter Hellman.

Kontakter

Bilder

- Møller Mobility Group har en sterk finansiell posisjon, en solid ordrebank, og en modellportefølje som har truffet markedene godt i 2021, og er dermed i en god posisjon til å legge en langsiktig strategi til grunn for videre utvikling, sier konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group.
- Møller Mobility Group har en sterk finansiell posisjon, en solid ordrebank, og en modellportefølje som har truffet markedene godt i 2021, og er dermed i en god posisjon til å legge en langsiktig strategi til grunn for videre utvikling, sier konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Møller Mobility Group

Møller Mobility Group
Møller Mobility Group
Frysjaveien 31b
0609 Oslo

240 33 300http://www.moller.no

Følg pressemeldinger fra Møller Mobility Group

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Møller Mobility Group på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Møller Mobility Group

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom