Møller Mobility Group

Møller Mobility Group blant de første i bransjen med bærekraftlenket lån - inkluderer bærekraftmål i en eksisterende låneavtale på 2 milliarder

Del

- Ambisiøse planer krever fornuftig finansiering, sier CEO Petter Hellman.

MMG har i dag inngått en avtale som implementerer tre bærekraftmål i det eksisterende lånet på 2 milliarder kroner. Bærekraftmålene er knyttet til klimagassutslipp, utslippsintensitet og sosial inkludering gjennom Møller Medvind.

-Når vi nå bygger bærekraftmål inn i finansieringen, knytter vi vår bærekraftstrategi enda tettere sammen med virksomheten. Jeg er fornøyd med at vi tar enda et skritt videre for å nå våre ambisiøse mål, sier CEO i Møller Mobility Group, Petter Hellman.

- Bærekraft er helt sentralt for å bygge en god og lønnsom virksomhet, og vi vil fortsette å jobbe for en mer bærekraftig bilbransje, understreker Hellman.

SEB har vært bærekraftkoordinator for avtalen.

- Lånet er et såkalt bærekraftlenket lån, og forskjellen på det og tradisjonelle grønne lån er at sistnevnte har øremerkede prosjekter som pengene skal brukes på, mens dette lånet er knyttet opp til selskapets langsiktige mål og bærekraftstrategi. Grønne lån er blitt svært vanlig, mens disse bærekraftlenkede lånene er det færre som gjør, og de er ment som insentiv for selskaper med ambisiøse mål innen bærekraft, forklarer Ola Marius Bergseng i SEB.

___

Dette er målene knyttet til låneavtalen
KPI 1
Utslippsmål i tråd med Paris-avtalen, og anbefalingene til SBTI (Science Based Targets): MMG skal redusere scope 1 & 2 utslipp med minimum 7 prosent årlig. Målet er en reduksjon på 44 prosent innen 2027, målt mot basisår 2019.

KPI 2
Redusere karbonintensiteten for scope 3-utslipp (utslipp per solgte bil) med 30 prosent innen 2027, målt mot 2019. Elektrifisering av bilparken er et sentralt bærekrafttema i MMG, og 2027-målet er basert på eksisterende salgsprognoser.

KPI3
Mangfold og likestilling er høyt på agendaen i Møller Mobility Group. Gjennom Møller Medvind-initiativet, forplikter vi oss til å tilby yrkesopplæring og 35 faste, heltidsstillinger for marginaliserte grupper som står utenfor arbeidsstyrken. Målet vårt er å rekruttere og utvikle minst 10 ansatte per år. Les mer.

 

Kontakter

Bilder

Om Møller Mobility Group

Møller Mobility Group
Møller Mobility Group
Frysjaveien 31b
0609 Oslo

240 33 300http://www.moller.no

Følg pressemeldinger fra Møller Mobility Group

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Møller Mobility Group på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Møller Mobility Group

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom