Energi Norge

Mister milliardinntekter fra fornybar energi

Del

Staten og kommunene må regne med at over én tredel av inntektene fra fornybarnæringen forsvinner i år, grunnet koronakrisen. Nå er det riktig tidspunkt for å legge til rette for økte investeringer og flere arbeidsplasser i vannkraften, mener Energi Norge.

Åsmulfoss kraftverk, Trøndelag. Foto: NTE
Åsmulfoss kraftverk, Trøndelag. Foto: NTE

Fornybarnæringen (kraftproduksjon, nett og strømsalg) har hatt rekordhøy verdiskaping de siste par årene. Bare olje og gass leverer større omsetning per ansatt, viser tall fra Fornybarometeret som presenteres tirsdag.

I fjor hadde offentlig sektor rundt 67 milliarder kroner i direkte inntekter fra fornybarselskapene, gjennom skatt og utbytte. Nå må staten og kommunene regne med et inntektsfall på 24 milliarder i år, og over 14 milliarder neste år, ifølge beregninger Vista Analyse har utført for Energi Norge.

– Omregnet i velferdsytelser tilsvarer inntektstapet 214.000 elevplasser i grunnskolen eller 27.000 sykehjemsplasser. Dette er alvorlig for mange kommuner, ved siden av tapte skatteinntekter fra øvrig næringsliv og økte kostnader, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Rekordlave strømpriser

Omsetningstapet for fornybarselskapene er ventet å komme opp i 46 milliarder kroner samlet for 2020 og 2021. Årsaken er at mye av næringsvirksomheten i Europa er stengt ned, som fører til lavere etterspørsel etter kraft. Samtidig har tilbudet av rimelig gasskraft økt, noe som presser prisene ned. Her hjemme har en mild vinter og mye nedbør til kraftmagasinene bidratt til ekstra lave strømpriser.

Energi Norge mener regjeringen nå bør legge til rette for økte investeringer i fornybar energi, som både på kort og lengre sikt vil bidra til aktivitet i økonomien.

– Det kan kanskje virke som et paradoks å satse på fornybar energi når kraftprisene er så lave. Men mange av vannkraftverkene våre er over 50 år gamle og trenger uansett modernisering. Etter koronakrisen må vi være forberedt på at behovet for kraft øker, etter hvert som elektrifiseringen av samfunnet fortsetter, forklarer Kroepelien.

Gir jobb til 12 000 årsverk

Energi Norge har foreslått enkle grep for regjeringen som vil fremskynde investeringer for 10 milliarder kroner i eksisterende vannkraftverk, og det dobbelte frem mot 2030. Arbeidet vil kreve 12.000 nye årsverk i byggefasen, både i fornybarselskapene og i entreprenørbedrifter.

– Skattemessig handler det om å gi vannkraften raskere avskrivinger, på samme måte som regjeringen har foreslått for annet næringsliv i revidert nasjonalbudsjett. Videre må normal avkastning fra kraftproduksjon skjermes for grunnrenteskatt, sier Kroepelien.

Resultatet vil være flere arbeidsplasser og økte inntekter til det offentlige som eier kraftverkene, og at vi får mer fornybar energi til omstilling av samfunnet, uten nye naturinngrep.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Åsmulfoss kraftverk, Trøndelag. Foto: NTE
Åsmulfoss kraftverk, Trøndelag. Foto: NTE
Last ned bilde

Om Energi Norge

Energi Norge
Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27
0307 Oslo

92 03 66 00https://energinorge.no/

Energi Norge er fornybarnæringens interesseorganisasjon i NHO. Rundt 300 medlemsbedrifter står for nesten all kraftproduksjon i Norge og leverer strøm til omkring 90 prosent av landets strøm- og nettkunder.

Les mer her: https://www.energinorge.no/om-oss/energi-norge/ 

Følg pressemeldinger fra Energi Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Energi Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Energi Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom