Mattilsynet

Mistanken avkreftet - skrantesjuke ikke påvist på rein i Rondane

Del

Torsdag 27 august meldte Mattilsynet om en mistanke om skrantesjuke på en villrein i Rondane. Endelige prøveresultater fra Veterinærinstituttet viser at dyret ikke var smittet av skrantesjuke. – En gledelig nyhet, sier Karen Johanne Baalsrud, fagdirektør i Mattilsynet

- Dette er vi svært lettet over. Klassisk skrantesjuke har aldri blitt funnet utenfor Nordfjella, og dersom dette dyret hadde vært positivt så hadde det vært svært alvorlig. Det at mistanken nå er avkreftet er en veldig god nyhet.

- Jeg vil gjerne rette en stor takk til jegere som bistår med å ta ut prøver til oss i felt, sier Baalsrud

Fakta om skrantesjuke

Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men har aldri smittet til mennesker, verken fra dyr eller kjøtt.

Det finnes minst to varianter av skrantesjuke, en smittsom variant og en mindre smittsom variant som trolig kan oppstå spontant i eldre dyr. Tidligere er det funnet klassisk skrantesjuke hos villrein på Nordfjella og atypisk skrantesjuke på elg og hjort ulike steder i landet.

Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr

Siden starten i 2016 er over 100 000 hjortedyr testet for skrantesjuke. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark, og som ser syke eller døde hjortedyr å melde fra til Mattilsynet. Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom