Mattilsynet

Mistanke om listeria i «Hel rakfisk i spann - 4 kg» fra Haadem Fisk

Del

Mattilsynet informerer om foreløpige funn av listeriabakterier i ett spann «Hel rakfisk i spann – 4 kg» fra produsenten Haadem Fisk i Valdres.

Hel rakfisk i spann - 4 kg (Foto:Haadem Fisk)
Hel rakfisk i spann - 4 kg (Foto:Haadem Fisk)

Det var etter et sykdomsutbrudd at prøver av rakfisk ble sendt til Veterinærinstituttet for analyse. De foreløpige analyseresultatene gir en sterk mistanke om uakseptable mengder med listeriabakterier i et spesielt parti med hel rakfisk pakket i spann på fire kg. Funnene er gjort i både fisk og lake, foreløpig kun i ett spann fra dette partiet. Endelige prøvesvar fra Veterinærinstituttet vil foreligge mandag.

Produsenten Haadem Fisk har igangsatt tilbaketrekking fra grossist/omsetningsledd. På grunn av mulig helsefare advarer Mattilsynet mot at rakfisk fra parti med lotnummer 924 spises.

Opplysninger om produktet:

  • Rakfisk, Haadem fisk. Omsatt i 4 kg plastspann.
  • Merket med Lot. nummer 924.
  • Produktet er omsatt i hele landet.

Det er foreløpig ingen indikasjoner på at andre produkter fra Haadem Fisk er smittet med listeria, men det tas ytterligere prøver fra produksjonen. Kunder som har kjøpt rakfisk over disk i ferskvare, og er i tvil om lottnummer, kan ta kontakt med utsalgsstedet for nærmere opplysninger.

Mattilsynet gjentar for øvrig sitt generelle råd om at personer i risikogrupper, som eldre med svekket helse, gravide og personer med nedsatt immunforsvar bør unngå matprodukter som kan medføre risiko for listeriasmitte, for eksempel rakfisk.

Listeria (L. monocytogenes) er en bakterie som opptrer naturlig i vann, jord og råvarer og kan finnes i en rekke ulike matvarer. Den kan gi en sjelden, men alvorlig infeksjon hos mennesker. Listeria smitter først og fremst gjennom matvarer som spises uten oppvarming og matvarer som oppbevares lenge i kjøleskapet, som skivet kjøtt- og fiskepålegg på slutten av holdbarhetstiden. Andre smittekilder kan for eksempel være rakfisk, røkelaks, upasteurisert melk, myke og halvfaste oster av upasteurisert melk/rå melk, muggoster eller spekemat.

For mer informasjon kontakt:
Avdelingssjef Astri Ham, Nordre Buskerud Hadeland og Valdres, telefon 22 77 79 53 eller  mobil 90 50 18 58

Bilder

Hel rakfisk i spann - 4 kg (Foto:Haadem Fisk)
Hel rakfisk i spann - 4 kg (Foto:Haadem Fisk)
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom