Statskog SF

Millionutbetaling fra Statskogordninga

Del

Over en million kroner går til seks prosjekt som får drahjelp fra Statskog.

Foto: Fredrik Julius Jenssen
Foto: Fredrik Julius Jenssen

Alt i alt er det nå innvilget støtte til seks prosjekt og aktiviteter spredt ut over gamle Troms fylke. Statskog har en særskilt støtteordning i samarbeid med fylkeskommunene i Nordland og Troms og Finnmark, knyttet til områdene hvor selskapet er stor grunneier.

- Vi har bidratt betydelig over år. Samtidig har vi ikke fått tilstrekkelig mange og gode prosjekt i det siste. Derfor hadde vi nå mulighet til å dele ut ekstra store midler til mange flotte prosjekt som virkelig fortjener en økonomisk håndsrekning, sier regionsjef for Statskog i Troms, Knut Fredheim.

Totalt deler Statskog, i samarbeid med fylkeskommunen, ut 1 135 000 kroner i denne omgangen til følgende tiltak:

Sted Prosjekt Sum (kr)
Kvænangsbotn Oppgradering av området ved grendehus og nye rasteplasser   125 000   
Senja Ungdomskonferanse   100 000
Målselv Skaktarsetra   600 000
Ofoten og Sør-Troms Kartlegging av ferdselsårer   200 000
Bardu Orienteringskart Altevatn    50 000
Midt-Troms TREinord    60 000

 Nedenfor er en kort beskrivelse for hvert enkelt prosjekt/aktivitet, inkludert aktuell kontaktperson i prosjektet. Kontaktperson for Statskog er Knut Fredheim, regionsjef, tlf. 400 29 610.

Rasteplasser ved Kvænangsbotn grendehus

Grendehuset skal oppgradere og bygge nye rasteplasser for å gi en bedre opplevelse av natur og miljø fra Naviteidet til Ytre Storbukt. I tillegg skal de ruste opp området rundt grendehuset med gapahuk, grillplass og bord og benker, slik at lokalbefolkning og besøkende kan nyte dette vakre området. De skal også skilte plassene på en god måte, slik at besøkende finner fram. Totalkostnaden er beregnet til 300 000 kroner. Statskog støtter arbeidet med 125 000 kroner.

Kontaktperson i Kvænangsbotn Grendehus: Bjørn Harald Reiersen, tlf 926 07 544

Ungdomskonferanse får 100 000

Senja Forum vil realisere en konferanse hvor ungdom, næringsliv og folkevalgte møtes. Senjakonferansen skal nå ungdom over store deler av fylket. Disse skal være med på å utvikle prosjektet gjennom ungdommens programråd og ulike seminarer fram til konferansen. Målet er at ungdommens stemme, deres meninger, ideer, visjoner skal presenteres på en hovedkonferanse og munne ut i et felles dokument som blir presentert for beslutningstakere. Det er et mål å arrangere Senjakonferansen årlig.

Kontaktperson Senjakonferansen: Line M Haugan, tlf  911 30 242

Skaktarsætra til overnatting og kurs

Statskog bidrar med 600 000 til utvikling av Skaktarsætra. Målselv kommune og nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og landskapsvernområde arbeider for å etablere et enkelt overnattingstilbud og kurssted som innfallsport til det vernede området. Planen er å bygge ei tradisjonell seter med et tilknyttet skolebygg. I neste fase vil man bygge opp et samisk tun ved skolebygget. Prosjektet skal bruke lokalt tre og lokale byggetradisjoner gjennom slepplaft.

Det er flere samarbeidspartnere i prosjektet med Målselv kommune, nasjonalparkstyret, Dividalslaft, Midt-Troms museum og Statskog. Målet er at byggearbeidene skal ta til høsten 2020 og være ferdig i løpet av et år.

Kontaktperson i Målselv kommune: Frode Løwø tlf 416 69 735

Vil kartlegge ferdselsårene i naturen

Midtre Hålogaland friluftråd, som omfatter kommuner i Ofoten og Sør-Troms, får 200 000 kroner i støtte fra Statskog for å kartlegge ferdselsårer i naturen i kommunene Ibestad, Gratangen, Lavangen, Salangen, Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund. Statskog er en betydelig grunneier i fem av disse kommunene.

Forprosjektet skal gjennomføre et oppstartseminar for ressurspersoner, etablere lokale arbeidsgrupper i kommunene, forberede ferdselsåreplan og lage en forstudie på besøksforvaltning.

Kontaktperson i friluftsrådet: Anne M Roll tlf 905 49 676

Nytt orienteringskart for Altevatn

Statskog bidrar med 50 000 kroner når Bardu IL skal utarbeide et nytt orienteringskart for Altevatnområdet. Å lage et orienteringskart med innslag av høyfjellsområder er ikke så vanlig, og Altevassområdet er et stort og populært utfartsområde med mer enn 200 hytter og mange besøkende. Kartet vil for det meste treffe de som går tur-orientering, men kan også benyttes ved konkurranser.

Kontaktperson i Bardu IL: Knut Øyvind Johansen tlf 454 29 351

Festivalen TREinord får 60 000

Midt-Troms museum setter fokus på bygningsvern og tradisjonshåndverk med tre som materiale gjennom konferansen TREinord. Blant aktivitetene er demonstrasjoner av tradisjonshandtverk, studieturer, workshop og foredrag med aktiviteter i Balsfjord, Målselv og Bardu.

Kontaktperson i Midt-Troms museum: Ellen Width tlf 909 10 908

Kontakter

Bilder

Foto: Fredrik Julius Jenssen
Foto: Fredrik Julius Jenssen
Last ned bilde
Regionsjef Knut Fredheim  Foto: Fotokompaniet AS Namsos
Regionsjef Knut Fredheim Foto: Fotokompaniet AS Namsos
Last ned bilde

Lenker

Om Statskog SF

Statskog SF
Statskog SF
Søren R Thornæs vei 10
7800 Namsos

74 21 30 00http://www.statskog.no/

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Følg saker fra Statskog SF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statskog SF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statskog SF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom