Statskog SF

Milliontilskudd for styrket villaksstamme

Del
Statskog gir nå tre millioner kroner til laksetrapper i Beiarelva. Tiltaket vil gi en kraftig økning i lakseførende strekning.
Foto: Lillian Tveit/Mostphotos.com
Foto: Lillian Tveit/Mostphotos.com

Landbruks- og matminister Sandra Borch er tilfreds med at laksetrappene rykker nærmere realisering med Statskogs tilskudd.

- Villaksen er under press og regnes som nært truet. Disse laksetrappene vil legge grunnlag for at laksestammen i Beiarelva over tid kan bli vesentlig styrket, sier Borch.

Øker gytestrekningen

Statskog gir nå tre millioner kroner i støtte. I tillegg bidrar statsforetaket med en ressurs i prosjektstyret, tar hånd om skogrydding av traseer for adkomst og stiller grunn til disposisjon for laksetrappene.

- Laksetrappene i Beiarelva vil gi betydelig økt gytestrekning med gode oppvekstsvilkår. Det vil både styrke villaksstammen og bidra til å skape verdier for lokalsamfunnet. Samtidig vil Statskog kunne gjøre laksefiske tilgjengelig for flere, sier regionsjef Tore Bjørnstad.

Første oppgang i 2025

Laksetrappene bygges i Høgforsen og Bruforsen. Oppstart av arbeidet forventes å skje våren 2023. Vannstand og andre forhold vil påvirke framdriften, men det forventes at første oppgang av laks over Høgforsen og Bruforsen vil komme i 2025.

Prosjektet er estimert til totalt 45,6 millioner kroner og har i flere omganger mottatt bevilgninger over statsbudsjettet. I tillegg bidrar Statkraft, Beiarn kommune, Beiarelva SA, regionalt næringsliv og Statskog med midler til utbyggingen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Lillian Tveit/Mostphotos.com
Foto: Lillian Tveit/Mostphotos.com
Last ned bilde

Lenker

Om Statskog SF

Statskog SF
Statskog SF
Søren R Thornæs vei 10
7800 Namsos

74 21 30 00http://www.statskog.no/

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Følg pressemeldinger fra Statskog SF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statskog SF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statskog SF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom