Milliongaranti til innovativt oppdrettsanlegg i Nord-Norge

Del

Nye arbeidsplasser og positive ringvirkninger i Nord-Norge blir en del av gevinsten når selskapet Norway Royal Salmon ASA bygger offshore oppdrettsanlegg utenfor Kvaløya i Tromsø og smoltanlegg i Dåfjord i Karlsøy.

Illustrasjon av Arctic Offshore Farming, Norway Royal Salmons halvt nedsenkbare offshore oppdrettsanlegg, som skal installeres utenfor Kvaløya i Tromsø.
Illustrasjon av Arctic Offshore Farming, Norway Royal Salmons halvt nedsenkbare offshore oppdrettsanlegg, som skal installeres utenfor Kvaløya i Tromsø.

GIEK har stilt statlig lånegaranti på 800 millioner kroner, for å sikre muliggjøring av de ambisiøse planene til selskapet, som nå tar store steg mot en grønnere oppdrettsnæring for fremtiden.

Viktig at GIEK støtter innovative utviklingsprosjekter

- Vi er svært tilfreds med at GIEK har bidratt til finansieringen av våre to viktige utviklingsprosjekter som muliggjør at norsk oppdrettsnæring og Norway Royal Salmon kan bidra med å øke produksjonen av sunn og miljøvennlig sjømat, sier Ola Loe som er finansdirektør i selskapet.

Prosjektene skal utføres av norske hoved- og underleverandører. 

- Det er spesielt viktig at GIEK støtter opp om innovative utviklingsprosjekter for fremtidens oppdrettsnæring, som gir muligheter til økt produksjon og sysselsetting langs norskekysten, fortsetter Loe.

Sterk vekst i garantier til sjømatnæringen

GIEKs statsgarantier hjelper eksportbedrifter med å sikre banklån for å gjøre store investeringer. De siste årene har GIEKs garantier til sjømatnæringen blitt mer etterspurt. Tallene viser en firedobling i finansieringen på to år, fra 1 milliard kroner i 2018 til 4,8 milliarder kroner i 2020. GIEK har blant annet hjulpet Salmar og Nordlaks når de har gjort større investeringer.

- Vi har aktivt prøvd å gjøre tilbudet vårt bedre kjent i sjømatnæringen og er glad for å bidra til å styrke norsk eksport og sysselsetting i regionen, sier administrerende direktør Wenche Nistad i GIEK.

Lånet og GIEKs garantier har bærekraftstilknytning gjennom et sett kriterier som måles årlig og som kan gjøre betingelsene mer gunstig for selskapet

- GIEKs garantiordning gjør Danske Bank i stand til å bidra i enda større grad i finansieringen av sunn og bærekraftig norsk sjømat, sier Karine Pignatel, leder for sjømat i Danske Bank.

Teknologioverføring fra oljevirksomhet

Laks lever mesteparten av livet i åpent hav. Det er bare i korte perioder de er inne i fjordene før de går opp i elvene for å gyte. Med konseptet Arctic Offshore Farming, og med kunnskapsoverføring fra Aker Solutions og oljebransjen, har Norwegian Royal Salmon utviklet et oppdrettsanlegg som i størst mulig grad gir laksen mulighet for å være i åpent hav. Konseptet gir tilgang til farvann lenger fra kysten og merden er nedsenkbar til under antatt «lusebelte» i sjøen, som kan bidra til å løse en del av dagens utfordringer med lakselus.

Oppdrettsanlegget, som bygges ved Fosen Yards i Tyskland, består av to merder som kan ha inntil 3.000 tonn laks per merd. Etter planen skal den første fisken stå i merdene våren/sommeren 2021.

Målet med prosjektet er å løse miljø- og arealutfordringene i næringen, og bidra til FNs ambisiøse mål om vekst i akvakulturnæringen globalt. 

Norske leverandører

Norway Royal Salmon sitt andre store investeringsprosjekt er et smoltanlegg i Dåfjord i Nord-Norge. Dette er en viktig brikke i utvikling av selskapets strategi med større kontroll over denne delen av verdikjeden, samt å produsere større smolt.

Anlegget er dimensjonert for å produsere 10 millioner laksesmolt, med en størrelse opp mot 400 gram. Anlegget vil levere stor smolt med høy kvalitet som vil redusere den biologiske risikoen og øke overlevelsen for fisken. Også for dette prosjektet har selskapet valgt norske leverandører som samarbeidspartnere, hvor Aqua Optima har designet anlegget.

TotalRenovering har, med Overhalla Betongbygg som underleverandør, totalansvaret for bygging og ferdigstillelse. Byggestart var i september 2019, og produksjonen av smolt vil være i gang i starten av 2021 ved at den første rogna da legges inn i anlegget. Første smolt ut av anlegget er planlagt høsten 2021. 

Kontakter

Bilder

Illustrasjon av Arctic Offshore Farming, Norway Royal Salmons halvt nedsenkbare offshore oppdrettsanlegg, som skal installeres utenfor Kvaløya i Tromsø.
Illustrasjon av Arctic Offshore Farming, Norway Royal Salmons halvt nedsenkbare offshore oppdrettsanlegg, som skal installeres utenfor Kvaløya i Tromsø.
Last ned bilde
Slik blir Norway Royal Salmons nye settefiskanlegg i Dåfjord i Karlsøy kommune når det ferdigstilles neste år.
Slik blir Norway Royal Salmons nye settefiskanlegg i Dåfjord i Karlsøy kommune når det ferdigstilles neste år.
Last ned bilde

Om Eksfin

Eksfin
Eksfin
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.eksfin.no

GIEK stimulerer norsk næringsliv til økt internasjonal handel og eksport ved å garantere for lån, investeringer eller produktleveranser. Vi utsteder garantier til norske bedrifter, deres kunder og banker på vegne av staten. Våre garantier fjerner finansielle hindre og dekker risiko. Slik motiverer vi eksportører, kjøpere og deres banker til å inngå flere og større kontrakter. 

Om Norway Royal Salmon: 

Norway Royal Salmon (NRS) er et bærekraftig produksjonsselskap av laks i sterk vekst som eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark. I 2019 slaktet konsernets oppdrettsvirksomhet 30 509 tonn, og salgsvirksomheten omsatte 89 879 tonn laks. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i tre tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 11 oppdrettskonsesjoner og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 800 tonn MTB. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat til over 50 land. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Følg pressemeldinger fra Eksfin

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksfin på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eksfin

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom